ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΕΜΠ: Ανακριβής δημοσιεύσεις για ''Μαύρη τρύπα 1,5 εκατ. Ευρώ''

Στο Βήμα online κάτω από τον τίτλο "Μαύρη τρύπα 1,5 εκατ. Ευρώ στο Ε.Μ.Π." δημοσιεύεται η είδηση ότι «το ΣΔΟΕ ανακάλυψε ότι έχουν εξαϋλωθεί τα ίχνη 1.530.000 ευρώ από την διαχείριση χρημάτων στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο.»

Η είδηση, όπως έχει διατυπωθεί, είναι ανακριβής και παραπλανητική. Το ποσό, που αναγράφεται στο σχετικό δημοσίευμα, δεν λείπει απότα ταμεία του Ιδρύματος. Είναι καταχωρημένο στα αντίστοιχα λογιστικά, φορολογικού ενδιαφέροντος, βιβλία. Απλώς το ΣΔΟΕ διαπίστωσεφορολογικές πλημμέλειες στον τρόπο εγγραφής του πιο πάνω ποσού καιτον τρόπο αναγγελίας του στις φορολογικές αρχές.

Ήδη οι υπηρεσίες του Ιδρύματος έχουν προχωρήσει προς τηνολοκλήρωση της θεραπείας αυτών των πλημμελειών. Επαναλαμβάνουμε ότι το ΕΜΠ δεν οφείλει ως προς τη διαχείρισητου ποσού αυτού σε κανέναν ούτε έχει απολέσει αντιστοίχως ισόποσα έσοδα.


O ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Ε. Σιμόπουλος

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr