Πρυτανικές Εκλογές στο ΕΜΠ στις 23 Σεπτεμβρίου

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη πρύτανη και τριών (3) αντιπρυτάνεων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Σύμφωνα με έγγραφο απόφασης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου αποφασίστηκε η διεξαγωγή των Πρυτανικών Εκλογών στις 23 Σεπτεμβρίου 2019.

Πιο αναλυτικά αποφασίστηκε:


1. Η προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 

2. Ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας ορίζεται η 23η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί, από τις 8:00 π.μ. έως την 6:00 μ.μ. 

3. Αν κατά την πρώτη ψηφοφορία κανένας από τους υποψήφιους Πρυτάνεις δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων του εκλεκτορικού σώματος ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 24η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη, από τις 8:00 π.μ. έως την 6:00 μ.μ. μεταξύ των υποψηφίων που κατέλαβαν την πρώτη και τη δεύτερη θέση ή μεταξύ των ισοψηφούντων στην πρώτη Θέση. Σε περίπτωση άγονης διαδικασίας με κάλπη για άλλο λόγο πλην ισοψηφίας ή αν δεν συγκεντρωθεί απόλυτη πλειοψηφία, η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικής ψήφου σε ημερομηνία που θα ορισθεί από τrν Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή διενέργειας των εκλογών. 

4. Αντιπρυτάνεις εκλέγονται οι τρεις υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο αριθμό των έγκυρων ψήφων, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας στην τελευταία εκλόγιμη Θέση, η εκλογική διαδικασία θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα, Τρίτη, 24η Σεπτεμβρίου 2019, μεταξύ των ισοψηφούντων. 

5. Υποψηφιότητες υποβάλλονται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Ιδρύματος μέχρι και την Τρίτη, 23η Ιουλίου 2019 και ώρα 2.00 μ.μ., με αίτηση των ενδιαφερομένων προσωπικά, μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ηλεκτρονικά ή μέσω και ψηφιακής υπογραφής ή επιστολικά και πρωτοκολλούνται ώστε να προκύπτει η ημερομηνία υποβολής τους. Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν με γραπτή δήλωσή τους έως την έναρξη της διαδικασίας εκλογής. 

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr