ΕΜΠ: Κοσμήτορας της ΣΑΤΜ μέχρι το 2024 ο Καθηγητής Χαράλαμπος Ιωαννίδης

ΕΜΠ: Κοσμήτορας της ΣΑΤΜ έως το 2024 ο Καθηγητής Χαράλαμπος Ιωαννίδης

Κοσμήτορας της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής έως 31/08/2024 ο Καθηγητής Χαράλαμπος Ιωαννίδης.

Θητεία τριών (3) ετών, από 01/09/2021 έως 31/08/2024.

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας! Ακόμη, μην ξεχνάς να επισκέπτεσαι καθημερινά τα Φοιτητικά Νέα πατώντας www.foititikanea.gr για να μην σου ξεφεύγει κανένα νέο.


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ
ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Την, Παρασκευή 25/06/2021, και κατά το χρονικό διάστημα 09:00-15:00 διεξήχθησαν μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, με χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) οι εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής.

Σύμφωνα με το έγγραφο ανακήρυξης υποψηφιοτήτων της Εφορευτικής Επιτροπής (αρ. πρωτ. 24866, 17/06/2021) μοναδικός υποψήφιος για είναι ο Καθηγητής κ. Χαράλαμπος Ιωαννίδης.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας έγινε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Επικρατείας αρ. 77561/Ζ1 (ΦΕΚ 2481/22.06.2020, τεύχος Β'). Η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και η εξαγωγή των αποτελεσμάτων έγιναν απευθείας από το ηλεκτρονικό σύστημα «ΖΕΥΣ» παρουσία της Εφορευτικής Επιτροπής.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας έχουν ως εξής:

Πλήθος εγγεγραμμένων ψηφοφόρων: 31 μέλη ΔΕΠ, Ψήφισαν: 29 μέλη ΔΕΠ. Έλαβαν:

  • Χαράλαμπος Ιωαννίδης: 29
  • Λευκά: 0

Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα, Κοσμήτορας εκλέγεται με θητεία τριών ετών ο Καθηγητής κ. Χαράλαμπος Ιωαννίδης.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας όπως προέκυψαν από το ηλεκτρονικό σύστημα «ΖΕΥΣ» καταχωρήθηκαν στα αρχεία της Γραμματείας της ΣΑΤΜ-ΜΓ.

Η Εφορευτική Επιτροπή

Β. Νάκος, Καθηγητής (Πρόεδρος)
Μ. Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια
Β. Τσιχριντζής, Καθηγητής
Ν. Δουλάμης, Αναπλ. Καθηγητής
Κ. Κεπαπτσόγλου, Αναπλ. Καθηγητής


Αποτελέσματα

Εκλογή Κοσμήτορα της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών- Μηχανικών Γεωπληροφικής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Έναρξη: 25/06/2021 09:00

Λήξη: 25/06/2021 15:00

Παράταση: 25/06/2021 15:15

Ψηφοφόροι: 32

Εξαιρεθέντες ψηφοφόροι: 1

Ηλεκτρονικές Ψηφοφορίες «Ζευς» Αποτελέσματα

Εκλογή Κοσμήτορα της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Έναρξη: 25/06/2021 09:00

Λήξη: 25/06/2021 15:00

Παράταση: 25/06/2021 15:15


Ψηφοφόροι: 32

Εξαιρεθέντες ψηφοφόροι: 1

Σύνολο ψηφοδελτίων: 29

Λευκά: 0

Ποιον Επιλέγετε ως Κοσμήτορα της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών-Μηχανικών Γεωπληροφορικής: 29

Χαράλαμπος Ιωαννίδης: 29

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα. 

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr