Ο νέος Πρύτανης του ΕΜΠ

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Ο νέος Πρύτανης του ΕΜΠ

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Ο καθηγητή της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Ιωάννης Χατζηγεωργίου, θα είναι η μοναδική υποψηφιότητα για τη θέση του Πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση των εκλεγμένων Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης.

Στη σειρά των διαβουλεύσεων, οι οποίες οδήγησαν στη συγκεκριμένη απόφαση ύστερα από τις προηγούμενες άγονες εκλογές, τα Εσωτερικά Μέλη συμφώνησαν επίσης να υποβάλουν μία ενιαία πρόταση για την εκλογή των πέντε εξωτερικών μελών του ΣΔ κατά τη σχετική συνεδρίαση, όπως και για την επιλογή των τεσσάρων Αντιπρυτάνεων του ΕΜΠ. 

Τα εκλεγμένα Εσωτερικά Μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιδρύματος μετά από διαβουλεύσεις και στο πλαίσιο ενός μοντέλου αναλογικής συμμετοχής στη Διοίκηση του Ιδρύματος συμφώνησαν ομόφωνα τα εξής:

α) Για τη θέση του Πρύτανη του ΕΜΠ θα υποστηριχθεί ο Καθηγητής της ΣΝΜΜ Ιωάννης Χατζηγεωργίου, που θα είναι και η μοναδική υποψηφιότητα

Την ενημερωτική σελίδα των φοιτητών του ΕΜΠ μπορείτε να την δείτε εδώ.

β) Θα υπάρξει ενιαία πρόταση για την εκλογή των πέντε εξωτερικών μελών του ΣΔ κατά τη σχετική συνεδρίαση

Υ) Θα υπάρξει ενιαία πρόταση για την επιλογή των τεσσάρων Αντιπρυτάνεων του Ιδρύματος

Τα Εσωτερικά Μέλη του ΣΔ του ΕΜΠ

Ιωάννης Χατζηγεωργίου, Καθηγητής ΣΝΜΜ
Δημήτριος Καλιαμπάκος, Καθηγητής ΣΜΜ-Μ
Νεκτάριος Κοζύρης, Καθηγητής ΣΗΜΜΥ
Ευάγγελος Σαπουντζάκης, Καθηγητής ΣΠΜ
Δημήτριος Καρώνης, Καθηγητής ΣΧΜ
Σταύρος Κουρκουλής, Καθηγητής ΣΕΜΦΕ

Ποιος είναι ο νέος πρύτανης

Ο Ιωάννης Κ. Χατζηγεωργίου είναι Διδάκτωρ Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), Καθηγητής της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (ΣΝΜΜ) και από τον Οκτώβριο του 2019, Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης του ΕΜΠ.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: γραμμική και μη γραμμική υδροδυναμική πλωτών κατασκευών, βίαιες υδροδυναμικές φορτίσεις, υδροελαστικότητα, προβλήματα αλληλεπίδρασης κυματισμών και ρεύματος με κατασκευές, περιβαλλοντικές φορτίσεις σε πλωτά σώματα, δυναμική λεπτόγραμμων κατασκευών, δυναμική αγωγών με εσωτερική ροή,
σχεδίαση και ανάλυση συστημάτων αγκύρωσης, υδρομηχανική ανάλυση αγκυρωμένων κατασκευών και συστήματα παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας από το θαλάσσιο περιβάλλον. Έχει εργαστεί ως Επισκέπτης Καθηγητής στα ιδρύματα NTNU της Νορβηγίας,
Ecole Centrale Marseille της Γαλλίας και University of East Anglia, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εργάστηκε ως Marie Curie Research Fellow στο University of East Anglia (2014-2016). Είναι μέλος σειράς εθνικών και διεθνών επιστημονικών και επαγγελματικών ενώσεων. Μέλος συντακτικών επιτροπών σε επιστημονικά περιοδικά, κριτής δημοσιεύσεων σε πληθώρα επιστημονικών περιοδικών και κριτής για την έκδοση βιβλίων από τους οίκους Cambridge University Press και Elsevier.

Στο συγγραφικό του έργο συμπεριλαμβάνονται άνω των 180 δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων με κρίση και κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους. Έχει συγγράψει τα βιβλία Analytical Methods in Marine Hydrodynamics (Cambridge University Press, 2018) και Dynamic Behavior of Pipelines for Marine Applications(Springer International Publishing, 2023) που εκδόθηκε μόλις πρόσφατα.

Έχει συμμετάσχει στην εκτέλεση μεγάλου αριθμού χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων και έχει συντονίσει, ως Επιστημονικά Υπεύθυνος, πολλά απ’ αυτά. Τη διετία 2016-2018 ήταν διευθυντής του Τομέα Θαλάσσιων Κατασκευών της ΣΝΜΜ και από το 2020 είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Πλωτών Κατασκευών και Συστημάτων Αγκύρωσης. Από τον Οκτώβριο του 2019 υπηρετεί ως Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης του ΕΜΠ και είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών (ΕΕ), Πρόεδρος του
Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ), Πρόεδρος της Συγκλητικής Επιτροπής Ενεργειακής Διαχείρισης και Αειφορίας (ΣΕΕΔΑ) και Πρόεδρος της Συγκλητικής Επιτροπής Βασικής Έρευνας (ΣΕΒΕ) του ΕΜΠ. Είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας (ΕΑΔΙΠ) του ΕΜΠ.

Είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+ του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών (Επιτροπή ΥΠΑΙΘ) (2021-) και Εθνικός Εκπρόσωπος «Commission Expert Group on thecommon European Data Space for Cultural Heritage» (2021 -).

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.