Σημαντική επιτυχία του ΕΜΠ σε εμβληματικές δράσεις της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας

Σημαντική επιτυχία του ΕΜΠ σε εμβληματικές δράσεις της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας

Την περασμένη εβδομάδα ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα και ο πίνακας οριστικής κατάταξης των αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ).

“Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό”, που εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0).


Σημειώνεται ότι η “οικονομία” της προκήρυξης επέβαλε τον περιορισμό της συμμετοχής κάθε Ιδρύματος (ΑΕΙ, Ερευνητικού Κέντρου) σε μία το πολύ πρόταση ανά διαθεματική περιοχή, είτε ως συντονιστής ή ως εταίρος. Αυτό οδήγησε αναπόφευκτα σε αυτοπεριορισμό και στέρησε τη δυνατότητα τελικής υποβολής αξιόλογων προτάσεων. Είναι, όμως, σημαντικό ότι η προκήρυξη οδήγησε σε ένωση δυνάμεων μεταξύ των ερευνητικών ομάδων των διαφόρων ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων που υπέβαλαν κοινή πρόταση στο ίδιο διαθεματικό πεδίο.

Το ΕΜΠ υπέβαλε τέσσερις (4) προτάσεις έργων από τις διάφορες Σχολές του. Η επιτυχία ήταν πλήρης: Εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση και οι τέσσερις προτάσεις, σε δύο (2) από τις οποίες το ΕΜΠ είναι Συντονιστής Έργου.

Οι τέσσερις προτάσεις που εγκρίθηκαν:

1. «SAFE-AORTA: Σύστημα Υποστήριξης Κλινικών Αποφάσεων για τη Νόσο των Ανευρυσμάτων Κοιλιακής Αορτής Βασισμένο σε Μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης»

Στη διαθεματική περιοχή : 4.2. ICT & Health / Ψηφιακοί βιοδείκτες πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και πρόγνωσης χρόνιων νοσημάτων

Προϋπολογισμός: 2.457.948,50€. Εταίροι: ΕΜΠ – Συντονιστής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Πολυτεχνείο Κρήτης, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Από το ΕΜΠ συμμετέχουν οι Σχολές: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Καθ. Γ. Ματσόπουλος, Συντονιστής Έργου-Επιστημονικός Υπεύθυνος. Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Βιορευστομηχανικής & Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Επ. Καθ. Χ. Μανόπουλος.

2. “Πράσινη Ναυτιλία Μηδενικού Ανθρακικού Αποτυπώματος”

Στη διαθεματική περιοχή : 6.2. Energy – Climate/ Πράσινη Ναυτιλία

Προϋπολογισμός: 2.455.037,22€. Εταίροι: ΕΜΠ – Συντονιστής, ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Ακαδημία Αθηνών, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Από το ΕΜΠ συμμετέχει η Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Καθ. Δ. Λυρίδης, Συντονιστής Έργου - Επιστημονικός Υπεύθυνος.

3. “Greece4.0 – Δίκτυο Αριστείας για την Ανάπτυξη, Διάδοση και Εφαρμογή Τεχνολογιών Ψηφιακού Μετασχηματισμού στην Ελληνική Μεταποιητική Βιομηχανία”

Στη διαθεματική περιοχή 5.1. ICT – Industry 4.0/ Βελτιστοποίηση διαδικασιών παραγωγής με Cyber-Physical Systems.

Προϋπολογισμός: 2.452.985,00€. Εταίροι: Πανεπιστήμιο Πατρών – Συντονιστής, ΕΜΠ, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά”, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Από το ΕΜΠ συμμετέχουν οι Σχολές: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Καθ. Γ. Μέντζας, Επιστημονικός Υπεύθυνος. Μηχανολόγων Μηχανικών, Καθ. Σ. Πόνης. Χημικών Μηχανικών, Καθ. Χ. Σαρίμβεης.

4. “Πλατφόρμα Αναφοράς για τη Συνέργεια και Διαχείριση Ετερογενών Οικοσυστημάτων Έξυπνων Πόλεων”

Διαθεματική περιοχή : 5.2. ICT – Industry 4.0/ Πλατφόρμα διαχείρισης έξυπνης πόλης

Προϋπολογισμός: 2.457.386,59€. Εταίροι: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)- Συντονιστής, ΕΜΠ, Πανεπιστήμιο Πατρών, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Από το ΕΜΠ συμμετέχει η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Καθ. Ι. Ψαρράς, Επιστημονικός Υπεύθυνος.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συναδέλφους – επικεφαλής και μέλη των ομάδων του ΕΜΠ καθώς και των εταίρων μας – και ευχές για αποδοτική συνεργασία και για αποτελέσματα  αντάξια της εμβληματικότητας των δράσεων. Επίσης, ευχαριστίες στη ΓΓΕΚ για τη μέχρι τώρα αποτελεσματική διαχείριση της συγκεκριμένης απαιτητικής Δράσης.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr