Στον αέρα η εξεταστική στο ΕΜΠ / Σχολές λένε όχι στις διαδικτυακές εξετάσεις

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Τι θα γίνει με την εξεταστική στο ΕΜΠ / Σχολές λένε όχι στις διαδικτυακές εξετάσεις

Υπενθυμίζεται ότι η Σύγκλητος έχει αποφασίσει "να πραγματοποιηθούν διαδικτυακά τα μαθήματα σε όσες σχολές δεν έχουν συμπληρωθεί οι 13 εβδομάδες διδασκαλίας που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του χειμερινού εξαμήνου, να διενεργηθούν οι εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου εξ αποστάσεως σε όσες περιπτώσεις, σύμφωνα με τους διδάσκοντες, διασφαλίζεται το αδιάβλητο της διαδικασίας και να αρχίσει στις 12/2/2024, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο, το εαρινό εξάμηνο".

Παρόλα αυτά 4 Σχολές του ΕΜΠ (που τελούν υπό κατάληψη) αποφάσισαν στη μη πραγματοποίηση διαδικτυακής εξεταστικής καθώς όπως τονίζουν στις αποφάσεις τους (παρατίθενται πιο κάτω) ότι "δεν διασφαλίζεται το αδιάβλητο της διαδικασίας".

Συγκεκριμένα αφορά τις Σχολές:

1. Σχολή Χημικών Μηχανικών

2. Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

3. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

4. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

  • Την ενημερωτική σελίδα των φοιτητών του ΕΜΠ μπορείτε να την δείτε εδώ.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών αποφάσισαν χθες, στην Γενική Συνέλευση που πραγματοποίησαν, την λήξη της κατάληψης (περισσότερα εδώ).

Η νέα ΛΙΣΤΑ με τις Γ.Σ. και Καταλήψεις στα Τμήματα-Σχολές (29/01-06/02) / ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

1. Σχολή Χημικών ΜηχανικώνΑπόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής Χημικών Μηχανικών συνεδρίασε διευρυμένη, με τη συμμετοχή όλων των μελών ΔΕΠ, την Τετάρτη 31/1/2024, συζήτησε εκτενώς την πορεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας υπό το πρίσμα των πρόσφατων προηγούμενων αποφάσεων της Κοσμητείας (14/1/2024) και της Γενικής Συνέλευσης (22/1/2024) και λαμβάνοντας υπόψη i) την εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΑ (25/1/2024) και ii) την απόφαση της Συγκλήτου ΕΜΠ (29/1/2024), κατέληξε στην

παρακάτω απόφαση:

1. Η δυνατότητα διενέργειας εξ αποστάσεως εξετάσεων, με τρόπο που να διασφαλίζεται το αδιάβλητο της διαδικασίας, δεν είναι δυνατή σε όλα τα μαθήματα. Αυτό προκύπτει με βάση

i) την εμπειρία από την διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεων κατά την περίοδο της πανδημίας,

ii) την ελεύθερη πρόσβαση σε νέα λογισμικά τεχνητής νοημοσύνης (π.χ. ChatGPT),

iii) την έλλειψη των κατάλληλων λογισμικών για την επαρκή επιτήρηση των εξεταζόμενων και τους περιορισμούς που θέτει η ανάγκη προστασίας των προσωπικών δεδομένων και

iv) τα ανεπαρκή ατομικά τεχνικά μέσα που διαθέτουν οι διδάσκοντες οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στα γραφεία τους και στις τεχνικές υποδομές του ιδρύματος. Η εξέταση των μαθημάτων αυτών θα γίνει, όπως προβλέπεται, στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.

2. Μαθήματα μικρών ακροατηρίων, στα οποία η τελική εξέταση είναι συμπληρωματική της συνολικής αξιολόγησης, καθώς και μαθήματα στα οποία η τελική αξιολόγηση γίνεται μέσω απαλλακτικών εργασιών ή θεμάτων, θα εξεταστούν εξ αποστάσεως στο διάστημα 2-9/2/2024, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί άμεσα.

3. Η εξέταση των Διπλωματικών Εργασιών που έχουν ολοκληρωθεί θα γίνει εξ αποσστάσεως

4. Η εξέταση των φοιτητών Erasmus που παρακολούθησαν μαθήματα χειμερινού εξαμήνου θα γίνει εξ αποστάσεως

5. Η επί πτυχίω εξεταστική περίοδος θα πραγματοποιηθεί μόλις αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία της σχολή.

Το εαρινό εξάμηνο θα αρχίσει στις 12/2/2024, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο. Αν η πρόσβαση στη Σχολή δεν είναι δυνατή, η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνει εξ αποστάσεως ενώ οι εργαστηριακές ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν όταν η Σχολή επανέλθει σε πλήρη λειτουργία.

Σημειώνεται ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία υποβαθμίζει την ποιότητα της εκπαίδευσης των φοιτητών μας και επιλέγεται μόνο ως έσχατη λύση όταν είναι αδύνατη η φυσική παρουσία διδασκόντων και διδασκομένων στις αίθουσες, όπως τώρα με τις καταλήψεις.

Η ΓΣ επισημαίνει εμφατικά και με ιδιαίτερη ανησυχία το οριακό σημείο στο οποίο έχουν περιέλθει τα εργαστήρια της Σχολής, λόγω των παρατεταμένων καταλήψεων. Η ερευνητική δραστηριότητα που έχει σταματήσει επί 3 εβδομάδες έχει ήδη σοβαρές επιπτώσεις στην εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, στην εξέλιξη ερευνητικών έργων, στην ασφάλεια των εργαστηριακών χώρων, στην προστασία της ερευνητικής υποδομής της σχολής αλλά και στην εκπαιδευτική διαδικασία διότι δεν εκτελούνται διπλωματικές εργασίες των φοιτητών μας.

2. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, στην έκτακτη συνεδρίασή της την Τετάρτη 31 .01.2024, κατέληξε ομόφωνα στα εξής:

Διαπιστώνει ότι έχουν συμπληρωθεί οι 13 εβδομάδες διδασκαλίας που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του χειμερινού εξαμήνου του ακ. έτους 2023-2024.

Θεωρεί ότι δεν είναι δυνατή η διενέργεια των εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου εξ αποστάσεως λόγω:

Α. της φυσιογνωμίας, της ιδιαιτερότητας και του χαρακτήρα των μαθημάτων της Σχολής και της άρρηκτης συσχέτισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την εξεταστική διαδικασία και

Β. της μη διασφάλισης του αδιάβλητου της διαδικασίας

Αιτείται από τη Σύγκλητο παράταση για τη διενέργεια της εξεταστικής του χειμερινού εξαμήνου και μετάθεση της έναρξης του εαρινού εξαμήνου, αποκλειστικά με δια ζώσης διαδικασίες, με σεβασμό στα όρια και τις δυνατότητες που θέτει ο Νόμος.

Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης δηλώνουν σύσσωμα την ανησυχία τους για το μέλλον του βαλλόμενου δημόσιου πανεπιστημίου και επαναβεβαιώνουν τη σταθερή προσήλωσή τους στην υπεράσπιση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιχειρείται να ανατραπεί από την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα.

3. Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ΕΜΠ

Θέμα-Ι. Χειμερινό εξάμηνο 2023-24 - Εξεταστική - Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Η ΓΣ της Σχολής ΕΜΦΕ, (31/1/24) συζήτησε αναλυτικά το Θέμα 1 της Ημερήσιας Διάταξης, με αποκλειστικό γνώμονα την άρτια ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών λειτουργιών της Σχολής και την, κατά το δυνατόν, διευκόλυνση των φοιτητών/τριών της Σχολής όσον αφορά την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών τους υποχρεώσεων, παρά το δυσμενές κλίμα που έχει δημιουργηθεί από τη διακοπή της κανονικής ροής του Ακαδημαϊκού Ημερολογίου.

Μετά από εκτενή συζήτηση και λαμβάνοντας υπ' όψιν την από 29/1/24 Απόφαση της Συγκλήτου του ΕΜΠ, η Σχολή διαπιστώνει ότι:

(α) Με βάση το 3° σημείο της απόφασης της Συγκλήτου, σύμφωνα με το οποίο ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης τον Εαρινού Εξαμήνου η 12/2/24, η Σχολή δεν μπορεί να ζητήσει επέκταση τον Χειμερινού Εξαμήνου του 2023-24. Κατόπιν τούτου δεν είναι εφαρμόσιμα τα σημεία 1.1 και 1.2 της προηγούμενης απόφασης της ΓΣ της Σχολής ΕΜΦΕ, της 26/1/24.

(β) Σε σχέση με το 2° σημείο της απόφασης της Συγκλήτου, η Σχολή Θεωρεί ότι το αδιάβλητο της εξ αποστάσεως εξέτασης, είναι εξαιρετικά δυσχερές αν όχι αδύνατον να διασφαλιστεί με την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή και σε συνθήκες κατάληψης, ειδικά σε μαθήματα κορμού με μεγάλο αριθμό εγγεγραμμένων. Κατ' εξαίρεση Θα μπορούσε να εξετασθεί η ειδική περίπτωση για μαθήματα επιλογής υψηλών εξαμήνων μικρού αριθμού εγγεγραμμένων (ανάλογα και με τη μορφή της εξέτασης), εφόσον οι διδάσκοντες τεκμηριώνουν ότι τούτο είναι εφικτό. Υπό το πρίσμα αυτό και στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ευθύνης αλλά και ελευθερίας των διδασκόντων, καλούνται οι διδάσκοντες των εξαιρετικών αυτών περιπτώσεων που κρίνουν ότι μπορούν να τεκμηριώσουν τη διασφάλιση του αδιάβλητού της εξ αποστάσεως εξέτασης να το δηλώσουν στη Γραμματεία της Σχολής, μέχρι και την Πέμπτη 1/2/24. Με βάση αυτές τις δηλώσεις, η Σχολή Θα καταρτίσει πρόγραμμα εξ αποστάσεως εξετάσεων, για τα μαθήματα αυτά και μόνον, την εβδομάδα 5-10/2/24.

(γ) Με βάση το 1° σημείο της απόφασης της Συγκλήτου, σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης στις τάξεις, η έναρξη του Εαρινού Εξαμήνου, από 12/2/24, Θα γίνει με εξ αποστάσεως μαθή-ματα, όπως και η ολοκλήρωση του Χειμερινού Εξαμήνου.

Παράλληλα τα όργανα της Σχολής Θα εξετάσουν και Θα αποφανθούν εγκαίρως σχετικά με την επί πτυχίω εξεταστική με ενδεχόμενη προσωρινή τροποποίηση των όρων συμμετοχής προκειμένου να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές.

Για τα μαθήματα η εξέταση των οποίων δεν Θα καταστεί εφικτή υπό τις παρούσες συνθήκες τα όργανα της Σχολής θα διερευνήσουν σύννομες λύσεις όταν αποκατασταθεί η κανονική της λειτουργία.

4. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών5. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Η Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών θα πραγματοποιήσει γενική συνέλευση την Παρασκευή 2.2.2024 και ώρα 11:00 π.μ. (μέσω τηλεδιάσκεψης) με θέμα "Τρέχουσες εξελίξεις και συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας"

6. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΑΤΜ-ΜΓ

Σε εφαρμογή της από 29/1/2024 απόφασης της Συγκλήτου ΕΜΠ, εν όψει του ιδιαίτερα σοβαρού ενδεχομένου να υπάρξει απώλεια ακόμη και ολόκληρου εκπαιδευτικού εξαμήνου και εξεταστικής περιόδου, ανακοινώνονται τα

παρακάτω:

- Την Τετάρτη 31/1, Πέμπτη 1/2 και Παρασκευή 2/2 θα διεξαχθούν τα μαθήματα της 13ης εβδομάδας του χειμερινού εξαμήνου, ώστε να ολοκληρωθεί τυπικά και ουσιαστικά το χειμερινό εκπαιδευτικό εξάμηνο(σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος απώλειας ολόκληρου του εξαμήνου!) Τις ίδιες ημέρες θα γίνουν, με ευθύνη των υπευθύνων κάθε μαθήματος και αντίστοιχη ανακοίνωση στο HELIOS, και όποιες αναπληρώσεις άλλων μαθημάτων είναι αναγκαίες, λόγω απώλειας ωρών διδασκαλίας κατά την διάρκεια του εξαμήνου. Η διεξαγωγή των μαθημάτων θα γίνει (με φυσική παρουσία ή σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία) ανάλογα με την απόφαση της σημερινής φοιτητικής συνέλευσης. Σε περίπτωση ανάγκης ενεργοποίησης της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, αυτή θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας Teams (θα αναρτηθούν εγκαίρως οδηγίες από την Γραμματεία της Σχολής).

- Την εβδομάδα 5/2-9/2 θα διεξαχθούν εξετάσεις μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου. Στην περίπτωση που οι εξετάσεις δεν μπορούν να γίνουν με φυσική παρουσία, θα γίνουν εξ αποστάσεως. Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα των εξετάσεων.

- Η έναρξη του εαρινού εξαμήνου θα γίνει στις 12/2, σύμφωνα με το ακαδ.ημερολόγιο. Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων.

7. Σχολή Μεταλλειολόγων - Μεταλλουργών Μηχανικών8. Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

1. Σε περίπτωση άμεσης λήξης των κινητοποιήσεων έχει προετοιμαστεί από την Σχολή σχέδιο συμπτυγμένου προγράμματος εξετάσεων διάρκειας από 31/1/2024-16/2/2024, το οποίο θα μπορούσε εκτάκτως να εφαρμοστεί, κατόπιν εγκρίσεως από το ΕΜΠ.

2. Σε ότι αφορά την διενέργεια εξετάσεων με μεθόδους εξ αποστάσεως τοποθετήθηκαν όλα τα μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού και συμφώνησαν όλοι οι διδάσκοντες της Σχολής ότι υπό τις συνθήκες συνέχισης των κινητοποιήσεων δεν καθίσταται εφικτή η διασφάλιση του αδιάβλητου και της αξιοπιστίας της διαδικασίας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

3. Η Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών θα εξετάσει όλες τις δυνατότητες για την αναπλήρωση της εξεταστικής του χειμερινού εξαμήνου, με φυσική παρουσία και σύμφωνα με τις δυνατότητες που παρέχει ο νόμος, μετά τη λήξη των κινητοποιήσεων.

9. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Ανακοινώνεται ότι έληξε η κατάληψη στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Από 1/2 ακολουθείται το ανακοινωμένο πρόγραμμα εξετάσεων. Περισσότερες πληροφορίες από τους διδάσκοντες μέσω HELIOS.

Η Εγκύκλιος για την "Διαδικτυακή Εξεταστική"

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.