Διαδικασία εισδοχής στις Νέες Φοιτητικές Εστίες Ζωγράφου (ΝΕΕΜΠ)

Διαδικασία εισδοχής στις Νέες Φοιτητικές Εστίες Ζωγράφου (ΝΕΕΜΠ)

Έναρξη αιτήσεων εισδοχής πρωτοετών φοιτητών 2019-2020 στις Νέες Φοιτητικές Εστίες Ζωγράφου (ΝΕΕΜΠ) από 26/9/2019 έως 31/10/2019.

Οι αιτήσεις θα προσκομίζονται με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην γραμματεία των ΝΕΕΜΠ (Κοκκινοπούλου 6α Ζωγράφου), καθημερινά εκτός Σ.Κ. από 9.00-13.30) ή στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο τηλ. 2104206893.

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Google News! Πατήστε εδώ.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κατά προτεραιότητα στεγάζονται στις Ν. Ε.Ε.Μ.Π οι υποψήφιοι οικότροφοι με σειρά πρότασης που εντάσσονται στις παρακάτω ειδικές κατηγορίες ως εξής:

1. Υποψήφιοι που προέρχονται από άπορες οικογένειες με μηδενικό εισόδημα.

2. Υποψήφιοι ορφανοί, από τους δύο γονείς.

3. Υποψήφιοι φοιτητές-τριες που οι ίδιοι είναι άτομα με ειδικές δεξιότητες.

Κατά την αξιολόγηση συνυπολογίζονται:

1. Κοινωνικά κριτήρια όπως απορίας, ορφανοί, άτομα με ειδικές ανάγκες, πολυτεκνία.

2. Ετήσιο δηλωθέν εισόδημα των γονέων τους. Δηλωθέν εισόδημα είναι το συνολικό εισόδημα που δηλώνει ο φορολογούμενος από κάθε κατηγορία προκειμένου να φορολογηθεί.

3. Ο αριθμός των μελών της οικογένειας του υποψηφίου, στον οποίο αναφέρονται οι γονείς και τα ανύπαντρα αδέλφια κάτω των 22 ετών, όταν δεν σπουδάζουν, και κάτω των 28 ετών φοιτητές σπουδαστές-σπουδάστριες.

4. Σε περίπτωση πολύτεκνης οικογένειας λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1910/1944 (ΦΕΚ Α 229) "Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της νομοθεσίας Περί προστασίας πολυτέκνων", όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 860/79 (ΦΕΚ Α2).

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΣΔΟΧΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Α. Προπτυχιακοί Φοιτητές

Δικαίωμα αίτησης έχουν οι υποψήφιοι οι οποίοι:

1. Έχουν την ιδιότητα του φοιτητή-τριας του Ε.Μ.Π.

2. Δεν είναι πτυχιούχοι άλλης Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής

3. Οι οικογένειες τους έχουν μόνιμο τόπο διαμονής διαφορετικό από αυτόν που βρίσκεται ο τόπος σπουδών, και δεν διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία στην πόλη που βρίσκεται η Εστία.

4. Δεν έχουν συμπληρώσει τον 25ο χρόνο της ηλικίας τους.

5. Το ετήσιο δηλωθέν εισόδημα τους δεν πρέπει να ξεπερνά τα όρια εισοδήματος ανά κατηγορία για εισδοχή στις Ν.Ε.Ε.Μ.Π., που μπορεί να έχει κάποιος για να εξεταστεί η αίτηση του και που περιγράφονται ακριβώς στα ειδικά κριτήρια.

6. Έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμη αίτηση εισδοχής με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, τις ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων. Διευκρινίζεται ότι οι αιτήσεις μετά την πάροδο υποβολής, εξετάζονται άμεσα από την Επιτροπή, και καταρτίζονται αντίστοιχοι πίνακες πρωτοετών, παλαιών ετών, αλλοδαπών, οι οποίοι αναρτώνται στο Πίνακα Ανακοινώσεων της Εστίας με ευθύνη της Γραμματείας. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα ένστασης κατά των αποτελεσμάτων των πινάκων εισδοχής μέσα σε χρονικό διάστημα 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή της Εστίας.

7. Δεν έχουν απομακρυνθεί από Φ.Ε.-Σ.Ε. με προηγούμενη απόφαση Επιτροπής.

8. Εχουν καταθέσει αίτηση εισδοχής σε μια μόνο Φ.Ε. ή Σ.Ε.

Β. Μεταπτυχιακοί φοιτητές-Υποψήφιοι Διδάκτορες

Δικαίωμα εισαγωγής έχουν μεταπτυχιακοί φοιτητές που φοιτούν για την απόκτηση πρώτου μεταπτυχιακού τίτλου σε ένα από τα ΔΠΜΣ του ΕΜΠ. Ανώτατο χρονικό όριο στέγασης των μεταπτυχιακών είναι δυόμιση (2,5) πλήρη ημερολογιακά έτη, από την ημερομηνία πρώτης εγγραφής στο ΔΠΜΣ.

Για τους υποψήφιους Διδάκτορες ανώτατο χρονικό όριο στέγασης είναι τέσσερα (4) πλήρη ημερολογιακά έτη, από την ημερομηνία πρώτης εγγραφής τους ως υποψηφίων. Για τη διαμονή τους απαιτείται η προσκόμηση ετησίως έκθεσης προόδου από την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή.

Για την εισαγωγή των ως άνω κατηγοριών πρέπει να πληρούνται τα γενικά οικονομικά κριτήρια όλων των δικαιούχων.

Οι αιτήσεις όλων των υποψηφίων εξετάζονται την αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

1. Βεβαίωση της Γραμματείας της Σχολής ότι φοιτά με αναφορά α) στο χρόνο εγγραφής, β) στον ήδη διανυόμενο χρόνο σπουδών.

2. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.

3. Πιστοποιητικό Γέννησης από Δήμο ή Κοινότητα.

4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από Δήμο ή Κοινότητα τελευταίου εξαμήνου.

5.  Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Εφορείας (Γονέων και ατομική). Σε περίπτωση που μέχρι την υποβολή της αίτησης δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό σημείωμα, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι αυτό θα προσκομηθεί το συντομότερο δυνατό και το αργότερο μέχρι την ημερομηνία αξιολόγησης των αιτήσεων.

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 όπου δηλώνεται η μόνιμη κατοικία των γονέων, επικυρωμένη.

7.  Οσοι υποψήφιοι επικαλούνται λόγους Υγείας, θα προσκομίσουν βεβαίωση αρμόδιας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής όπου θα τεκμηριώνονται οι λόγοι αυτοί.

8.  Οσοι υποψήφιοι έχουν αδελφό φοιτητή ή να υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία θα προσκομίσουν  βεβαίωση του τμήματος που έχει εισαχθεί ή βεβαίωση ότι υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία.

9. Οσοι υποψήφιοι είναι πολύτεκνοι θα υποβάλλουν πιστοποιητικό πολυτεκνίας από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων.

10. Οσοι υποψήφιοι είναι άποροι θα προσκομίσουν βεβαίωση πιστοποιητικό απορίας από την αρμόδια Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας.

11. Οσοι υποψήφιοι είναι παιδιά διαζευμένων γονιών, θα προσκομίσουν Δικαστική Απόφαση όπου θα προσδιορίζεται η επιμέλεια των παιδιών.

12. Παιδιά ορφανά από τον ένα ή και τους δυο γονείς θα προσκομίσουν την Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

13. Δύο (2) φωτογραφίες.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

1. Έντυπο αίτησης εισδοχής.

2. Βεβαίωση εγγραφής από τη Γραμματεία της σχολής, για το τρέχον εξάμηνο.

