ΕΜΠ: Κοσμήτορας της ΣΑΤΜ μέχρι το 2024 ο Καθηγητής Χαράλαμπος Ιωαννίδης

ΕΜΠ: Κοσμήτορας της ΣΑΤΜ έως το 2024 ο Καθηγητής Χαράλαμπος Ιωαννίδης

Κοσμήτορας της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής έως 31/08/2024 ο Καθηγητής Χαράλαμπος Ιωαννίδης.

Θητεία τριών (3) ετών, από 01/09/2021 έως 31/08/2024.


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ
ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Την, Παρασκευή 25/06/2021, και κατά το χρονικό διάστημα 09:00-15:00 διεξήχθησαν μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, με χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) οι εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής.

Σύμφωνα με το έγγραφο ανακήρυξης υποψηφιοτήτων της Εφορευτικής Επιτροπής (αρ. πρωτ. 24866, 17/06/2021) μοναδικός υποψήφιος για είναι ο Καθηγητής κ. Χαράλαμπος Ιωαννίδης.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας έγινε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Επικρατείας αρ. 77561/Ζ1 (ΦΕΚ 2481/22.06.2020, τεύχος Β'). Η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και η εξαγωγή των αποτελεσμάτων έγιναν απευθείας από το ηλεκτρονικό σύστημα «ΖΕΥΣ» παρουσία της Εφορευτικής Επιτροπής.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας έχουν ως εξής:

Πλήθος εγγεγραμμένων ψηφοφόρων: 31 μέλη ΔΕΠ, Ψήφισαν: 29 μέλη ΔΕΠ. Έλαβαν:

  • Χαράλαμπος Ιωαννίδης: 29
  • Λευκά: 0

Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα, Κοσμήτορας εκλέγεται με θητεία τριών ετών ο Καθηγητής κ. Χαράλαμπος Ιωαννίδης.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας όπως προέκυψαν από το ηλεκτρονικό σύστημα «ΖΕΥΣ» καταχωρήθηκαν στα αρχεία της Γραμματείας της ΣΑΤΜ-ΜΓ.

Η Εφορευτική Επιτροπή

Β. Νάκος, Καθηγητής (Πρόεδρος)
Μ. Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια
Β. Τσιχριντζής, Καθηγητής
Ν. Δουλάμης, Αναπλ. Καθηγητής
Κ. Κεπαπτσόγλου, Αναπλ. Καθηγητής


Αποτελέσματα

Εκλογή Κοσμήτορα της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών- Μηχανικών Γεωπληροφικής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Έναρξη: 25/06/2021 09:00

Λήξη: 25/06/2021 15:00

Παράταση: 25/06/2021 15:15

Ψηφοφόροι: 32

Εξαιρεθέντες ψηφοφόροι: 1

Ηλεκτρονικές Ψηφοφορίες «Ζευς» Αποτελέσματα

Εκλογή Κοσμήτορα της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Έναρξη: 25/06/2021 09:00

Λήξη: 25/06/2021 15:00

Παράταση: 25/06/2021 15:15


Ψηφοφόροι: 32

Εξαιρεθέντες ψηφοφόροι: 1

Σύνολο ψηφοδελτίων: 29

Λευκά: 0

Ποιον Επιλέγετε ως Κοσμήτορα της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών-Μηχανικών Γεωπληροφορικής: 29

Χαράλαμπος Ιωαννίδης: 29

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα. 

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr