Εξεταστική μόνο για τους επί πτυχίω φοιτητές στο ΕΜΠ

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Η Σύγκλητος του Ιδρύματος, που συνεδρίασε εκτάκτως, αποφάσισε ότι το εξάμηνο θα λήξει κανονικά την 1η Αυγούστου, ενώ θα δοθεί προτεραιότητα στους φοιτητές επί πτυχίω ώστε να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις εξετάσεις στα μαθήματα που τους έχουν απομείνει.

Η ανακοίνωση της Συγκλήτου για το άνοιγμα του Πολυτεχνείου

Η Σύγκλητος του Ε.Μ.Π., που συνεκλήθη έκτακτα, εξασφάλισε με απόφασή της, την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας για το σύνολο των φοιτητών του Ιδρύματος και έλαβε ειδική μέριμνα για τους επί πτυχίω φοιτητές, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο διατάξεις, όπως θα εξειδικευθεί με βάση τις ιδιαιτερότητες των Σχολών.
Η Σύγκλητος επισήμανε ότι η ευθύνη για την κρίση που πλήττει το Ε.Μ.Π. τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά και η οποία έχει ως συνέπεια τη δημιουργία σοβαρών προβλημάτων στην εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, βαραίνει αποκλειστικά την Πολιτεία, η οποία αφού αρχικά επέβαλε αιφνίδια, χωρίς καμία συνεννόηση ή έστω απλή ενημέρωση του Ιδρύματος, την άμεση απομάκρυνση από τις θέσεις του περίπου του 40% του διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος (και αν λάβουμε υπόψη και τις επιγενόμενες συνταξιοδοτήσεις το ποσοστό αυτό ξεπερνά το 50%), στη συνέχεια υπαναχώρησε από τη συμφωνία που είχε συνάψει με τα οκτώ Πανεπιστήμια, αναφορικά με τη διαδικασία ολοκλήρωσης των μεταρρυθμιστικών δράσεων για την αντιμετώπιση της διαθεσιμότητας και την προκήρυξη της κινητικότητας, αρνούμενη να αναγνωρίσει και να υλοποιήσει ακόμη και δικές της αποφάσεις.


Η Σύγκλητος διαπίστωσε πως το Ε.Μ.Π. αδυνατεί να λειτουργήσει έχοντας πληρωμένες μόνο 257 θέσεις από τις 597 θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, που είναι οριακά απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, βάσει του οργανογράμματος που κατέθεσε το Ε.Μ.Π. σε συμφωνία με την ηγεσία του Υ.Παι.Θ. (22.5.2014), στο ίδιο επίπεδο με την απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης (20.9.2013) για τη διαθεσιμότητα των υπαλλήλων.


Η Σύγκλητος έχει έγκαιρα ζήτησε από την Κυβέρνηση να προκηρύξει άμεσα τις 340 θέσεις ενδο-ιδρυματικής κινητικότητας, για να ακολουθήσει αμέσως μετά η αναστελέχωση των υπηρεσιών του Ιδρύματος και να μπει ένα τέλος στην υποβάθμιση των λειτουργιών του και στην ανασφάλεια και το άλγος το οποίο έχει πρόδηλα δημιουργήσει στα διοικητικά στελέχη του.


Για την κάλυψη των αναγκών του Ιδρύματος δεν επαρκεί η υφιστάμενη προκήρυξη κινητικότητας για 164 διοικητικούς υπαλλήλους και μάλιστα χωρίς προτεραιότητα στις ειδικές ανάγκες του Ε.Μ.Π. σε διοικητικό προσωπικό και με εμπειρία στο Πολυτεχνείο, η οποία άλλωστε παρουσιάζει πολλές παραλείψεις και στρεβλώσεις. Όλα αυτά πρέπει να αναταχθούν από μια συμπληρωματική προκήρυξη κινητικότητας.
Η Σύγκλητος προσβλέπει στην ταχύτατη αξιολόγηση των αναγκών στελέχωσης των διοικητικών δομών του Ιδρύματος, κατά προτεραιότητα και μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, όπως άλλωστε δεσμεύτηκε δημόσια και ο Υπουργός Παιδείας, ώστε να ικανοποιηθούν από τα συναρμόδια Υπουργεία και όργανα, τα δίκαια αιτήματα του Ε.Μ.Π. και να υλοποιηθεί άμεσα η διαδικασία της επανατοποθέτησης όλου του προσωπικού.
Τέλος, η Σύγκλητος συνεχίζει να στηρίζει με κάθε μέσο τις προσπάθειες των διαθέσιμων υπαλλήλων για το δικαίωμά τους στην εργασία.