Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα για τον τουρισμό

Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα για τον τουρισμό

Τη λειτουργία του νέου Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων και Φιλοξενία (MSc in Hospitality & Tourism Management)» ανακοίνωσε το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.

Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στη Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων και Φιλοξενία το οποίο απευθύνεται σε φοιτητές και σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να διευρύνουν την εξειδίκευση τους στη Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι δύο χρόνια (Νοέμβριος-Απρίλιος), ενώ τα μαθήματα πραγματοποιούνται καθημερινές απογεύματα αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα.

Οι σχεδιαστές του προγράμματος σημειώνουν ότι «η Ελλάδα αποτελεί το ιδανικό μέρος για τις σπουδές στη Φιλοξενία και στον Τουρισμό, και πιο συγκεκριμένα, η Θεσσαλονίκη, μία πόλη του πολιτισμού, της κουλτούρας και των φοιτητών».

Οι στόχοι του μεταπτυχιακού

Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι οι εξής:

• Η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη διατύπωση και εφαρμογή ολοκληρωμένων λύσεων σε ζητήματα που αφορούν την αποτελεσματική Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων μέσα σε ένα έντονα ανταγωνιστικό και διεθνές περιβάλλον, με κύρια έμφαση στη διοίκηση και οικονομική δραστηριότητα των τουριστικών μονάδων, αλλά και σε περιβαλλοντικά ζητήματα στο συγκεκριμένο κλάδο.

• Η ανάπτυξη ικανοτήτων και γνώσης που αποσκοπεί στην αποτελεσματική λήψη αποφάσεων και την κριτική αξιολόγηση θεμάτων που αφορούν θέματα Διοίκησης στο συγκεκριμένο κλάδο, με ταυτόχρονη παροχή πρακτικού προσανατολισμού αναφορικά με διοικητικά και στρατηγικά θέματα στον ραγδαία εξελισσόμενο κλάδο του τουρισμού τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

• Η δυνατότητα απόκτησης γνώσεων που απαιτούνται για τη διαμόρφωση στρατηγικής επιχειρήσεων και οργανισμών όσον αφορά στη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και ευρύτερα την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της λειτουργίας τους στο περιβάλλον υπερβαίνοντας τα νομοθετημένα όρια μέσω εθελοντικών δράσεων.

Πρόγραμμα μαθημάτων

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποχρεωτικά και μη μαθήματα:

Υποχρεωτικά μαθήματα: Λειτουργικά Συστήματα στη Φιλοξενία και τον Τουρισμό | Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων | Χρηματοοικονομικές Στρατηγικές της Τουριστικής Ανάπτυξης | Eργαλεία Επιχειρηματικής Ανάλυσης | Στρατηγικό Marketing Yπηρεσιών: Προορισμός και Εκδηλώσεις | Στρατηγική Διοίκηση στον Τουρισμό | Περιβαλλοντική Διαχείριση στον Τουρισμό/Bιώσιμος Τουρισμός | Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στον Τουρισμό

Μαθήματα Επιλογής (4 Μαθήματα Επιλογής ή 2 + Συμβουλευτική Εργασία): Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού | Ανάλυση Πολιτικής Τουρισμού | Χρηματοδότηση Έργων Τουριστικών Μονάδων | Προώθηση Τουριστικών Προορισμών | Aνάπτυξη Προϊόντων στον Τουρισμό | Επίκαιρα Θέματα στο Διεθνή Τουρισμό | Tουρισμός και Πολιτιστική Κληρονομιά | Προορισμοί και Σχεδιασμός Εκδηλώσεων | Διοίκηση Προσέλκυσης Επισκεπτών | Σχεδιασμός Τουρισμού | Κοινωνική Επιστήμη και Τουρισμός | Επιχειρηματικότητα στην Φιλοξενία και Τουρισμό | Καινοτομία στον Τουρισμό | Περιβαλλοντική Νομοθεσία | Περιβαλλοντική Λογιστική Παρουσίαση και Απεικόνιση | Διαχείριση 'Εργων | Μαθήματα επιλογής από άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα | Συμβουλευτική Εργασία | Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Περισσότερες πληροφορίες για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα εδώ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr