Σε αδυναμία αντιμετώπισης των θεμάτων της καθημερινότητάς του βρίσκεται το ΕΜΠ!

Η ανησυχία για το μέλλον του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου δεν έχει εκλείψει, καθώς όπως ανακοινώθηκε από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος, «σε αδυναμία αντιμετώπισης των θεμάτων της καθημερινότητάς του βρίσκεται το ΕΜΠ μετά τη δραματική μείωση των διοικητικών υπαλλήλων σε 260 από 878, δηλαδή μείωση κατά 70%, λόγω κυρίως του μέτρου της διαθεσιμότητας αλλά και των συνταξιοδοτήσεων».

Οπως αναφέρεται στην απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η όποια καθυστέρηση της διοικητικής λειτουργίας του «αφενός πλήττει καθοριστικά τη δυνατότητα λειτουργίας του ιδρύματος, ιδιαίτερα μετά και την κατακόρυφη αύξηση του αριθμού των νεοεισαγόμενων φοιτητών, αφετέρου παρατείνει το αίσθημα αβεβαιότητας των εργαζομένων που συμπληρώνουν πλέον 15 μήνες σε καθεστώς διαθεσιμότητας».

Στην ίδια ανακοίνωση, η Σύγκλητος «υπενθυμίζει ότι η έκθεση αξιολόγησης που εκπονήθηκε από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τον Αύγουστο του 2014 ανέδειξε τη σημαντική διοικητική υποστελέχωση του ΕΜΠ ιδιαίτερα, αλλά και των άλλων πανεπιστημίων γενικότερα, καταδεικνύοντας ότι το μέτρο της διαθεσιμότητας υπήρξε άστοχο και ότι δεν πρέπει να γίνει καμία απόλυση στα πανεπιστήμια».


Τέλος, τα μέλη τη Συγκλήτου του Ιδρύματος ζητούν «την άμεση υλοποίηση της θέσης που διατυπώθηκε σε πρόσφατες συναντήσεις από την πλευρά του υπουργείου για άμεση ανάκληση/τροποποίηση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, ώστε να δοθεί τέλος στο καθεστώς διαθεσιμότητας των διοικητικών υπαλλήλων του ΕΜΠ και να αποκατασταθεί η δυνατότητα λειτουργίας του».

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr