ΕΜΠ: 16 θέσεις για την απόκτηση τίτλου Διδάκτορα Μηχανικού

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΜΠ: Για την πλήρωση δεκαέξι (16) θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων

Η Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ καλεί τους Διπλωματούχους Μηχανικούς Πολυτεχνικών Σχολών και τους Πτυχιούχους ΑΕΙ Τμήματων Θετικών Επιστημών που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν Διδακτορικές Σπουδές και πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν. 4485/2017, άρθρο 38 παρ. 1-3, να υποβάλλουν αίτηση από 24/08/2020 έως και 07/09/2020.

Για την απόκτηση του τίτλου Διδάκτορα Μηχανικού ΕΜΠ (για διπλωματούχους μηχανικούς Σχολών του ΕΜΠ ή ισότιμων Πολυτεχνικών Τμημάτων) ή Διδάκτορα του ΕΜΠ (για αποφοίτους ΑΕΙ Τμημάτων Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Τμημάτων που δεν έχουν την ειδικότητα του Μηχανικού) απαιτούνται: (α)Παρακολούθηση Προδιδακτορικών μαθημάτων και (β) Εκπόνηση πρωτότυπου διδακτορικού ερευνητικού έργου υπό την επίβλεψη μέλους ΔΕΠ της Σχολής.

Την ενημερωτική σελίδα με όλες τις προκηρύξεις διδακτορικών μπορείτε να την δείτε εδώ.

Ο ελάχιστος απαιτούμενος χρονος των διδακτορικών σπουδών είναι 3 έτη.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. εντός της ανωτέρω προθεσμίας με την αποστολή ενός αρχείου σε μορφή pdf το οποίο θα έχει την ονομασία ΕΠΩΝΥΜΟ_ΟΝΟΜΑ_ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020.pdf και θα συμπεριλαμβάνει με την ακόλουθη σειρά τα παρακάτω:

  1. Αίτηση υποψηφιότητας
  2. Τίτλους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών*
  3. Αναλυτική βαθμολογία από τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές με βαθμό διπλώματος/ πτυχίου**
  4. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  5. Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας (και της ελληνικής γλώσσας για τους αλλοδαπούς)
  6. Απλή φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
  7. Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής

Οι συστατικές επιστολές (2) πρέπει να κατατεθούν είτε στη Γραμματεία Χημικών Μηχανικών σε κλειστό φάκελο (εντός των ανωτέρω ημερομηνιών) είτε να αποσταλούν απευθείας ηλεκτρονικά από τον συντάξαντα αυτές στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

*Για τους τίτλους σπουδών της αλλοδαπής, απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ.

** Ο βαθμός πτυχίου/ διπλώματος πρέπει να είναι τουλάχιστον 7/10 (Όταν υπάρχουν μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών σχετικοί με το αντικείμενο της θέσης, τότε ως βαθμός στο κριτήριο θα θεωρείται : α) Για

υποψήφιους 4ετούς φοίτησης, ο βαθμός του πτυχίου τους κατά 80 % και ο βαθμός των μεταπτυχιακών τίτλων (ως μέσος όρος αν υπάρχουν πάνω από ένας) κατά 20%, δηλ. Βαθμός Κριτηρίου = 0.8 x Βαθμός Πτυχίου + 0.2 x Μ.Ο. των βαθμών των Μεταπτυχιακών και β) Για τους υποψήφιους 5ετούς φοίτησης, ο βαθμός του διπλώματος/ πτυχίου τους κατά 90% και ο βαθμός των μεταπτυχιακών τίτλων (ως μέσος όρος αν υπάρχουν πάνω από ένας) κατά 10%, δηλ. Βαθμός Κριτηρίου = 0.9 x Βαθμός Πτυχίου + 0.1 x Μ.Ο. των βαθμών των Μεταπτυχιακών. Όταν δεν υπάρχουν μεταπτυχιακοί τίτλοι, ως βαθμός στο κριτήριο θα λαμβάνεται ο βαθμός του διπλώματος/ πτυχίου) . Εναλλακτικά οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται τεκμηριωμένα στο άνω 1/3 της

σειράς βαθμού διπλώματος ή πτυχίου για το έτος και το τμήμα αποφοίτησής τους, προσκομίζοντας σχετική

βεβαίωση.

Στην αξιολόγηση των Υποψηφίων συνεκτιμώνται τα προσόντα καθώς και η όποια προϋπηρεσία σχετική με το αντικείμενο της θέσης. Επίσης, συνεκτιμάται η  αποδεδειγμένη  δημιουργική ικανότητα και πρωτοβουλία του υποψηφίου, καθώς και η γενικότερη εμπειρία του, όπως προκύπτει τόσο από το βιογραφικό του όσο και από την παρουσία του στην υποχρεωτική προφορική συνέντευξη από την επιτροπή αξιολόγησης.

Η τελική επιλογή θα γίνει από τον αντίστοιχο Τομέα και τη Γενική Συνέλευση της Σχολής με συνεκτίμηση της υποχρεωτικής συνέντευξης και των προσόντων των υποψηφίων.

Οι επιλεγέντες Υποψήφιοι Διδάκτορες θα πρέπει να καταθέσουν και εγγράφως τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά στη Γραμματεία Χημικών Μηχανικών.

Οι προκηρυσσόμενες θέσεις ανά Τομέα είναι οι εξής:

ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Α/Α

ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΘΕΣΕΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ)

1

Συστήματα τοπολογικού μονωτή- σιδηρομαγνήτη ανεπτυγμένα σε

εύκαμπτα υποστρώματα με την τεχνική της καθοδικής ιοντοβολής

1

Κ. Κόλλια

2

Ημιαγώγιμα υλικά ελεγχόμενης

διάστασης και μορφολογίας για φωτοεπαγόμενες διεργασίες

1

Κ. Κορδάτος


ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Α/Α

ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΘΕΣΕΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ)

1

Μηχανική φυσικών διεργασιών

3

Μ. Κροκίδα

2

Η καλλιέργεια της δεξιότητας επίλυσης προβλημάτων στον τεχνικοοικονομικό σχεδιασμό διεργασιών στο πλαίσιο της

4ης βιομηχανικής επανάστασης

1

Ζ. Μαρούλης

3

Υπολογιστική Εμβιομηχανική

1

Μ. Καβουσανάκης

4

Διεπιφανειακά φαινόμενα

1

Α. Παπαθανασίου


ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Α/Α

ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΘΕΣΕΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ)

1

Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών

1

Σ. Βουγιούκα

2

Υγρά Καύσιμα

2

Δ. Καρώνης

3

Περιβαλλοντική Μηχανική

1

Γ. Λυμπεράτος

4

Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία

1

Γ. Λυμπεράτος

5

Επιστήμη και Μηχανική Τροφίμων

1

Π. Ταούκης

6

Οργανική Χημική Τεχνολογία

1

Α. Βλυσίδης

7

Μηχανική Βιοδιεργασιών

1

Δ. Μαμμά


Για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών της Γραμματείας της Σχολής Χημικών Μηχανικών, κ. Ελένη Καραμέτου, τηλ. 2107721502, e- mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Την ενημερωτική σελίδα με όλες τις προκηρύξεις διδακτορικών μπορείτε να την δείτε εδώ.

Περισσότερες θέσεις διδακτόρων ΕΔΩ.