Αντίθετοι στην πανεπιστημιακή αστυνομία οι καθηγητές του Πολυτεχνείου

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Αντίθετοι στην πανεπιστημιακή αστυνομία οι καθηγητές του Πολυτεχνείου

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Δ.Σ. του Συλλόγου Διδακτικού Προσωπικού ΕΜΠ τονίζει ότι:

“• Αντιτίθεται ομόφωνα στη σύσταση της καλούμενης Ομάδας Προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος (ΟΠΠΙ), στον καθολικό έλεγχο πρόσβασης και στην αυστηροποίηση των ποινών στους πανεπιστημιακούς χώρους.

• Καλεί την πολιτική ηγεσία της χώρας να επανεξετάσει το ζήτημα και να μην προχωρήσει στη σχετική νομοθετική ρύθμιση.

• Καλεί τη Σύγκλητο του Ιδρύματος να λάβει, άμεσα, θέση για τα εν λόγω ζητήματα.

• Καλεί τα μέλη του ΣΔΕΠ ΕΜΠ σε έκτακτη ΓΣ, η οποία θα πραγματοποιηθεί – λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας – με τηλεδιάσκεψη βάσει του άρθρου 27 του Ν. 4753/2020.

Από την πλευρά του Δ.Σ. του ΣΔΕΠ ΕΜΠ εισηγούνται ενδεικτικά μέτρα στην απόφαση.

Ολη η ανακοίνωση:

Απόφαση ΣΔΕΠ ΕΜΠ

Για τις πρόσφατες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για συγκρότηση ειδικού αστυνομικού σώματος στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.

Με αφορμή τις πρόσφατες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για συγκρότηση ειδικού αστυνομικού σώματος στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και τα περιστατικά βίας και παραβατικότητας, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν συνάδουν με την έννοια του Ακαδημαϊκού Ασύλου και πληγώνουν την εικόνα του Δημόσιου Πανεπιστημίου, ο ΣΔΕΠ ΕΜΠ επισημαίνει τα κάτωθι:

Τα Δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας δεν είναι χώροι συστηματικής ανομίας και παραβατικότητας, όπως επιχειρείται να παρουσιασθούν. Παρά τις τραγικές συνθήκες έλλειψης επαρκούς χρηματοδότησης, διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, ενίσχυσης των εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών, στα Πανεπιστήμια εκτελείται εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο υψηλού επιπέδου και εδραιώνεται διαρκώς η θέση τους στο διεθνή χώρο. Όπως αναδεικνύεται από σχετικά δημοσιεύματα, στη λίστα των κορυφαίων 2% επιστημόνων παγκοσμίως, περιλαμβάνονται 647 Έλληνες πανεπιστημιακοί και ερευνητές, από 17 Ελληνικά πανεπιστήμια.

Τα Πανεπιστήμια, στο πλαίσιο του συνταγματικά κατοχυρωμένου αυτοδιοίκητου, αποφασίζουν με τα συλλογικά τους όργανα για θέματα που άπτονται της λειτουργίας τους, συμπεριλαμβανομένων των μορφών φύλαξης και ασφάλειας των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων. Το δε υπάρχον νομικό και θεσμικό πλαίσιο είναι απολύτως επαρκές για να αντιμετωπισθούν οι όποιες περιπτώσεις παραβατικότητας ανακύπτουν. Αποτελεί ιστορική κατάκτηση να καθορίζει η ίδια η Ακαδημαϊκή κοινότητα τους κανόνες της ακαδημαϊκής ζωής και των δραστηριοτήτων, της ελεύθερης και ανεμπόδιστης έρευνας, της κοινωνικής δράσης εντός των Πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο είναι, και οφείλει να είναι, από τη φύση του ένας χώρος ελεύθερης συζήτησης και αντιπαράθεσης χωρίς τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις που, καλώς ή κακώς, υπάρχουν σε άλλους δημόσιους χώρους.

Όπως αποδεικνύεται από τη διεθνή πραγματικότητα, η προτεινόμενη από την Κυβέρνηση σύσταση πανεπιστημιακής αστυνομίας δεν θα συμβάλλει στην εμπέδωση της ασφάλειας στους χώρους του Πανεπιστημίου. Επιπλέον, δεν θα διασφαλίσει ούτε την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Ιδρύματος, καθώς η παρουσία δυνάμενων αστυνόμευσης μέσα στο Πανεπιστήμιο θα δημιουργήσει εντάσεις στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Η παρουσία υπαλλήλων με στολή ή οποιοδήποτε άλλο διακριτικό, οποιαδήποτε και αν είναι η αρχή που τους εποπτεύει, δεν συνάδει με την εικόνα ενός ανοιχτού Πανεπιστημίου. Η ελεύθερη αναζήτηση της γνώσης εμπεριέχει και την αντιπαράθεση – πολλές φορές αντισυμβατική – μέσα σε καλώς εννοούμενα πλαίσια και με σεβασμό στην ακαδημαϊκή κουλτούρα και ελευθερία.

Η αμφισβήτηση που συνοδεύει την αναζήτηση της γνώσης δεν συμβιβάζεται με τη μόνιμη παρουσία δυνάμεων καταστολής.

Η ελεγχόμενη πρόσβαση στις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις πρέπει να αφορά σε ειδικούς χώρους (π.χ.εργαστήρια και βιβλιοθήκες) και όχι σε χώρους εκπαίδευσης, συναναστροφής, ή συνεδριάσεων, ώστε να μην παρεμποδίζεται η ακαδημαϊκή λειτουργία και η διακίνηση ιδεών, ούτε να αλλοιώνεται ο ιστορικός δημόσιος χαρακτήρας τους και η διασύνδεση πανεπιστημίου και κοινωνίας.

Τέλος, η εφαρμογή του ποινικού κώδικα δεν χρειάζεται να διαφοροποιείται στους πανεπιστημιακούς χώρους. Η αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου, για παραβάσεις που προβλέπονται ήδη στον ποινικό κώδικα, θα συνιστούσε ειδική ποινική μεταχείριση με συνέκδοχα στη δημοκρατία και στην ελευθερία που διαπερνά καθολικά τη λειτουργία του Πανεπιστημίου. Οι πειθαρχικές διαδικασίες καθορίζονται από τους εσωτερικούς κανονισμούς των Ιδρυμάτων, οι οποίοι συντάσσονται από τα ίδια τα αυτοδιοικούμενα κατά το Σύνταγμα Ιδρύματα.

Με βάση τα παραπάνω, ο ΣΔΕΠ ΕΜΠ, με ευθύνη και με προσήλωση στις έννοιες του Ακαδημαϊκού Ασύλου, της ελευθερίας έκφρασης και του δημιουργικού ακαδημαϊκού βίου:

• Αντιτίθεται ομόφωνα στη σύσταση της καλούμενης Ομάδας Προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος (ΟΠΠΙ), στον καθολικό έλεγχο πρόσβασης και στην αυστηροποίηση των ποινών στους πανεπιστημιακούς χώρους.

• Καλεί την πολιτική ηγεσία της χώρας να επανεξετάσει το ζήτημα και να μην προχωρήσει στη σχετική νομοθετική ρύθμιση. Τα Πανεπιστήμια έχουν ανάγκη από ενίσχυση της φύλαξης με μόνιμο προσωπικό υψηλών προδιαγραφών, καθώς και από χρηματοδότηση ειδικών προγραμμάτων για καλύτερο φωτισμό, σήμανση και στατική ασφάλεια των χώρων διδασκαλίας και έρευνας. Έχουν, επίσης, ανάγκη από νέες θέσεις μόνιμου διδακτικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού, προσωπικού καθαριότητας, ενίσχυση και εκσυγχρονισμό των υποδομών για φοιτητική μέριμνα,
διδασκαλία και έρευνα. Ο μειωμένος Τακτικός Προϋπολογισμός για το 2021 δεν θα επιτρέψει στο ΕΜΠ ούτε καν την κάλυψη των τρεχουσών λειτουργικών αναγκών, πόσω δε μάλλον τη χρηματοδότηση των δράσεων για τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας στο Ίδρυμα.

• Καλεί τη Σύγκλητο του Ιδρύματος να λάβει, άμεσα, θέση για τα εν λόγω ζητήματα.

• Καλεί τα μέλη του ΣΔΕΠ ΕΜΠ σε έκτακτη ΓΣ, η οποία θα πραγματοποιηθεί – λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας – με τηλεδιάσκεψη βάσει του άρθρου 27 του Ν. 4753/2020 (ΦΕΚ Α 227/18.11.2020) για να συζητηθούν προτεινόμενα έργα και δράσεις, που πρέπει να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν με συστηματικό τρόπο για να βελτιωθούν οι συνθήκες ασφάλειας στο Ίδρυμα. Η ημερομηνία και η ώρα και οι λοιπές λεπτομέρειες για τη διενέργεια της ΓΣ θα κοινοποιηθούν με νέο μήνυμα. Από την πλευρά του ΔΣ του ΣΔΕΠ ΕΜΠ εισηγούνται ενδεικτικά τα ακόλουθα, ως γενικές αρχές:

Προτάσεις

– Να προσληφθεί μόνιμο προσωπικό φύλαξης και όχι με συμβάσεις έργου, οι οποίες όταν λήγουν, οδηγούν σε προσωρινές ανανεώσεις ή και σε αντικατάσταση των υπαρχόντων ατόμων. Το προσωπικό αυτό πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη κατάρτιση, η οποία θα προσαρμόζεται στην ιδιαιτερότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας, να έχει σαφώς καθορισμένα καθήκοντα και να λογοδοτεί και να εποπτεύεται από τη Σύγκλητο και τις πρυτανικές αρχές. Η οργάνωση της φύλαξης όλων των χώρων του Ιδρύματος οφείλει να εμπεδώνει το αίσθημα ασφάλειας της Πολυτεχνειακής κοινότητας (διδακτικό και λοιπό προσωπικό, φοιτητές και επισκέπτες) και να μην περιορίζει σε καμία περίπτωση τις ακαδημαϊκές ελευθερίες. Θα πρέπει να επιδιωχθεί η κατανομή των φυλάκων σε συγκεκριμένους χώρους, ώστε να έχουν την ευθύνη και τον έλεγχο των χώρων αυτών.

– Να οργανωθεί με συστηματικό τρόπο ο έλεγχος των εισερχομένων και εξερχομένων ατόμων σε ειδικούς χώρους, όπως εργαστήρια ή βιβλιοθήκες, αξιοποιώντας σύγχρονα συστήματα πρόσβασης (π.χ. ειδικές ηλεκτρονικές κάρτες). Επίσης, όπως συμβαίνει και σήμερα, κατά τις βραδινές ώρες πρέπει να υπάρχει συστηματικός έλεγχος των οχημάτων κατά την είσοδο – έξοδο από τις κεντρικές πύλες των δύο συγκροτημάτων (Ζωγράφου και Πατησίων). Οι φύλακες πρέπει να γνωρίζουν κατά τις απογευματινές-βραδινές ώρες πού και πόσα μέλη προσωπικού βρίσκονται εντός των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος για να μπορούν να ειδοποιήσουν και να βοηθήσουν τα μέλη αυτά σε έκτακτες καταστάσεις (π.χ. πυρκαγιά). Για τους ίδιους λόγους, οι χώροι του Ιδρύματος πρέπει να βρίσκονται υπό την εποπτεία των πρυτανικών αρχών και να συμβάλλουν στην πολύπλευρη ανάπτυξη εκπαιδευτικών, ερευνητικών και πολιτισμικών δραστηριοτήτων και στην ανάδειξη του ΕΜΠ ως πολύμορφου κέντρου, ανοιχτού στο σύνολο της πολυτεχνειακής
κοινότητας και ευρύτερα της κοινωνίας.

– Να αντικατασταθούν, αφού προηγουμένως ελεγχθούν, όλες οι κύριες πόρτες στα βασικά κτήρια με αντίστοιχες νέας τεχνολογίας, που να πληρούν τους όρους ασφάλειας και αποφυγής παραβίασης αλλά ταυτόχρονα να εξασφαλίζουν και την απρόσκοπτη είσοδο-έξοδο προσωπικού και φοιτητών σε περίπτωση έκτακτου γεγονότος (φωτιά, σεισμός, κ.ά.). Στην ίδια κατεύθυνση πρέπει να σχεδιαστούν και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας και να υπάρξουν διαδικασίες εκκένωσης των κτηρίων σε έκτακτες καταστάσεις.

– Να επιδιορθωθεί και να ενισχυθεί (όπου είναι απαραίτητο) ακόμη περισσότερο, ο φωτισμός των υπαίθριων χώρων, χρησιμοποιώντας και εδώ σύγχρονες τεχνολογίες που να διασφαλίζουν τη συνεχή λειτουργία του κατά τη διάρκεια των βραδινών ωρών, αλλά και τον άμεσο εντοπισμό των πιθανών βλαβών. Να σχεδιαστεί δηλαδή ένα ολοκληρωμένο σύστημα εύρυθμης λειτουργίας και διαχείρισης του ηλεκτροφωτισμού των δύο συγκροτημάτων.

– Να απομακρυνθούν με συστηματικό τρόπο, τα κλαδιά των δένδρων που προσεγγίζουν τα κτήρια, προφανώς διατηρώντας τους περιβαλλοντικούς κανόνες, έτσι ώστε να μην αποτελούν «κρυφά» σημεία ή τρόπο με τον οποίο διευκολύνεται η προσβασιμότητα στα κτήρια.

– Να χρησιμοποιηθεί η σύγχρονη τεχνολογία (κάμερες, συναγερμοί) σε ειδικούς χώρους (π.χ.εργαστήρια και βιβλιοθήκες), η οποία ενεργοποιούμενη – κατά τις βραδινές και μόνο ώρες και με βάση τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων – θα διασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία και θα αποθαρρύνει επίδοξους κλέφτες να εισέλθουν.

– Να γίνουν όλα τα μέλη της Πολυτεχνειακής κοινότητας (προσωπικό και φοιτητές) κοινωνοί των συγκεκριμένων μέτρων και με τη βοήθειά τους να αρχίσουν να υλοποιούνται. Για το σκοπό αυτό θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια Επιτροπή (αντίστοιχη των Συγκλητικών Επιτροπών) η οποία θα στελεχωθεί με εκπροσώπους των πρυτανικών αρχών, των Σχολών και των συλλόγων προσωπικού και φοιτητών του Ιδρύματος, η οποία θα συζητά με συστηματικό τρόπο και θα συμβάλει στην οργάνωση στη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων».

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.