3. Φωτοτυπία επικυρωμένη του Διαβατηρίου, από την Πρεσβεία.

4. Φωτοτυπία επικυρωμένη της άδειας παραμονής ή της Βίζας, από την Πρεσβεία.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρωτότυπο και μετάφραση, επικυρωμένο.

6. Βεβαίωση μεταφρασμένη και επικυρωμένη με τα καθαρά εισοδήματα σε euro του ενός ή και των δύο γονέων (αν εργάζονται και οι δύο), που απέκτησαν το προηγούμενο έτος.

7. Δύο (2) φωτογραφίες.

Σημείωση: Όλα τα έγγραφα να είναι του τελευταίου εξαμήνου της αίτησης εισδοχής.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ  ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Α. Προπτυχιακοί φοιτητές

1. Το 78% των κενών θέσεων των Εστιών καλύπτουν πρωτοετείς φοιτητές -τριες, σπουδαστές-στριες.

2. Το 10% των κενών θέσεων καλύπτουν φοιτητές παλαιών ετών.

3. Το 10% των κενών θέσεων καλύπτουν οι κατηγορίες:

i. Το 8% καλύπτεται από αλλοδαπούς φοιτητές, κατανεμημένο ως εξής:Το 3% αλλοδαποί φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες στο πλαίσιο προγραμμάτων της Ε.Ε. ERASMUS TEMPUS, COMMET, ΣΩΚΡΑΤΗΣ κ.λ.π).

ii. Το 5%των κενών θέσεων καλύπτουν:

a. Το 2,5% αλλοδαποί φοιτητές- υπότροφοι του ΥΠ.Ε.Π.Θ. κατά προτεραιότητα έναντι των υποτρόφων των λοιπών Υπουργείων της Ελληνικής Κυβέρνησης.

b. Το 2,5% Αλλοδαποί Φοιτητές υποβάλλουν στην Γραμματεία.

4. Το 1% των κενών θέσεων καλύπτουν παιδιά ανύπαντρων μητέρων.

5. Το 1% των κενών θέσεων της κάθε Εστίας καλύπτουν Ομογενείς φοιτητές-τριες, σπουδαστές-στριες των ειδικών κατατακτήριων εξετάσεων.

Β. Μεταπτυχιακοί φοιτητές-Υποψήφιοι Διδάκτορες

Το πλήθος των Ελλήνων Μεταπτυχιακών που μπορούν να διαμένουν στις Ν.Ε.Ε.Μ.Π. είναι μέχρι 50 άτομα που κατανέμονται ως ακολούθως: 10 υποψήφιοι για Μ.Δ.Ε. και 40 υποψήφιοι διδάκτορες. Οι θέσεις αυτές είναι εκτός του ποσοστού κενών θέσεων.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ

Η Παλαιά Φοιτητική Εστία Ζωγράφου στεγάζεται σε ένα κτίριο, δείγμα Αρχιτεκτονικής της δεκαετίας του 70, που λόγω παλαιότητας χρήζει παρεμβάσεων. Διαθέτει 569 επιπλωμένα δωμάτια, έχει κοινόχρηστους χώρους, ένα μεγάλο Αμφιθέατρο και παρέχει σίτιση.

Η Νέα Φοιτητική Εστία Ζωγράφου βρίσκεται μέσα σε ωραίο φυσικό περιβάλλον και βλάστηση. Αποτελείται από 15 σύγχρονα κτίρια ,14 διαμονής οικοτρόφων και ενός (1) φιλοξενίας σύντομης διάρκειας καθηγητών, ερευνητών και φοιτητών συμμετεχόντων σε προγράμματα ακαδημαϊκών συνεργασιών του ΕΜΠ) καθώς και κτίριο Διοίκησης και κοινόχρηστων χώρων. Διαθέτει 550 δωμάτια.

Τα δωμάτια είναι εξοπλισμένα με ατομικό μπάνιο, και επίπλωση (κρεβάτι, στρώμα, ντουλάπα, γραφείο, σε μερικά βιβλιοθήκη).Διαθέτουν θέρμανση -ψύξη, ζεστό νερό, internet. Είναι στην πλειονότητά τους ατομικά. Τα δίκλινα δωμάτια τα οποία υπάρχουν διατίθεται σε αδέλφια οικοτρόφους. Υπάρχουν και δωμάτια για άτομα με ειδικές δεξιότητες.Εσωτερικά των κτιρίων ανά όροφο, υπάρχουν κοινόχρηστοι χώροι, με κουζίνα και χώρο αναψυχής. Σε κάποια από τα κτίρια υπάρχει και χώρος με κοινόχρηστα πλυντήρια.

Οι οικότροφοι έχουν δυνατότητα χρήσης εστιατόριου υψηλών προδιαγραφών υγιεινής και αισθητικής για πρωινό,μεσημεριανό και βραδινό φαγητό, αναγνωστήριων,αίθουσας αναψυχής με τηλεόραση, επιτραπέζια παιχνίδια, Πινγκ Πόνγκ, γηπέδων Μπάσκετ, Τέννις, Αμφιθεάτρου.

Στους χώρους των Εστιών υπάρχει 24ωρη φύλαξη.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ

Με την εισαγωγή του στις Ν.Ε.Ε.Μ.Π, ο οικότροφος δέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους και τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και δεσμεύεται για την πιστή εφαρμογή σχετικού συμφωνητικού.

Στο χώρο των Εστιών προστατεύεται η ελεύθερη πολιτική και συνδικαλιστική έκφραση & δράση Φοιτητών.

Οι οικότροφοι κατά την διάρκεια της παραμονής τους στην Εστία έχουν την ευθύνη για την κοινωνική πολιτιστική πνευματική και ανθρώπινη λειτουργία του χώρου.

Οι οικότροφοι είναι υπεύθυνοι για την ευπρεπή εμφάνιση των δωματίων που διαμένουν, καθώς και των κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεων.

Απαγορεύεται από τα δωμάτια η αφαίρεση των επίπλων και λοιπών αντικειμένων που παραλήφθηκαν από τους φοιτητές, καθώς κι οποιαδήποτε αλλαγή στην επίπλωση.

Η σύντομη φιλοξενία (αποκλειστικά συγγενικών προσώπων) επιτρέπεται μόνο μετά από ειδική άδεια της Επιτροπής.

Τα μέλη της Επιτροπής έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δωμάτια των οικοτρόφων για έλεγχο, μετά από σχετική προειδοποίηση.

Ο οικότροφος πρέπει να θέτει το δωμάτιο του στην διάθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας, για εξωτερικές και εσωτερικές επισκευές, σε τακτικά διαστήματα κατά την διάρκεια του έτους και αφού ενημερωθεί νωρίτερα, έτσι ώστε αυτά να προβαίνουν στην αποκατάσταση ή στην εκτέλεση επισκευών στις κτιριακές εγκαταστάσεις, χωρίς να διασαλεύεται η ευταξία και ησυχία του χώρου.

Συνεργάζονται με το προσωπικό καθαριότητας συντήρησης και πολιτισμού για θέματα σχετικά με την σωστή λειτουργία των υπηρεσιών και της Φ.Ε. για την ασφάλεια και σωστή χρήση του υλικού και των μέσων της Εστίας.

Οι οικότροφοι που απουσιάζουν από την Εστία για τις διακοπές των Χριστουγέννων ή Πάσχα ή για εκδρομή ή για άλλους λόγους πρέπει να ενημερώνουν τη Γραμματεία της Εστίας.

Aπαγορεύονται τα κατοικίδια εντός των δωματίων και χώρων των εστιών.

Απαγορεύεται η στάθμεση δικύκλων στις εισόδους των κτιρίων.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ

Σε περίπτωση που υπάρχουν προβλήματα συμπεριφοράς οικοτρόφων σοβαρής απόκλισης και παραβίασης προβλέπονται:

1. Προφορική παρατήρηση από την Επιτροπή.

2. Έγγραφη προειδοποίηση από την Επιτροπή

3. Απομάκρυνση από τη Φ.Ε.

Οικότροφοι απομακρύνονται όταν δεν έχουν φοιτητική ιδιότητα (έχουν πάρει πτυχίο, ή διέκοψαν την φοιτησή τους)

Οικότροφοι απομακρύνονται πρόσκαιρα από την Εστία σε περίπτωση λόγων υγείας, όταν δημιουργείται κίνδυνος για την υγεία των άλλων οικοτρόφων.

Οικότροφοι απομακρύνονται από τη Φ.Ε. με απόφαση της Επιτροπής και δεν μπορούν να ξαναμπούν σε αυτή όταν εκμισθώνουν ή ενοικιάζουν ή παραχωρούν σε τρίτους τα δωμάτιά.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ν.Ε.Ε.Μ.Π.

Οι Νέες Εστίες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ν.Ε.Ε.Μ.Π.) εξυπηρετούν τη νέα γενιά της πατρίδας μας και λειτουργούν για το συμφέρον του Λαού και του Έθνους.

Σκοπός της λειτουργίας τους είναι η προσφορά ευκαιριών και διευκολύνσεων στη σπουδάζουσα νεολαία της πατρίδας μας, για καλύτερους όρους σπουδών και διαβίωσης. Η ενίσχυση των φοιτητών που προέρχονται από ασθενέστερα οικονομικά στρώματα περιλαμβάνει τη διαμονή και τη διατροφή στις Εστίες, αλλά και την παροχή μέσων και μορφών για πνευματική, ψυχαγωγική, καλλιτεχνική και αθλητική δραστηριότητα.

Στις Ν.Ε.Ε.Μ.Π. γίνονται δεκτοί, ως οικότροφοι, φοιτήτριες και φοιτητές του Ε.Μ.Π, και μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες του Ε.Μ.Π. που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλό εισόδημα και που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο διαμονής των οικογενειών τους.

Στις Εστίες επίσης γίνονται δεκτοί φοιτητές και φοιτήτριες μόνο για σίτιση, ως εξωτερικοί σιτιζόμενοι με την σύμφωνη γνώμη του Ε.Μ.Π.

Προϋπόθεση για τη δημοκρατική λειτουργία των Εστιών είναι ο απόλυτος σεβασμός της εσωτερικής ακαδημαϊκής ζωής, με δεδομένο ότι οι Φοιτητικές Εστίες αποτελούν φυσική προέκταση του πανεπιστημιακού χώρου.

Η αποδοχή του παρόντος Κανονισμού συνιστά βασική προϋπόθεση για την απόκτηση και διατήρηση της ιδιότητας του οικοτρόφου- φοιτητή και είναι στη δική του αρμοδιότητα η διαφύλαξη και σωστή εφαρμογή του.

Η παρουσία αστυνομικών ή καταδιωκτικών αρχών στους χώρους της Εστίας , για λόγους που σχετίζονται με την πολιτική ή συνδικαλιστική δράση οικοτρόφων, δεν είναι επιτρεπτή.

Επέμβαση δημόσιας δύναμης, χωρίς την άδεια ή με την άδεια της Επιτροπής της Εστίας, επιτρέπεται μόνον εφ΄ όσον διαπράττονται αυτόφωρα κακουργήματα ή αυτόφωρα εγκλήματα κατά της ζωής ή αν οι εγκαταστάσεις και οι οικότροφοι της Εστίας διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο από πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα, δολιοφθορά.

Για τη ρύθμιση θεμάτων ασύλου της Εστίας εφαρμόζεται ο αντίστοιχος Νόμος που ισχύει για το Πανεπιστημιακό άσυλο στο σύνολο των χώρων του Ε.Μ.Π.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr