Μεταπτυχιακά 2015: «Δίκαιο της Ενέργειας, Επιχειρήσεις, Ρυθμιστική και Ενεργειακή Πολιτική» στο Διεθνές Πανεπιστήμιο

Η Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Δίκαιο της Ενέργειας, Επιχειρήσεις, Ρυθμιστική και Ενεργειακή Πολιτική».

Η υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 12 Οκτωβρίου 2015. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.ihu.edu.gr

τηλέφωνο: 2310-807528, 807520

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.grhttp://www.foititikanea.gr