ΕΜΠ: Προκήρυξη νέων θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων της Σχολής ΗΜΜΥ (2022-2023)

ΕΜΠ: Προκήρυξη νέων θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων της Σχολής ΗΜΜΥ για το ακαδ. έτος 2022-2023

Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ καλεί τους Διπλωματούχους Μηχανικούς Πολυτεχνικών Τμημάτων και τους Πτυχιούχους Α.Ε.Ι. Τμημάτων Θετικών Επιστημών που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν Μεταπτυχιακές - Διδακτορικές Σπουδές στην Επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών και πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν.4485/17, αρθρ. 38 παρ.1-3, να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση από 08/07/2022 μέχρι και 02/09/2022.

Για την απόκτηση του τίτλου Διδάκτορα Μηχανικού του ΕΜΠ (για διπλωματούχους μηχανικούς Σχολών του ΕΜΠ ή ισότιμων Πολυτεχνικών Τμημάτων) ή Διδάκτορα του ΕΜΠ (για αποφοίτους Α.Ε.Ι. Τμημάτων Θετικών Επιστημών & Πολυτεχνικών Τμημάτων που δεν έχουν την ειδικότητα του Μηχανικού), απαιτούνται: (α) Παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων της Σχολής, και (β) Εκπόνηση πρωτότυπου ερευνητικού έργου με δημοσίευσή του σε έγκριτα περιοδικά ή/και συνέδρια, υπό την επίβλεψη μέλους ΔΕΠ της Σχολής, το οποίο αξιολογείται από μια ενδιάμεση κρίση και από την τελική, κρίση εξέτασης της διατριβής.


Ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος των διδακτορικών σπουδών είναι τα 3 έτη, ενώ η μέγιστη διάρκεια περάτωσης είναι τα 6 έτη. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά από τις 08/07/2022 έως και 02/09/2022 σύμφωνα με τις κάτωθι ενέργειες:

1 Εγγραφή ως χρήστες στη διεύθυνση gradapply.ece.ntua.gr

2. Συμπλήρωση της αίτησης στη διεύθυνση gradapply.ece.ntua.gr και ανάρτηση (upload) των ακόλουθων δικαιολογητικών:

i. Τίτλους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί ακόμη πτυχίο ή δίπλωμα Θα πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση από την οικεία Σχολή για την αναμενόμενη αποφοίτηση, αναλυτική βαθμολογία όλων των μαθημάτων; καθώς και υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο ολοκλήρωσης των προπτυχιακών σπουδών (το κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης είναι διαθέσιμο μέσα από το ηλεκτρονικό σύνδεσμο υποβολής της αίτησης και δύναται να εκδοθεί ηλεκτρονικά από το ρον.gr). Επίσης, πτυχία Πανεπιστημίων του Εξωτερικού χρειάζονται βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.

ii. Αναλυτική βαθμολογία όλων των μαθημάτων από τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές με βαθμό διπλώματος / πτυχίου. Ο βαθμός διπλώματος/ πτυχίου για την αποδοχή Υ.Δ. πρέπει να είναι τουλάχιστον 7/10 (ή αντίστοιχο του 7/10 της Σχολής ΗΜΜΥ-ΕΜΠ). Εναλλακτικά, οι υποψήφιοι πρέπει να κατατάσσονται, τεκμηριωμένα (με επιστολή από τη Γραμματεία της Σχολής τους) στο άνω 1/3 της σειράς βαθμού διπλώματος ή πτυχίου για το έτος και το τμήμα της αποφοίτησής τους ή τεκμηριωμένα στο άνω 20% της σειράς βαθμού Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών για το έτος και το τμήμα αποφοίτησής τους,(σχετικό υπόδειγμα βεβαίωσης είναι διαθέσιμο μέσα από το ηλεκτρονικό σύνδεσμο υποβολής της αίτησης). Οι Υποψήφιοι που δεν πληρούν το κριτήριο του βαθμού διπλώματος/πτυχίου δύνανται να γίνουν δεκτοί στο διδακτορικό πρόγραμμα της Σχολής μόνον κατ'εξαίρεση, όταν υπάρχει τεκμηριωμένη ερευνητική εμπειρία με διεθνείς δημοσιεύσεις (με κριτές) στο αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης Υ.Δ. και μετά από απόφαση της Γ.Σ. της Σχολής. Ο αριθμός των κατ'εξαίρεση αποδεκτών Υ. Δ. δεν μπορεί να υπερβεί το 10°/ο του αριθμού των Υ. Δ. που γίνονται δεκτοί χωρίς εξαιρέσεις για κάθε ακαδημαϊκή χρονιά.

iii. Βιογραφικό Σημείωμα

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr