ΕΜΠ: Οι υποψήφιοι διδάκτορες που προτείνονται για τα Βραβεία Δ. Χωραφά 2024

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΜΠ: Οι υποψήφιοι διδάκτορες που προτείνονται για τα Βραβεία Δ. Χωραφά 2024

Η Σύγκλητος του Ιδρύματος στην 6η/2024 Συνεδρίαση της (17.05.2024), αποφάσισε τους προτεινόμενους για τα Βραβεία Δ. Χωραφά έτους 2024, τα οποία χορηγούνται σε υποψήφιους διδάκτορες ή διδάκτορες με ώριμο, πρωτοποριακό και μεγάλης εμβέλειας ερευνητικό έργο σε συγκεκριμένες θεματικές περιοχές (Life Sciences & Medicine, Physics, Chemistry - including nanotechnology, Mathematics, Informatics/Computer Science, Engineering of Finance & Risk Management). Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι την 27η.06.2024 και ώρα 10:00 π.μ. 

Σύμφωνα με την απόφαση της 6ης/2024 Συνεδρίασης της Συγκλήτου (17.05.2024), οι προτεινόμενοι για τα Βραβεία Δ. Χωραφά έτους 2024, τα οποία χορηγούνται σε υποψήφιους διδάκτορες ή διδάκτορες με ώριμο, πρωτοποριακό και μεγάλης εμβέλειας ερευνητικό έργο σε συγκεκριμένες θεματικές περιοχές (Life Sciences & Medicine, Physics, Chemistry - including nanotechnology, Mathematics, Informatics/Computer Science, Engineering of Finance & Risk Management) είναι οι κάτωθι:

  • Ο κ. Καλαβάσης Αλβέρτος, διδάκτορας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ο οποίος εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή με τίτλο «Σχεδιασμός Αλγορίθμων για Αξιόπιστη Μηχανική Μάθηση».
  • Ο  κ.  Κωνσταντόπουλος Γεώργιος, διδάκτορας της Σχολής Χημικών Μηχανικών, ο οποίος εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή με τίτλο «Σύνθεση και Χαρακτηρισμός 1-D και 2-D Δομών με Βάση τον Άνθρακα προς την Παραγωγή και Μελέτη Πολυλειτουργικών Νανοσύνθετων Υλικών».

Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εντός δέκα ημερών από την ανάρτηση της σχετικής απόφασης στην ιστοσελίδα του Ε.Μ.Π. και στην προθήκη του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας, ήτοι μέχρι την 27η.06.2024 και ώρα 10:00 π.μ.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.