ΕΜΠ: Χρηματοδότηση του τεχνοβλαστού "PhosPrint" από το European Innovation Council Accelerator

ΕΜΠ: Χρηματοδότηση του τεχνοβλαστού "PhosPrint" από το European Innovation Council Accelerator

Τεχνοβλαστοί Πανεπιστημίων: Εξαιρετική επιτυχία της PhosPrint, τεχνοβλαστού του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του ΕΜΠ: Είναι μεταξύ των 75 #SMEs που επελέγησαν για χρηματοδότηση στον πρόσφατο κύκλο αιτήσεων του European Innovation Council, #eicAccelerator.

Η PhosPrint είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που εντάσσεται στο πρόγραμμα EIC Accelerator και θα μεταφράσει τα ερευνητικά της αποτελέσματα στη συσκευή βιοεκτύπωσης Laser και σε εφαρμογές in vivo σε προ-κλινικές και κλινικές δοκιμές. 


Θερμά συγχαρητήρια στη συν-ιδρύτρια Ιωάννα Ζεργιώτη, Καθηγήτρια της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ΕΜΠ και την ομάδα της. 

Ανδρέας Γ. Μπουντουβής
Πρύτανης ΕΜΠ


Τεχνοβλαστοί Πανεπιστημίων

Η ίδρυση μιας εταιρείας – τεχνοβλαστού, γνωστής ως spin off, θεωρείται κοινή πρακτική σε πανεπιστήμια και ερευνητικούς οργανισμούς σε ολόκληρο τον προηγμένο κόσμο. Στόχος των εταιρειών αυτών είναι να αξιοποιήσουν και να μεγιστοποιήσουν τα οικονομικά οφέλη της δημιουργούμενης γνώσης εντός των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων. Οι τεχνοβλαστοί είναι ένα από τα εργαλεία με τα οποία γεφυρώνεται το δικαίωμα στη Διανοητική Ιδιοκτησία με την παραγωγή, προκειμένου η γνώση να αξιοποιηθεί στον παραγωγικό ιστό.

Το όφελος για το πανεπιστήμιο είναι πολύ σημαντικό. Οι ερευνητικές δραστηριότητες που διεξάγονται εντός του πανεπιστημίου οδηγούν συχνά σε ανάπτυξη τεχνογνωσίας, καινοτόμων τεχνολογικών διαδικασιών, νέων προϊόντων και συσκευών, πρωτότυπων μεθοδολογιών τα οποία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω ερευνητικής ανάπτυξης, βιομηχανικής εφαρμογής και εμπορικής αξιοποίησης γενικότερα.

PhosPrint

Η PhosPrint P.C. είναι SME, spin-off από το Ινστιτούτο Επικοινωνιών και Συστημάτων Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ICCS/ΕΜΠ) με έδρα την Αθήνα, Ελλάδα και ιδρύθηκε το 2019 ως Ιδιωτική Εταιρεία (ΙΚΕ). Η εταιρεία εδρεύει στο Τεχνολογικό Πάρκο Λεύκιππου του Εθνικού Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών (ΕΚΕΕ) Δημόκριτος.

Η PhosPrint ειδικεύεται στην ανάπτυξη και σχεδιασμό συστημάτων εκτύπωσης λέιζερ υψηλής ποιότητας κατάλληλων για τη βιοεκτύπωση με λέιζερ βιοϋλικών, συμπεριλαμβανομένων κυττάρων, πρωτεϊνών, αντισωμάτων και υδρογέλης. Αυτό που θεωρείται ως βασική αρμοδιότητα της PhosPrint είναι η ικανότητα διασύνδεσης με τους τομείς της βιοεκτύπωσης, της αναγεννητικής ιατρικής και των εξατομικευμένων διαγνωστικών με στόχο την παροχή λύσεων στην αλυσίδα αξίας των βιοεκτυπωμένων προϊόντων, τα οποία υλοποιούνται μέσω του βιοεκτυπωτή λέιζερ.

Το ΕΠΙΣΕΥ

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) είναι ένα μη κερδοσκοπικό Ακαδημαϊκό Ίδρυμα Έρευνας, το οποίο ιδρύθηκε το 1989 από το Υπουργείο Παιδείας, με σκοπό να διεξάγει έρευνα και δραστηριότητες ανάπτυξης, σε όλους τους διαφορετικούς τομείς τηλεπικοινωνιών, συστημάτων υπολογιστών και τεχνικών, και στην εφαρμογή του σε ένα εύρος τομέων, όπως οι Πομποδέκτες, τα Ραντάρ και γενικά Ηλεκτρομαγνητικοί Αισθητήρες, Δορυφορική και Ασύρματη Επικοινωνία, Μοντελοποίηση Ηλεκτρομαγνητικών Φαινομένων, Νευρωνικά Δίκτυα, Μηχανική Λογισμικού και Υλικού, Τηλεματική και Εφαρμογές Πολυμέσων, Εφαρμογές Μεταφοράς, Συστημάτων Ελέγχου, Ρομποτικής, Βιοϊατρικής Μηχανικής, Ηλεκτρικής Ενέργειας Πηγών Ανανεώσιμης Ενέργειας και Διαμερισματοποιημένη Παραγωγή και Συστήματα Διαχείρισης.

Το προσωπικό του ΕΠΙΣΕΥ συνίσταται από ερευνητικούς επιστήμονες και περισσότερους από 500 βοηθούς επιστήμονες (συμπεριλαμβανομένων υποψηφίων διδακτόρων). Η έρευνα που γίνεται στο ΕΠΙΣΕΥ υποστηρίζεται επίσης από τους καθηγητές της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Υπάρχουν πολλά ερευνητικά τμήματα και εργαστήρια ενεργά την παρούσα στιγμή στο ΕΠΙΣΕΥ. Το ΕΠΙΣΕΥ είναι πολύ ενεργό στις δραστηριότητες που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και είναι διαχειριστής προγραμμάτων για πολλά Ευρωπαϊκά προγράμματα (π.χ. EC, ISIS, RACE II, ESPRIT, IES, ACTS, INFOSEC, BRITE-EURAM, STRIDE, MIP-Informatics, Telematic Applications, IST, GROWTH, QoL, JOULE, ENERGIE, 6th FW κτλ), σε όλους του αναφερθέντες τομείς έρευνας.

Το ΕΠΙΣΕΥ σχετίζεται με τη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ και ελέγχεται από το Υπουργείο Παιδείας.

Η φιλοσοφία του ΕΠΙΣΕΥ

Η επιστήμη του Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικού Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) στηρίζεται στην εφαρμοσμένη πλευρά των φυσικών και μαθηματικών επιστημών και λαμβάνει επίσης σημαντικά συστατικά από τη χημεία και τη βιολογία. Οι εφαρμογές της εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών περιοχών, όπως των πληροφοριακών συστημάτων, της μικροηλεκτρονικής, των επικοινωνιών, της παραγωγής και διανομής ενέργειας, της ιατρικής, των logistics, του αυτοματισμού και ελέγχου, της υποστήριξης λήψης αποφάσεων, των αισθητήρων κ.λπ.. Ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι o HMMY δραστηριοποιείται στην εφαρμοσμένη πλευρά της επιστήμης, αντιμετωπίζει την πρόκληση της διαρκούς αξιοποίησης και προώθησης, με πρακτικό τρόπο, πολλών και καινοφανών επιστημονικών επιτευγμάτων, από την πρώτη κιόλας στιγμή που τα τελευταία δημοσιοποιούνται ή συμβαίνουν. Επίσης είναι επιφορτισμένος με το να παρακολουθεί κάθε ριζοσπαστική αλλαγή ή εξέλιξη οποιουδήποτε τομέα θα μπορούσε να θεωρηθεί ως «καυτή» νέα τεχνολογική περιοχή. Ως παράδειγμα, πριν από τριάντα χρόνια, το Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN) ήταν μια καίρια ερευνητική περιοχή για νέους μηχανικούς οι οποίοι οραματίζονταν την ευρυζωνική ψηφιακή διασύνδεση. Τριάντα χρόνια μετά, η ευρυζωνική διασύνδεση κατοικιών είναι πλέον μια πραγματικότητα και ο στόχος έχει πλέον μετατοπιστεί προς τον σχεδιασμό δικτύων εξαιρετικά υψηλού εύρους ζώνης τα οποία θα επεκτείνουν τη χωρητικότητα στο όριο του νόμου του Shannon. Σήμερα μια πιο ήπια και πιο οικολογικά προσανατολισμένη εφαρμογή των τεχνολογιών έχει εστιάσει τις προσπάθειες σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και στην ανάπτυξη δικτύων επικοινωνιών φιλικότερων προς το περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα έδωσε έμφαση στις εφαρμογές και στις τεχνολογίες που σχετίζονται άμεσα με την ιατρική και τις βιοϊατρικές επιστήμες.

Ζεργιώτη Ιωάννα

Ζεργιώτη Ιωάννα ΕΜΠ

Η Ζεργιώτη Ιωάννα είναι Καθηγήτρια στο ΕΜΠ.

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Πειραματική Φυσική και Εφαρμογές της Αλληλεπίδρασης LASER με την Ύλη

Σπουδές

  • Διδακτορικό Δίπλωμα στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας/Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ σε συνεργασία με το Τμημα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
  • Πτυχίο Φυσικής, Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Αλληλεπίδραση LASER και Ύλης

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr