Εκπρόσωποι των εργαζομένων του ΕΜΠ συναντήθηκε με τον υπουργό Παιδείας κ. Λοβέρδο

Επιτροπή του ΕΜΠ αποτελούμενη από την ΟΔΕ και εκπροσώπους των συλλόγων των

εργαζομένων συναντήθηκε στις 23.6.2014 με τον υπουργό Παιδείας κ. Λοβέρδο.

Η επιτροπή έθεσε υπόψη του υπουργού τις  θέσεις του Πολυτεχνείου για την αποκατασταση


του διοικητικού ιστού και την επιστροφή όλων των διοικητικών υπαλλήλων που ετέθησαν

σε διαθεσιμότητα (όπως ανακοινώθηκαν στις 16.06.14 στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

http://www.ntua.gr/announcements/rector/an_16_11296.html)) Οι εκπρόσωποι

των Συλλόγων υπογράμμισαν πως οι κινητοποιήσεις των διοικητικών υπαλλήλων του ΕΜΠ

οφείλονται αποκλειστικά στην υπαναχώρηση της κυβέρνησης, από τα συμφωνηθέντα με το

ΕΜΠ, στο θέμα της προκήρυξης των θέσεων κινητικότητας στα ΑΕΙ με σημεία αιχμής τα

εξής:

• Tη σοβαρή μείωση του αριθμού των οφειλομένων στα ΑΕΙ θέσεων.

• Ότι δεν διασφαλίζεται η ενδοιδρυματική κινητικότητα.

• Την κατανομή και τα χαρακτηριστικά των νέων θέσεων που αν δεν διορθωθούν με

την συμπληρωματική προκήρυξη θα δημιουργήσουν σοβαρές στρεβλώσεις

στη λειτουργία των Ιδρυμάτων .

• Την εφαρμογή νέας αξιολόγησης χωρίς καθόλου να ληφθεί υπόψη η προηγούμενη

αξιολόγηση που έκανε το υπουργείο και στην οποία στηρίχθηκε η απόφαση του

Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης για την διαθεσιμότητα των ΔΥ.

Ο υπουργός άκουσε προσεκτικά τις θέσεις της επιτροπής και ζήτησε στοιχεία για

πληρέστερη ενημέρωση προκειμένου να ληφθούν υπόψη στην περαιτέρω πορεία της

κινητικότητας.

Διαβεβαίωσε δε την ΟΔΕ ότι σταθερή στρατηγική του παραμένει η αξιολόγηση των

διοικητικών δομών των πανεπιστημίων και της απαραίτητης στελέχωσής τους. Η

αξιολόγηση αυτή θα λάβει υπόψη της και τα στοιχεία που θα καταθέσει κάθε Ίδρυμα καθώς

και τα στοιχεία της προηγούμενης αξιολόγησης.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr