Οι αποφάσεις του Μετσόβιου Πολυτεχνέιου για τον εορτασμό της 17ης Νοέμβρη 1973

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Η Σύγκλητος του ΕΜΠ σχετικά με τον εορτασμό της 41ης επετείου της 17ης Νοεμβρίου ενέκρινε την κοινοποίηση των παρακάτω στα υπουργεία Παιδείας και Δημόσιας Τάξης, καθώς και στην εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών:

Α. Η ομαλή εξέλιξη του εορτασμού εξαρτάται αποκλειστικά από εξωτερικούς, ως προς το Ιδρυμα, παράγοντες. Τα μέλη ή τα όργανα του ΕΜΠ (μέλη ΔΕΠ, φοιτητές, διοικητικοί, Σύγκλητος, Πρυτανεία κλπ) δεν έχουν νομική ή την ουσιαστική αρμοδιότητα ή δυνατότητα και για το λόγο αυτό αρνούνται κατηγορηματικά να αναλάβουν την οποιαδήποτε ευθύνη, όσον αφορά:

1. στην πρόληψη δολιοφθοράς, καταστροφών, ή βίας, όπως π.χ. τον έλεγχο των εισερχομένων στους χώρους του εορτασμού

2.στην αντιμετώπιση πράξεων δολιοφθοράς, καταστροφών ή βίας, από οποιονδήποτε και οπουδήποτε και αν εκδηλωθούν.

Β. Καλείται η Κυβέρνηση, με την έγκαιρη κατάρτιση και την αποτελεσματική εφαρμογή ενός ορθολογικού, αξιόπιστου και το κυριότερο κατάλληλου για την εθνική σημασία της γιορτής σχεδίου πρόληψης, χωρίς τραυματισμούς τςη ιστορικής μνήμης και του νοήματος της επετείου, να αποτρέψει κάθε πράξη καταστροφής, δολιοφθοράς ή βίας.

Οι απλοί δημοκρατικοί πολίτες, έχουν αναφαίρετο δικαίωμα να συμμετάσχουν (με ασφάλεια, αλλά και χωρίς αίσθηση ότι αστυνομοκρατούνται) στη δική τους γιορτή, της δημοκρατίας.

Σχετικά με την έγκαιρη απόφαση της Συγκλήτου για την κατάλυση και άρση του Πανεπιστημιακού Ασύλου, αποφασίστηκε:

-Η Σύγκλητος θεωρείται ότι έχει ήδη προσκληθεί για να συνεδριάσει συνεχώς, μετά από τηλεφωνική ειδοποίηση των μελών της από τον Πρύτανη ή το νόμιμο αναπληρωτή του, από το Σάββατο 15 Νοεμβρίου και ώρα 9: 30 το πρωί μέχρι και την Τρίτη 18 Νοεμβρίου και ώρα 8, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ανά πάσα στιγμή η απαρτία και να είναι δυνατή η λήψη απόφασης, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΜΠ.

-Τα μέλη της Συγκλήτου έχουν προσωπική ακαδημαϊκή και πολιτική καθώς και ευθύνη έναντι του Ιδρύματος, για την παρουσία τους στους χώρους της συνεδρίασης του Συγκροτήματος Πατησίων, όποτε προσκληθούν σχετικά από τον Πρύτανη ή τον κατά νόμο Αναπληρωτή του. 

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