Σοβαρό πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση της Πολυτεχνειούπολης

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σοβαρό πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση της Πολυτεχνειούπολης

Η ηλεκτροδότηση της Πολυτεχνειούπολης έχει σοβαρό πρόβλημα που οφείλεται κυρίως σε εκτεταμένη φθορά σε υπόγεια καλωδίωση μέσης τάσης σε βρόγχο.

Η φθορά έχει προκαλέσει διακοπή ηλεκτροδότησης  στα κτίρια των Σχολών ΧΜ (τμήμα του κτιρίου), ΜΜ, ΝΜΜ και το νέο της ΗΜΜΥ. Διάφορες παρακάμψεις και εναλλακτικές (μονόπλευρες αντί αμφίπλευρες) παροχές ρεύματος εξάντλησαν τα όριά τους. Ένα κρίσιμο κομμάτι του βρόγχου είναι αυτό από το κτίριο Διοίκησης (που έχει ρεύμα) στο Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή – ΚΗΥ (που δεν έχει ρεύμα). Στο κομμάτι αυτό έχει διαπιστωθεί φθορά του υπόγειου καλωδίου η οποία διακόπτει την παροχή ρεύματος από το κτ. Διοίκησης στο κτ. ΚΗΥ – του οποίου η λειτουργία είναι απαραίτητη προκειμένου να λειτουργεί το δίκτυο δεδομένων κ.α. σε συνεργασία με το Κέντρο Δικτύων-ΚΕΔ (που ηλεκτροδοτείται). Η ηλεκτρική ζεύξη των δύο κτιρίων θα επιτρέψει την ηλεκτροδότηση των προαναφερθέντων κτιρίων των Σχολών από τη λειτουργική πλευρά του βρόγχου.

Συνεπώς, είναι κατεπείγουσα ανάγκη να αποκατασταθεί η παροχή ρεύματος από το κτ. Διοίκησης στο κτ. ΚΗΥ. Είναι σε εξέλιξη εντατικές εργασίες εξωτερικού συνεργείου σε συνεργασία με την Δ/νση Συντήρησης Εγκαταστάσεων και την Τεχνική Υπηρεσία προκειμένου να εντοπιστεί (με διαγνωστικά μέσα) το προβληματικό («σκασμένο») τμήμα του υπόγειου καλωδίου και αμέσως μετά να γίνει εκσκαφή στην εντοπισμένη περιοχή και να επισκευαστεί το καλώδιο. Αυτές οι εργασίες θα απαιτήσουν τουλάχιστον 3 ημέρες (συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου, 8-9/8). Στο διάστημα αυτό, προκειμένου να λειτουργεί το δίκτυο δεδομένων του ΕΜΠ, η ηλεκτροδότηση του ΚΗΥ θα γίνεται με γεννήτρια και αυτό εμπεριέχει ρίσκο αστοχίας με ενδεχόμενες σοβαρές παρενέργειες.

Κατά το χρονικό διάστημα της δρομολογημένης επισκευής είναι πιθανό να προκύψουν δυσλειτουργίες στην παροχή υπηρεσιών των ΚΕΔ και ΚΗΥ.  

Καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια από τη διοίκηση  και τις αρμόδιες υπηρεσίες για αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στη μεγαλύτερη δυνατή έκταση σε σύντομο χρόνο και για την αντιμετώπιση, στο μέτρο του δυνατού, των παρενεργειών σε εργαστηριακές και άλλες λειτουργίες.  Για τα προβλήματα των επιμέρους κτιρίων θα ενημερωθούν οι κοσμήτορες των Σχολών. Η ενημέρωση θα επικαιροποιείται ακολουθώντας τις εξελίξεις των εργασιών αποκατάστασης.

Παρακαλούμε για την υπομονή σας και ευχόμαστε οι διακοπές ηλεκτροδότησης να αφήσουν κατά το δυνατόν ανεπηρέαστες τις Αυγουστιάτικες διακοπές σας.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.