Εξομοίωση των τίτλων σπουδών των Κολλεγίων με αυτούς των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών

Εξομοίωση των τίτλων σπουδών των Κολλεγίων με αυτούς των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών

"Ο τεχνικός κόσμος της χώρας τονίζει προς όλες τις κατευθύνσεις ότι η ρύθμιση που προωθείται από την Κυβέρνηση, με την οποία προβλέπεται αυτοματοποιημένη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων Κολεγίων και των ξένων Πανεπιστημίων, είναι κατάφωρα άδικη για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς, επιζήμια για το Δημόσιο συμφέρον και ισοπεδωτική για την Δημόσια Παιδεία. 

Η εκχώρηση των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) στο Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής  Νομοθεσίας  (ΑΤΕΕΝ) εξομοιώνει  το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων των Διπλωματούχων των Πολυτεχνείων, με αυτό των αποφοίτων Κολεγίων, χωρίς την απαραίτητη διαβάθμιση Τεχνικής Ευθύνης κατά την άσκηση του επαγγέλματος και ως εκ τούτου εγείρει σημαντικά θέματα αντισυνταγματικότητας αλλά και απαξίωσης της Δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης.


Οι φορείς της Παιδείας και του επαγγέλματος των Μηχανικών,  υπεύθυνοι για τη διαδικασία εκπαίδευσης και απονομής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και κατ’ επέκταση επαγγελματικών δικαιωμάτων, με γνώμονα την Τεχνική Ευθύνη και το δημόσιο συμφέρον, αντιτάσσονται στην απαξίωση των Διπλωμάτων των ενιαίων 5ετών αδιάσπαστων προγραμμάτων σπουδών των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας και δεν αποδέχονται  την αποσύνδεση της άσκησης του επαγγέλματος του Μηχανικού από τους ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών. Η ανάληψη δε της τεχνικής ευθύνης στο ανώτατο επίπεδο νοείται μόνο από διπλωματούχους μηχανικούς. Τουναντίον οι φορείς του τεχνικού κόσμου θα ασκήσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο τον θεσμικό, επιστημονικό και κοινωνικό τους ρόλο, ώστε η πολιτική άκριτης εμπορευματοποίησης της Παιδείας και  Νομοθετικής εξίσωσης διαφορετικών επιπέδων επιστημονικής Γνώσης, να καταργηθεί στην πράξη.

Σε συνέχεια των παραπάνω, 

οι Πρόεδροι της Αντιπροσωπείας και του Τ.Ε.Ε.,  η Αντιπροσωπεία και η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε.

 • ο Πρύτανης του Ε.Μ.Π. και οι  Κοσμήτορες όλων των σχολών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
 • ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης 
 • οι  Κοσμήτορες των :
 • Πολυτεχνικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών
 • Πολυτεχνικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
 • Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • Πολυτεχνικής Σχολής Παν. Δυτ. Μακεδονίας –Κοζάνης
 • Πανεπιστημίου Αιγαίου-Σάμος
 • ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής  Αττικής 
 • Οι  Πρόεδροι και τα Δ.Σ. του : 

-Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας

-Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλ. Ανωτάτων Σχολών /Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων

-Πανελληνίου Συλλόγου Διπλ. Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων

-Πανελληνίου Συλλόγου Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

-Πανελληνίου Συλλόγου Διπλ. Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλειολόγων Μηχανικών

-Συλλόγου Διπλ. Ναυπηγών Μηχανικών Ελλάδας

-Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών

-Πανελληνίου Συλλόγου Διπλ. Μηχ. Οικονομίας & Διοίκησης

-Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων – Χωροτακτών

-Συλλόγου Ελλήνων Αεροναυπηγών

-Πανελληνίου Συλλόγου Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

-Πανελληνίου Συλλόγου Μηχ. Παραγωγής & Διοίκησης

-Πανελληνίου Συλλόγου Μηχανικών Περιβάλλοντος

-Συλλ. Ελλ. Μηχ. Πολεοδομίας Χωροταξίας & Περ. Ανάπτυξης

-Συλλόγου Ελλήνων Χωροτακτών Πολεοδόμων

-Συλλόγου Μελετητών Ελλάδας

-Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων

-Της Ένωσης Μηχανικών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας

-Συνδέσμου Ελληνικών Εταιρειών-Γραφείων Μελετών 

-Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

-Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 

-Πανελλήνιου  Συνδέσμου  Ανωνύμων Τεχνικών  Εταιρειών

-Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 

-Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων

- Συνδέσμου Εταιρειών Γεωπληροφορικής και Κτηματολογίου

-Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών

-Συλλόγου Τεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδας

-Συλλόγου τεχνικών Επιστημόνων Βιομηχανίας 

-Ομοσπονδία Συλλόγου Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων

διαφωνούν πλήρως με την επιχειρούμενη αναγνώριση των κολεγίων και με το παρόν αποφασίζουν:

 1. Προχώρησαν σήμερα Τρίτη 22 Οκτωβρίου, μετά από Πρόσκληση της Προέδρου της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., σε παντεχνικό συντονισμό με τους επιστημονικούς συλλόγους, τα σωματεία, τους φορείς των μηχανικών, τα Πολυτεχνεία της χώρας και τους φοιτητικούς συλλόγους, με ομόφωνα κοινές θέσεις ως ανωτέρω.
 2. Να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις υπό την αιγίδα του παντεχνικού συντονισμού.
 3. Να στηρίξουν έμπρακτα όλες τις σχετικές κινητοποιήσεις.
 4. Να προχωρήσουν σε όλες τις απαραίτητες νομικές διερευνήσεις και ενέργειες για την κατάπτωση της σχετικής νομοθετικής τροπολογίας έως και την κατάθεση αίτησης ακύρωσης στο ΣτΕ.
 5. Να ζητήσουν από όλα τα κοινοβουλευτικά πολιτικά κόμματα να τοποθετηθούν δημόσια και να στηρίξουν τις θέσεις του ΤΕΕ και των λοιπών φορέων."

Για την Παντεχνική Συνάντηση  

                  Η Πρόεδρος                             O Πρόεδρος

της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.             του Τ.Ε.Ε. 

   ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ              ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΣΤΑΣΙΝΟΣ

           Καθ. Ε.Μ.Π.

Ισοδυναμία πτυχίων Κολεγίων με των ΑΕΙ, κατάργηση "πράσινων-κόκκινων" Τμημάτων, απελευθέρωση μεταπτυχιακών

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr