Συνεργασία ΕΜΠ και Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Συνεργασία ΕΜΠ και Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

O Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου καθηγητής Ανδρέας Μπουντουβής και η Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Αθηνά Χατζηπέτρου υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για την καλύτερη προετοιμασία και συμμετοχή των εταιρειών-τεχνοβλαστών, των επιχειρήσεων έντασης γνώσης και των νεοφυών επιχειρήσεων καινοτομίας, στην εθνική προσπάθεια ανάταξης της οικονομίας μετά την πανδημική κρίση.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (Hellenic Development Bank - HDM και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο θα συνεργαστούν, τα επόμενα 3 χρόνια, για να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν από κοινού, νέα προγράμματα που σκοπό έχουν να διευκολύνουν και να υποστηρίξουν την πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης των επιχειρήσεων έντασης γνώσης οι οποίες είτε έχουν ιδρυθεί για την αξιοποίηση της έρευνας που διενεργείται στο ΕΜΠ (εταιρείες - τεχνοβλαστοί/ spinoffscompetence centers), είτε συνεργάζονται ερευνητικά με το ΕΜΠ. Στις κοινές δράσεις των δύο φορέων περιλαμβάνεται η υποστήριξη μεμονωμένων επιχειρήσεων έντασης γνώσης με τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες (μελέτες, εκθέσεις, σχέδια και αναλύσεις) για την ευκολότερη, φθηνότερη και αποτελεσματικότερη χρηματοδότησή τους. 

Το ΕΜΠ θα παρέχει στην HDΒ όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα αναφορικά με την εξέταση των προϋποθέσεων βιωσιμότητας των προς ενίσχυση επιχειρήσεων έντασης γνώσης και τη δυνητική επιλεξιμότητά τους στα χρηματοδοτικά προγράμματα της HDB. 

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, τα επόμενα 3 χρόνια θα υπάρξει ανταλλαγή απόψεων και εμπειρογνωμοσύνης, δημιουργία δικτύων, διάδοση πληροφοριών και συνεργασία για την μεταφορά τεχνολογικών λύσεων και καινοτομιών σε διαδικασίες παραγωγής προϊόντων ή υπηρεσιών. 

Επιπλέον, σχεδιάζεται η από κοινού διεξαγωγή δράσεων διάχυσης όπως  συνέδρια κ.α. σε θέματα που απασχολούν το ΕΜΠ και την HDB.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.