Το ΕΜΠ αποφάσισε την ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Το ΕΜΠ αποφάσισε την ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Το ΕΜΠ ανακοίνωσε ότι η σύγκλητος του αποφάσισε την ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ). Το Κέντρο θα εξασφαλίσει τον συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει διά βίου μάθησης. 

Το ΚΕΔΙΒΙΜ αποσκοπεί στην αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού και των υποδομών του ΕΜΠ σε προγράμματα που απευθύνονται στην ελληνική κοινωνία και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών για κατάρτιση, επιμόρφωση και εξειδίκευση στις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας, καθώς επίσης σε διεπιστημονικά πεδία τα οποία αναπτύσσονται με ταχείς ρυθμούς.


Ακόμη, το Κέντρο έχει ως στόχο:

• Τη συμβολή του ΕΜΠ στο γενικότερο εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος, στην αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, τυπικής και άτυπης, και στη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού στην εκπαίδευση.

• Την ανάπτυξη δράσεων που προσφέρουν υπηρεσίες και τεχνογνωσία χωρίς να παρεμβαίνουν στην αγορά και τον ανταγωνισμό.

• Τη διεθνή προβολή του ΕΜΠ μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων που απευθύνονται σε διεθνές κοινό.

• Τη δημοσιότητα των δράσεων και τη δημιουργία κινήτρων για την ενίσχυση της συμμετοχής των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στην υλοποίηση προγραμμάτων διά βίου μάθησης.

Με την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης για την ίδρυση του ΚΕΔΙΒΙΜ, θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από τη Διοίκηση του ιδρύματος, με υπεύθυνο τον αντιπρύτανη Έρευνας και δια Βίου Εκπαίδευσης Ι. Χατζηγεωργίου, ώστε το Κέντρο να λειτουργήσει το συντομότερο δυνατόν.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr