Τι αναφέρει το ΕΜΠ για το μεγάλο σκάνδαλο στο Μετσόβιο

Αναφορικά µε δηµοσιεύµατα του τύπου, σχετικά µε “µεγάλο σκάνδαλο στο Ε.Μ.Πολυτεχνείο”, για τη µη δήλωση εισπράξεων από Ερευνητικά Προγράµµατα το Ιδρύµα , αναφέρει με ανακοίνωση του τα εξής:

Ανέκαθεν ο Ειδικός Λογαριασµός υποβάλλει σχολαστικά δηλώσεις φορολογίαςεισοδήµατος ως «Νοµικό Πρόσωπο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» σε πλήρησυµµόρφωση µε την οικεία νοµοθεσία, ουδέποτε δε µέχρι τώρα δεν είχε τεθεί κανέναθέµα από τις Φορολογικές Αρχές.Όλα ανεξαιρέτως τα έσοδα έχουν πλήρως αναγραφεί στις αντίστοιχες φορολογικέςδηλώσεις και έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία µας.

Μετά τον έλεγχο του Σ.∆.Ο.Ε. τον περασµένο µήνα, ακολουθεί ήδη η νόµιµαπροβλεπόµενη διαδικασία για τη στήριξη των θέσεων του Ειδικού Λογαριασµού τουΙδρύµατος ο οποίος σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία εξαντλεί πλήρως τιςφορολογικές του υποχρεώσεις.

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Google News! Πατήστε εδώ.


Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr