Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο κορυφαίο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Το Μετσόβιο κορυφαίο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα Έξι ελληνικά πανεπιστήμια βρίσκονται ανάμεσα στα 800 κορυφαία του κόσμου, σύμφωνα με τον νέο Διεθνή Πίνακα Κατάταξης Πανεπιστημίων της εταιρείας εξειδικευμένης πληροφόρησης για την ανώτατη εκπαίδευση "QS", που δημοσιεύτηκε στο Topuniversities.com.

Για πρώτη φορά, το Νο 1 ελληνικό πανεπιστήμιο είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), το οποίο έχει βελτιωθεί σε τέσσερις από τους έξι τομείς που χρησιμοποιούνται στη μεθοδολογία κατάταξης της QS: ερευνητικές παραπομπές ανά πανεπιστήμιο, αναλογία φοιτητών, ακαδημαϊκή φήμη και φήμη εργοδοτών.

Όλα τα ελληνικά ιδρύματα, σύμφωνα με την QS, είτε διατήρησαν είτε βελτίωσαν τη θέση τους στη διεθνή κατάταξη σε σχέση με πέρυσι, αλλά στην Ελλάδα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από την πρώτη θέση έπεσε φέτος στην τρίτη. Το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, όπως και πέρυσι, παραμένει το δεύτερο καλύτερο ελληνικό πανεπιστήμιο.

Αναλυτικότερα, τα ελληνικά πανεπιστήμια φέτος έχουν τις εξής θέσεις στον διεθνή πίνακα κατάταξης: 

2014 2013 ΑΕΙ

  • 441-450 501-550 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
  • 451-460 491-500 Πανεπιστήμιο Κρήτης
  • 461-470 471-480 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • 491-500 501-550 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • 601-650 601-650 Πανεπιστήμιο Πατρών
  • 701+ 701+ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών