Ίδρυση Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας - ΠΑΚΕΚ - στο ΕΜΠ

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Ίδρυση Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας - ΠΑΚΕΚ - στο ΕΜΠ

Η Σύγκλητος αποφάσισε, στη συνεδρίασή της στις 28/4/2023, την ίδρυση Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας – ΠΑΚΕΚ – στο ΕΜΠ, με στόχο την προώθηση της ανάπτυξής του μέσω της ενίσχυσης της διεπιστημονικής έρευνας και της διεύρυνσης των πεδίων δράσης του επιστημονικού δυναμικού του.

Το ΠΑΚΕΚ ιδρύεται με βάση τον Νόμο 4957/2022 - Άρθρα 131-137, ως αυτοτελής ερευνητική μονάδα, συνδεόμενη με τον ΕΛΚΕ. Στον Νόμο, ορίζεται ως βασική αποστολή του ΠΑΚΕΚ η ανάπτυξη βασικής, εφαρμοσμένης και διεπιστημονικού χαρακτήρα έρευνας, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας και της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Το «κέλυφος» ΠΑΚΕΚ είναι ο υποδοχέας Ερευνητικών Ινστιτούτων, Κέντρων και όποιας άλλης παρόμοιας οντότητας σε κάθε ΑΕΙ.

Η ίδρυση του ΠΑΚΕΚ, την οποία θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες που ορίζονται από τον Νόμο για την ολοκλήρωση της συγκρότησής του, προσανατολίζει τις κινήσεις συναδέλφων/ομάδων που ενδιαφέρονται για συνεργατικές πρωτοβουλίες και δράσεις που εντάσσονται στο κέλυφος. Η συζήτηση στη Σύγκλητο ανέδειξε την προτεραιότητα του προσδιορισμού των κριτηρίων ένταξης Ερευνητικών Ινστιτούτων/Κέντρων στο ΠΑΚΕΚ. Διεπιστημονικότητα, θεματολογία αιχμής και βιωσιμότητα είναι ουσιώδη κριτήρια καθώς και η εναρμόνιση με τη συνολική αναπτυξιακή εξέλιξη του ΕΜΠ και τις υψηλές προδιαγραφές που συνάδουν με τη διακεκριμένη θέση του. 

Την ίδρυση του ΠΑΚΕΚ συνοδεύουν η ευχή και η προσδοκία να είναι καταλυτικός ο ρόλος του στην ένωση επιστημονικών δυνάμεων και σημαντική η συμβολή του στη συγκράτηση και αξιοποίηση των νέων ερευνητών μας.

Ανδρέας Μπουντουβής
Πρύτανης ΕΜΠ

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.