Το Aκαδημαϊκο Hμερολόγιο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για το 2014-2015

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Ο Πρύτανης κ.Ι. Γκόλιας, αφού έλαβε υπόψη: Α) Το άρθρο 8 παρ. 18 εδάφιο ιγ) του Ν.4009/2011 (Α.Φ 195/6.09.2011, τ.Α) Β) Το Κεφ. Γ άρθρο 6 παρ.3 εδάφιο 3.5 του Ε.Κ.Λ Ε.Μ Πολυτεχνείου Γ) Τα κάτωθι έγγραφα των Σχολών με τα οποία κοινοποιούνται οι σχετικές αποφάσεις των Γ.Σ των Σχολών Ε.Μ Πολυτεχνείου:

  • Σχολή            Πολιτικών Μηχανικών (8489/13.08.2014)
  • Σχολή            Μηχανολόγων Μηχανικών (5766/25.07.2014)
  • Σχολή            Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (13427/3.09.2014)
  • Σχολή            Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (3617/21.07.2014)
  • Σχολή            Χημικών Μηχανικών (5762/15.09.2014)
  • Σχολή            Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (8877/10.07.2014)
  • Σχολή            Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (1317/13.07.2014)Σχολή            Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών (2633/15.07.2014)
  • Σχολή            Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (1317/13.07.2014)
  • Σχολή            Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (14950/24.07.2014)

Αποφασίζει

Την έγκριση του Ακαδημαϊκού Ημερολογίου 2014-2015 Ε.Μ Πολυτεχνείου:

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014-2015 Α' Χειμερινό Εξάμηνο

(Για τις Σχολές Μηχανολόγων Μηχανικών* Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών).

ΔΕ

13.10.2014

Έναρξη μαθημάτων και εγγραφών

ΠΑ

24.10.2014

Λήξη προθεσμίας εγγραφών

ΠΑ

31.10.2014

Λήξη προθεσμίας παραιτήσεως και αλλαγής προτίμησης από μαθήματα του εξαμήνου που δηλώθηκαν

ΠΑ

07.11.2014

Λήξη προθεσμίας παραιτήσεως από την όλη σπουδή του εξαμήνου

ΔΕ

10..11.2014

Έκδοση καταλόγων από τις Γραμματείες των Σχολών των εγγραφέντων φοιτητών

ΠΑ

23.01.2015

Λήξη μαθημάτων

ΔΕ

26.01.2015

Έναρξη περιόδου ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων

ΠΑ

20.02.2015

Λήξη Περιόδου ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων

ΠΑ

27.02.2015

Κατάθεση βαθμολογίας

Β Εαρινό Εξάμηνο

(Για όλες τις Σχολές)

TP

24.02.2015

Έναρξη μαθημάτων και εγγραφών

 

ΠΑ

06.03.2015

Λήξη προθεσμίας εγγραφών

 

ΠΑ

13.03.2015

Λήξη προθεσμίας παραιτήσεως και αλλαγής προτίμησης από μαθήματα του εξαμήνου που δηλώθηκαν

 

ΔΕ

23.03.2015

Έκδοση καταλόγων από τις Γραμματείες των Σχολών, των εγγραφέντων φοιτητών

 

ΔΕ

30.03.2015

Λήξη προθεσμίας παραιτήσεως από την όλη σπουδή του εξαμήνου

 

ΠΑ

05.06.2015

Λήξη μαθημάτων

 

ΔΕ

08.06.2015

Έναρξη περιόδου εξετάσεων

 

ΠΑ

03.07.2015

Λήξη Εξεταστικής περιόδου

 

ΤΕ

08.07.2015

Κατάθεση βαθμολογίας

 

ΔΕ

13.07.2015

Μαθήματα μεγάλων Ασκήσεων των φοιτητών της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Μεγάλες Ασκήσεις Τομέων: Μεταλλευτικής, Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών και Γεωλογικών Επιστημών της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών

 

Γ' Επαναληπτικές εξετάσεις

TP

01.09.2015

Έναρξη περιόδου ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και επαναληπτικών εξετάσεων μαθημάτων χειμερινού και εαρινού εξαμήνου

 

ΠΑ

25.09.2015

Λήξη της παραπάνω περιόδου

 

ΠΑ

02.10.2015

Κατάθεση βαθμολογίας των παραπάνω εξετάσεων

Δ' Ανάθεση διπλωματικών εργασιών Α) Χειμερινό εξάμηνο

 

TP

18.11.2014

Έναρξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για επιλογή ή αλλαγή θέματος διπλωματικής εργασίας

 

ΔΕ

24.11.2014

Λήξη προθεσμίας υποβολής των Παραπάνω αιτήσεων

 

ΠΑ

28.11.2014

Κατανομή διπλωματικών εργασιών από τις Σχολές

Β) Εαρινό εξάμηνο

 

ΔΕ

02.03.2015

Έναρξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για επιλογή ή αλλαγή θέματος διπλωματικής εργασίας.

 

ΔΕ

09.03.2015

Λήξη προθεσμίας υποβολής των παραπάνω αιτήσεων

 

ΔΕ

16.03.2015

Κατανομή διπλωματικών εργασιών από τις Σχολές

Ε' Προφορικές εξετάσεις στη διπλωματική εργασία

Κατά η διάρκεια του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου δεν γίνονται μαθήματα και εξετάσεις στις ακόλουθες ημερομηνίες: α) Χειμερινό εξάμηνο:

•       την 28η Οκτωβρίου,

•       την 17η Νοεμβρίου,

•       τις διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, που αρχίζουν την 23η Δεκεμβρίου και λήγουν την

 

6η Ιανουαρίου,

•       την 30η Ιανουαρίου

 

β) Εαρινό εξάμηνο:

•       την Καθαρή Δευτέρα,

•       την 25 η Μαρτίου,

•       τις διακοπές του Πάσχα, που αρχίζουν τη Μεγάλη Δευτέρα και λήγουν την Κυριακή του Θωμά,

•       την Πρωτομαγιά,

•       του Αγίου Πνεύματος

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο ειδικά για τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π σύμφωνα με την απόφαση της Γ.Σ της Σχολής (συνεδρίαση 24/07/2014 ) για το προσεχές ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 διαμορφώνεται ως εξής:

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014-2015

Α' Χειμερινό Εξάμηνο

ΔΕ

06.10.2014

Έναρξη μαθημάτων και εγγραφών

ΠΑ

16.01.2015

Λήξη μαθημάτων

ΔΕ

19.01.2015

Έναρξη περιόδου ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων

ΠΑ

20.02.2015

Λήξη Περιόδου ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων

ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΏΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο ειδικά για τη Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π, σύμφωνα με την απόφαση της Γ.Σ της Σχολής (συνεδρίαση 23/07/2014) για το προσεχές ακαδημαϊκό έτος 2014 - 2015 διαμορφώνεται ως εξής:

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014-2015 Α' Χειμερινό Εξάμηνο

 

ΤΕ

01.10.2014

Έναρξη μαθημάτων και εγγραφών όλων των εξαμήνων πλην μαθημάτων 9° εξαμήνου 

 

ΠΕ

06.11.2014

Έναρξη μαθημάτων 9°" εξαμήνου 

 

ΠΑ

09.01.2015

Λήξη μαθημάτων 

  

ΔΕ

12.01.2015

Έναρξη περιόδου ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων 

  

ΠΑ

13.02.2015

Λήξη Περιόδου ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ

Το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο ειδικά για τη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Ε.Μ.Π σύμφωνα με την απόφαση της Γ.Σ της Σχολής (συνεδρίαση 14/07/2014 ) για το προσεχές ακαδημαϊκό έτος 2014 - 2015 διαμορφώνεται ως εξής:

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014-2015

Α' Χεμερινό Εξάμηνο

 

ΔΕ

13.10.2014

Έναρξη μαθημάτων και εγγραφών (1°)

 

ΔΕ

20.10.2014

Έναρξη μαθημάτων και εγγραφών (3ο, 5ο, 7ο & 9ο)

 

ΠΑ

30.01.2015

Λήξη μαθημάτων

 

ΔΕ

02.02.2015

Έναρξη περιόδου ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων

 

ΠΑ

20.02.2015

Λήξη Περιόδου ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων