Φωτισμός Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου / ΒΙΝΤΕΟ

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Φωτισμός περιβάλλοντος χώρου Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου του ΕΜΠ

Η σταδιακή ανάπτυξη της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου του ΕΜΠ, με τις ιδιαίτερες ανάγκες και ειδικές απαιτήσεις εργαστηριακών χώρων αλλά και αιθουσών, βιβλιοθηκών και χώρων μελέτης και εστίασης, οδήγησε στην οικοδόμηση 80 κτιρίων και κτιριακών ενοτήτων, κάλυψης περίπου 130.000τ.μ. και δόμησης περίπου 265.000 τ.μ. διαφόρων χρήσεων κύριων και βοηθητικών κτιριακών υποδομών, σε μία έκταση της οποίας η περίμετρος υπερβαίνει τα 4km. Τα δίκτυα κυρίων και δευτερευουσών οδών και πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων, διαδρομών περιπάτου, πλατειών και κοινόχρηστων εξωτερικών χώρων για το φωτισμό τους χρησιμοποιούν σήμερα δίκτυο 1.374 φωτιστικών σωμάτων παρωχημένης τεχνολογίας και μικρής απόδοσης, τα οποία καταναλώνουν σε ετήσια βάση περίπου 922.000 kWh ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η ίδια μελέτη τεκμηριώνει ότι η ενεργειακή αναβάθμιση του εγκατεστημένου συστήματος φωτισμού περιβάλλοντος χώρου στην Πολυτεχνειούπολη με τη χρήση νέων εξελιγμένων τεχνολογιών φωτισμού και εξειδικευμένων φωτομετρικών μοντέλων επιλογής φωτιστικών σωμάτων βασισμένων σε διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές, πλαισιωμένων με έξυπνα συστήματα κεντρικής διαχείρισης φωτισμού, είναι δυνατόν να επιτύχει εξοικονόμηση στη καταναλισκόμενη ενέργεια μέχρι και 76,83% με παροχή αισθητά αναβαθμισμένης ποιότητας φωτισμού και δημιουργία ασφαλέστερου περιβάλλοντος στον περιβάλλοντα χώρο (η συνολική κατανάλωση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων είναι 231,012 kW, ενώ η αντίστοιχη κατανάλωση των νέων φωτιστικών σωμάτων LED είναι 86,932 kW). Η μελέτη αναβάθμισης φωτισμού εκπονήθηκε με τη σημαντική αρωγή και καθοδήγηση του Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ κ. Φραγκίσκου Τοπαλή και τη συμμετοχή των συνεργατών του στο Εργαστήριο Φωτοτεχνίας.

@foititikanea Φωτισμός Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου #ΕΜΠ #Πολυτεχνείο #Πανεπιστήμιο #Φοιτητές #Πανεπιστημιούπολη #Πολυτεχνειούπολη ♬ original sound - ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Προς τούτο το ΕΜΠ μετά από τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες, υλοποιεί τη σχετική σύμβαση αναβάθμισης του φωτισμού του περιβάλλοντος χώρου του campus, με χρήση τεχνολογίας LED στις φωτιστικές πηγές και με δυνατότητα αυξομείωσης της φωτεινής ροής των φωτιστικών σωμάτων ανάλογα με τις απαιτήσεις κάποιες ώρες της νύχτας ή κάποιες εποχές μειωμένων απαιτήσεων του έτους. Αυτά, δεν είναι όμως τα μοναδικά πλεονεκτήματα μιας τέτοιου βαθμού αναβάθμισης. Τα νέα φωτιστικά σώματα από μόνα τους δεν έχουν μόνο εξαιρετικά μεγαλύτερες αποδόσεις, μικρότερη εγκατεστημένη ισχύ και καλύτερο ποιοτικό φωτιστικό αποτέλεσμα με χρωματική απόδοση του φωτιζόμενου περιβάλλοντος. Έχουν και ασύγκριτα μεγαλύτερο χρόνο ζωής, ο οποίος υπερβαίνει και τη δεκαετή λειτουργία. Επιπλέον, σημαντικό ρόλο στην εξοικονόμηση ενέργειας διαδραματίζει και η εγκατάσταση κεντρικού συστήματος διαχείρισης φωτισμού. Το σύστημα αυτό, θα επιτρέψει στη νέα εγκατάσταση από κεντρική θέση χειρισμού, αλλά και από οποιοδήποτε τόπο ή σταθμό συνδεδεμένο στο internet, αυτόματα, μέσω χρονικού ημερήσιου προγραμματισμού λειτουργίας σε ορίζοντα έτους, αλλά και χειροκίνητα, με παράκαμψη της αυτοματοποιημένης λειτουργίας του, τον ανεξάρτητο έλεγχο ενός εκάστου φωτιστικού σώματος (ON/OFF), την ανεξάρτητη ρύθμιση της φωτεινής ροής σε διαφορετικές στάθμες φωτισμού (dimming), αλλά και την κατά ομάδες φωτιστικών σωμάτων (Φ/Σ) λειτουργία, την εποπτεία λειτουργίας, τη μέτρηση της πραγματικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και τέλος την αποστολή ειδοποιήσεων σε περιπτώσεις βλαβών.  

Η μελέτη που συμπεριέλαβε όλες τις παραπάνω παραμέτρους για την υλοποίηση της αναβάθμισης του φωτισμού του περιβάλλοντος χώρου στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου εκπονήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΕΜΠ και στη συνέχεια η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΜΠ μετά από τη διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης – 1.500.000€ από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – η οποία έχει υλοποιηθεί στο μεγαλύτερο μέρος της (βλ. συνημμένες φωτογραφίες και video) και προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 14.03.2023.

Ο Πρύτανης του ΕΜΠ Ανδρέας Γ. Μπουντουβής εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στις προαναφερθείσες υπηρεσίες του Ιδρύματος καθώς και στον επισπεύδοντα του έργου Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης κ. Ευάγγελο Σαπουντζάκη.

 

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.