ΕΜΠ: Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο κτίριο ΑΝΥΜ

Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και Πιλοτική Εφαρμογή Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Κτίριο ΑΝΥΜ του ΕΜΠ

Μετά από συντονισμένες προσπάθειες, με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ένταξη της Πράξης «Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και πιλοτική εφαρμογή χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο κτήριο ΑΝΥΜ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου» στον Άξονα Προτεραιότητας «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Το κτίριο Αεροδυναμικής, Ναυπηγικής και Υδροδυναμικών Μηχανών – κτίριο ΑΝΥΜ – βρίσκεται στην Πολυτεχνειούπολη του Ζωγράφου και είναι συνολικού εμβαδού 7.913 m2. Η ανέγερση του κτιρίου ξεκίνησε το 1974 και ολοκληρώθηκε το 1980. Με βάση την ενεργειακή επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε, το κτίριο κατατάχθηκε στην ενεργειακή κατηγορία Η.


H πρόταση ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου έχει ως στόχο την εφαρμογή των παρακάτω επεμβάσεων:

1. Επεμβάσεις στο κέλυφος με θερμομόνωση του κτιριακού κελύφους (εξωτερικής τοιχοποιίας και δώματος) και αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα πιστοποιημένα υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

2. Αναβάθμιση συστήματος τεχνητού φωτισμού με την αντικατάσταση φωτιστικών λαμπτήρων φθορισμού με φωτιστικά τεχνολογίας LED.

3. Ενσωμάτωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

  • με την εγκατάσταση επιδεικτικού υβριδικού συστήματος θέρμανσης-ψύξης με αποθήκευση πάγου,αντλία θερμότητας, προσροφητικό ψύκτη και ηλιοθερμικό πεδίο.
  • με την εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης-ψύξης με χρήση αβαθούς γεωθερμίας κλειστού βρόγχου.
  • με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στο δώμα.

4. Εγκατάσταση συστήματος αερισμού με ανάκτηση θερμότητας και προμήθεια μονάδων VRF.

5. Δράσεις για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας:

  • Αντικατάσταση του υπάρχοντος συμβατικού οχήματος μετακίνησης, με αντίστοιχο ηλεκτρικό.
  • Εγκατάσταση σταθμού ηλεκτρικής φόρτισης.

Οι συνολικές παρεμβάσεις έχουν ως αποτέλεσμα την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου από την Κατηγορία Η στην Κατηγορία Α.

Η πράξη έχει συνολικό προϋπολογισμό 3.500.00,000 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr