ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΕΜΠ προς ΥΠΟΥΡΓΟ: Θα εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες να μη διαγραφούν φοιτητές

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ιωάννης Κ. Γκόλιας, με ανακοίνωση του αναφέρει:

Σε σχέση με το έγγραφο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με αρ. πρωτ. 18476/22-9- 2014, υπενθυμίζεται η απόφαση της 19ης / 2014 συνεδρίασης της Συγκλήτου: «η Σύγκλητος του ΕΜΠ δεν επιθυμεί να αφαιρεθεί από κανένα φοιτητή του Ιδρύματος, που επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές του, το δικαίωμα να τις ολοκληρώσει και θα εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες που διαθέτει προς την κατεύθυνση αυτή.» , απόφαση η οποία εξακολουθεί να ισχύει.


Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr