Συνεργασία ΕΥΔΑΠ και ΕΜΠ για την υδροδότηση της Πολυτεχνειούπολης

Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας ΕΜΠ και ΕΥΔΑΠ για την υδροδότηση της Πολυτεχνειούπολης και την καινοτομία στη διαχείριση των υδατικών πόρων

Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης - ΕΥΔΑΠ, με αντικείμενο την υδροδότηση της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ και την καινοτομία στη διαχείριση των υδατικών πόρων, υπέγραψαν την Πέμπτη 17 Ιουνίου, ο Πρύτανης του ΕΜΠ  Ανδρέας Μπουντουβής και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ Χάρης Σαχίνης. 

Η υπογραφή του Μνημονίου, έρχεται ως αποτέλεσμα των σχετικών διαβουλεύσεων μεταξύ του ΕΜΠ και της ΕΥΔΑΠ, για το θέμα της υδροδότησης της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου. Με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Έργων Τομέα Ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΕΜΠ, με συντονισμό από τον Αντιπρύτανη Οικονομικών Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ευάγγελο Σαπουντζάκη διευκρινίστηκαν θέματα που αφορούσαν στο έργο και τις απαιτούμενες προδιαγραφές για την υλοποίηση της μελέτης εκ μέρους της ΕΥΔΑΠ. 


Η Διοίκηση του ΕΜΠ  αναγνωρίζοντας:

  • την υφιστάμενη υδροδότηση της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου μέσω γεώτρησης και τις δυσχέρειες που αυτή ενέχει,
  • την ανάγκη υδροδότησης της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου μέσω του δικτύου της ΕΥΔΑΠ, τόσο ως προς την κεντρική τροφοδότηση, όσο και ως προς το εσωτερικό δίκτυο,
  • την αδήριτη ανάγκη προστασίας της υγείας των μελών της Πολυτεχνειακής Κοινότητας καθώς και τα πολλαπλά οφέλη που αυτονοήτως εκείνα θα αποκομίσουν από την υδροδότηση της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου μέσω του δικτύου της ΕΥΔΑΠ, 

συμφώνησε με την ΕΥΔΑΠ, τη δωρεάν μελέτη της υδροδότησης της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου,  που θα εκπονηθεί εξ ολοκλήρου από την ΕΥΔΑΠ και θα περιλαμβάνει τον υπολογισμό και εγκατάσταση ενός νέου δικτύου ύδρευσης, στο οποίο θα συνδεθούν όλα τα κτίρια της Πολυτεχνειούπολης, με όλα τα συνοδευτικά έργα (δεξαμενές, αντλιοστάσια κτλ) καθώς και τον σχεδιασμό ενός συστήματος κεντρικής διαχείρισης και ελέγχου της εγκατάστασης.

Επιπρόσθετα και στo πλαίσιo της διαρκούς συνεργασίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με την ΕΥΔΑΠ, το ΕΜΠ θα προβάλλει με τον προσήκοντα τρόπο την προσφορά της ΕΥΔΑΠ και, ταυτόχρονα, ως έμπρακτη αναγνώριση της προσφοράς αυτής: (α) σε ετήσια βάση, για τα επόμενα δέκα (10) έτη, έξι (6) μηχανικοί της ΕΥΔΑΠ θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα Διατμηματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών ΠόρωνΤεχνο-Οικονομικά Συστήματα και Περιβάλλον και Ανάπτυξη (από δύο (2) σε κάθε ένα από αυτά) και (β) στο πλαίσιο εκπόνησης διπλωματικών και μεταπτυχιακών εργασιών από φοιτητές του ΕΜΠ, θα υπάρξει συνεπίβλεψη από ΕΜΠ – ΕΥΔΑΠ τουλάχιστον τριών (3) διπλωματικών εργασιών τον χρόνο, μετά από αιτήματα των υπηρεσιών της ΕΥΔΑΠ. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΕΜΠ για τη συμβολή της στη διαχείριση των τεχνικών θεμάτων και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων  που ήταν απαραίτητες για την υπογραφή του Μνημονίου.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr