Μετονομάζεται Σχολή και Τμήμα του ΕΜΠ

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Μετονομάζεται Σχολή και Τμήμα του ΕΜΠ

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Με απόφαση που υπέγραψε ο Υφυπουργός Παιδείας Α. Συρίγος (αρμόδιος για τα ΑΕΙ) η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών και το ομότιτλο Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, μετονομάζονται σε Σχολή Μεταλλειολόγων - Μεταλλουργών Μηχανικών και Τμήμα Μεταλλειολόγων - Μεταλλουργών Μηχανικών.

Τα Διπλώματα που έχουν χορηγηθεί από το Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών, είναι ως προς κάθε συνέπεια ισότιμα προς αυτά που χορηγούνται από το Τμήμα Μεταλλειολόγων - Μεταλλουργών Μηχανικών της Σχολής Μεταλλειολόγων - Μεταλλουργών Μηχανικών.

Σύμφωνα με τα υπ’ αρ. 29118/16-09-2022 και υπό στοιχεία 32447 ΕΞ/17-03-2023 έγγραφα της ΕΘ.Α.Α.Ε., το Ανώτατο Συμβούλιο της Αρχής, στις υπ’ αρ. 39/ 14-09-2022 και 45/16-03-2023 συνεδριάσεις του, διατύπωσε ομόφωνα θετική γνώμη αναφορικά με τη μετονομασία της Σχολής και του ομότιτλου Τμήματος Μηχανικών Μεταλλείων- Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, σε Σχολή και Τμήμα Μεταλλειολόγων - Μεταλλουργών Μηχανικών.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.