Το ΕΜΠ σε πανεπιστημιακό πρόγραμμα για θαλάσσιες μεταφορές

Με τη συμμετοχή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και στο πλαίσιο του προγράμματος του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) της Ε.Ε., θα συγχρηματοδοτηθεί, με πόσο ύψους σχεδόν 1,5 εκατ. ευρώ, η θέσπιση πανεπιστημιακού προγράμματος διαφόρων επιπέδων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών (multimodal maritime transport).

Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε πτυχιούχους πανεπιστημίου και επαγγελματίες που επιθυμούν να αποκτήσουν ειδικές γνώσεις στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και της διαχείρισής τους.

Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, εταιρίες πληροφορικής και άλλες οργανώσεις ένωσαν τις δυνάμεις τους για τη δημιουργία ενός προγράμματος σε επίπεδα μάστερ, μεταπτυχιακών σπουδών, αλλά και Συνεχούς Επαγγελματικής Επιμόρφωσης. Μέσω του προγράμματος επιτυγχάνεται περαιτέρω εμβάθυνση της έννοιας του Ευρωπαϊκού Θαλάσσιου Χώρου.

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Google News! Πατήστε εδώ.


Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε πτυχιούχους πανεπιστημίου και επαγγελματίες των διαφόρων πτυχών του τομέα των λεγόμενων «πολυτροπικών μεταφορών». Θα καλύπτει δηλαδή θέματα όπως εναλλακτικά καύσιμα και τεχνολογίες και τον αντίκτυπο της χρήσης τους στους λιμένες, τον τομέα της διαχείρισης και του περιορισμού βλαβών και ζημιών, επιχειρήσεις εκκένωσης/διαχείρισης κρίσεων για πολύ μεγάλα επιβατηγά πλοία και την επιρροή τους στις λιμενικές δραστηριότητες κ.λπ.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η επάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος, θα συμπεριληφθούν επίσης επιμέρους προγράμματα σε τομείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Εκτός από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο της Αθήνας, στο πρόγραμμα συμμετέχουν το University of Strathclyde της Γλασκόβης (Ηνωμένο Βασίλειο), το Universidad Politécnica της Μαδρίτης (Ισπανία), το Università degli Studi της Γένοβας (Ιταλία) και το Universidade Nova de Lisboa (Πορτογαλία). Το περιεχόμενο των μαθημάτων και άλλες σχετικές πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες στην πύλη www.onthemosway.eu.

Το έργο επιλέχθηκε για χρηματοδότηση από την Ε.Ε. με τη συνδρομή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το πολυετές πρόγραμμα εργασιών ΔΕΔ-Μ 2013, «Θαλάσσιες αρτηρίες». Η εκτέλεση του έργου θα παρακολουθείται από τον INEA, τον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το έργο θα ολοκληρωθεί έως τον Δεκέμβριο του 2015.

Σημειώνεται ότι το Πρόγραμμα του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποστήριξη της κατασκευής και αναβάθμισης των υποδομών μεταφοράς σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο INEA διαχειρίζεται την τεχνική και χρηματοοικονομική εκτέλεση του προγράμματος του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ).

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr