Ετήσιο βραβείο για την καλύτερη διπλωματική εργασία στο ΕΜΠ

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Η Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει στη Μνήμη του αείμνηστου Καθηγητή του Ε.Μ. Πολυτεχνείου, Ε. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ. Ετήσιο Βραβείο για την καλύτερη διπλωματική εργασία.

Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι διπλωματούχοι όλων των Σχολών του Ε.Μ.Π. των οποίων η Διπλωματική εργασία θ’ ολοκληρωθεί σε μία από τις εξεταστικές περιόδους του έτους 2014 (Φεβρουάριος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος) και αναφέρεται στις θεματικές περιοχές:

Βιομηχανική Οικονομία και Διοίκηση• Ενεργειακή Οικονομία και Πολιτική• Αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Επιχειρηματικότητα

Στρατηγική ανάλυση τεχνολογίας και καινοτομίας

Το βραβείο συνοδεύεται από το χρηματικό ποσό των 500,00€.

Η αξιολόγηση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί από 5μελή επιτροπή Καθηγητών.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν έως 31.10.2014 στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, Θωμαϊδειο Κτίριο, Πολυτεχνειούπολη, τηλ. 210 772 1951 & 1927.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Αίτηση

Ένα αντίγραφο της Διπλωματικής Εργασίας

Μετά τη λήξη προθεσμίας χάνεται το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες ανάδειξης του δικαιούχου.