Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ ΕΜΠ και ΕΣΒΥΚ

Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ)

Σε υλοποίηση σχετικών αποφάσεων της Συγκλήτου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας Υποδομών  και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ), υπεγράφη στις 3/11/2020 Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων από τον Πρύτανη του ΕΜΠ κ. Ανδρέα Μπουντουβή και τον Πρόεδρο του ΕΣΒΥΚ κ. Σέργιο Λαμπρόπουλο.

Η υπογραφή του Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας των δύο μερών αποτελεί έμπρακτη κοινή αναγνώριση του κομβικού ρόλου της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των μηχανικών για την επιτυχή παραγωγή τεχνικών έργων και υποδομών στη Χώρα, καθώς και του κρίσιμου ρόλου της βιομηχανίας υποδομών και κατασκευών για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και τη συνεχή βελτίωση της ευημερίας και ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών.


Ο Πρύτανης του ΕΜΠ Ανδρέας Μπουντουβής επεσήμανε ότι η ενδυνάμωση και βιώσιμη ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας προϋποθέτει τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές, ειδικότερα αυτών της βιομηχανίας υποδομών και κατασκευών, για την επίτευξη της οποίας απαιτείται η ταχεία και εκτεταμένη βελτίωση των δυνατοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, ειδικότερα των μηχανικών.

Ο Πρόεδρος του ΕΣΒΥΚ Σέργιος Λαμπρόπουλος σημείωσε την αναγκαιότητα συστηματικής σύμπραξης των ΑΕΙ και των επιχειρήσεων στην έρευνα και στην καινοτομία, καθώς και στη συσχέτιση και προσαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τις πραγματικές απαιτήσεις της εγχώριας και της διεθνούς αγοράς.

Τα δύο μέρη:

  • συνομολόγησαν ότι το σημερινό πλαίσιο συνεργασίας ΑΕΙ και επιχειρήσεων πρέπει να αναβαθμιστεί δραστικά, δεδομένης και της αναγκαιότητας τάχιστης προσαρμογής της Χώρας στις σύγχρονες διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις και απαιτήσεις, ειδικότερα στον τομέα της βιομηχανίας υποδομών και κατασκευών, ενώ
  • συνεκτίμησαν ότι ο ρόλος της βιομηχανίας υποδομών και κατασκευών καθίσταται ιδιαίτερα κρίσιμος στη σημερινή συγκυρία της αναγκαιότητας βέλτιστου εθνικού σχεδιασμού για την ταυτόχρονη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ 2021-2027, γεγονός που επιτάσσει την κατάλληλη προετοιμασία των νέων Μηχανικών για την ετοιμότητα συμμετοχής τους στην παραγωγική διαδικασία της μελέτης, κατασκευής και διαχείρισης τεχνικών έργων.

Στο πλαίσιο υλοποίησης των στόχων του Μνημονίου, το ΕΜΠ και το ΕΣΒΥΚ συμφώνησαν να συστήσουν Συντονιστική Επιτροπή Καθοδήγησης προκειμένου να εξειδικεύσει και επεκτείνει περαιτέρω τα ακόλουθα ενδεικτικά πεδία συνεργασίας:

  • Διερεύνηση των τάσεων απασχόλησης στον τεχνικό κλάδο στην Ελλάδα και διεθνώς.
  • Σχεδιασμός Προγραμμάτων Πρακτικής Επιμόρφωσης / Κατάρτισης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.
  • Μεταφορά τεχνογνωσίας.
  • Προώθηση της συνεργασίας των Σχολών του ΕΜΠ με τις τεχνικές επιχειρήσεις σε θέματα εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας.
  • Προετοιμασία και υποβολή ερευνητικών προτάσεων.
  • Διοργάνωση από κοινού δραστηριοτήτων (π.χ. συνεδρίων, εκδηλώσεων).
  • Συγκρότηση ομάδων εργασίας για την παραγωγή προτάσεων πολιτικής και κατευθυντήριων οδηγιών σε θέματα της βιομηχανίας υποδομών και κατασκευών.

Στην τελετή υπογραφής του Μνημονίου στην Πρυτανεία του ΕΜΠ στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020 παρέστησαν από πλευράς ΕΜΠ ο Πρύτανης Ανδρέας Μπουντουβής και ο Αντιπρύτανης Ευάγγελος Σαπουντζάκης και από πλευράς ΕΣΒΥΚ ο Πρόεδρος Σέργιος Λαμπρόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Κωνσταντίνος Καλέργης και ο Εκτελεστικός Διευθυντής Σπύρος Μουντρουίδης, ενώ επίσης παρέστησαν ως εκπρόσωποι των τριών ιδρυτικών μελών του ΕΣΒΥΚ οι Γεώργιος Συριανός (Πρόεδρος ΣΤΕΑΤ), Δέσποινα Καλλιδρομίτου (Αντιπρόεδρος ΣΕΓΜ) και Ανδρέας Γερακάκης (Γενικός Γραμματέας ΣΑΤΕ).

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr