Τι αναφέρθηκε από τον Υπουργό Παιδείας για το Ε.Μ.Π.

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Η Ομάδα Διοίκησης Έργου του Ε.Μ.Π. συναντήθηκε την Παρασκευή 04.07.2014 με τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κο Α. Λοβέρδο.

Από πλευράς Ο.Δ.Ε. Ε.Μ.Π. παρουσιάστηκαν ξανά τα στοιχεία, με βάση τα οποία το Ε.Μ.Π. ζητά την επανατοποθέτηση του συνόλου των υπαλλήλων του, ζητήθηκε η άμεση συνεργασία του επιλεγμένου αξιολογητή με το Ε.Μ.Π. και επισημάνθηκαν οι στρεβλώσεις που υπάρχουν στη τρέχουσα διαδικασία κινητικότητας. Ζητήθηκε, τέλος, κατά την πρόσθετη διαδικασία κινητικότητας να αντιμετωπισθούν τόσο οι στρεβλώσεις αυτές όσο και προβλήματα αποτελεσματικότητας της ενδο-ιδρυματικής κινητικότητας.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι η συνεργασία του αξιολογητή με τα πανεπιστήμια στη διαδικασία της αξιολόγησης είναι συμβατική του υποχρέωση, ότι η αξιολόγηση ξεκινά με το Ε.Μ.Π. και αυτή η φάση θα τελειώσει εντός της εβδομάδας και ότι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αποτελέσουν τη βάση για την πρόσθετη κινητικότητα, εντός της οποίας θα αντιμετωπισθούν και τα υφιστάμενα προβλήματα από την τρέχουσα διαδικασία κινητικότητας.