Πρώην ΤΕΙ ΑΜΘ: Αριθμός θέσεων Πρακτικής και επιπλέον δικαιολογητικά ανά Τμήμα 

Το γραφείο πρακτικής άσκησης του πρώην ΤΕΙ ΑΜΘ ενημερώνει τους φοιτητές ότι μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ θα επιδοτηθούν για το εν λόγω εξάμηνο πρακτικής οι ακόλουθες θέσεις ανά Τμήμα:

 • Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου: 5 θέσεις.
 • Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος: 8 θέσεις.
 • Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών: 8 θέσεις.
 • Τμήμα Νοσηλευτικής: 15 θέσεις.
 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων: 14 θέσεις.
 • Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής: 20 θέσεις.
 • Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΤΕ & Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ: 20 θέσεις.
 • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ: 10 θέσεις.
 • Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ: 10 θέσεις.

Έναρξη εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης: 01/11/2019.

Λήξη εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης: 30/04/2020.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση που σε κάποιο Τμήμα δεν καλυφθεί ο αριθμός των προσφερόμενων θέσεων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, αυτές θα καλυφθούν από εμπρόθεσμες αιτήσεις φοιτητών άλλων Τμημάτων.

Επιπλέον δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν στο Γραφείο Πρακτικής ανά Τμήμα:

 • Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου: Εκκαθαριστικό σημείωμα γονέων του φοιτητή (ή αν υπάρχει ατομικό) που εκδόθηκε το 2019 (φορολογικό έτος 2018).
 • Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος: Εκκαθαριστικό σημείωμα γονέων του φοιτητή (ή αν υπάρχει ατομικό) που εκδόθηκε το 2019 (φορολογικό έτος 2018).
 • Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών: Εκκαθαριστικό σημείωμα γονέων του φοιτητή (ή αν υπάρχει ατομικό) που εκδόθηκε το 2019 (φορολογικό έτος 2018).
 • Τμήμα Νοσηλευτικής: Εκκαθαριστικό σημείωμα γονέων του φοιτητή (ή αν υπάρχει ατομικό) που εκδόθηκε το 2019 (φορολογικό έτος 2018), φωτοαντίγραφα πτυχίων ξένων γλωσσών, φωτοαντίγραφα υποτροφιών ή άλλων βραβείων που έχει λάβει ο φοιτητής από το Τμήμα.
 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων: Εκκαθαριστικό σημείωμα γονέων του φοιτητή (ή αν υπάρχει ατομικό) που εκδόθηκε το 2019 (φορολογικό έτος 2018), φωτοαντίγραφα πτυχίων ξένων γλωσσών, φωτοαντίγραφα υποτροφιών ή άλλων βραβείων που έχει λάβει ο φοιτητής από το Τμήμα.
 • Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής: Εκκαθαριστικό σημείωμα γονέων του φοιτητή (ή αν υπάρχει ατομικό) που εκδόθηκε το 2019 (φορολογικό έτος 2018), φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης Οικογενειακής Κατάστασης από τον Δήμο ή το ΚΕΠ.
 • Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΤΕ & Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ: Εκκαθαριστικό σημείωμα γονέων του φοιτητή (ή αν υπάρχει ατομικό) που εκδόθηκε το 2019 (φορολογικό έτος 2018).
 • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ: Κανένα επιπλέον δικαιολογητικό.
 • Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ: Κανένα επιπλέον δικαιολογητικό.

Για περισσότερη ενημέρωση για τα επιπλέον δικαιολογητικά, οι φοιτητές θα πρέπει να δουν τις σχετικές ανακοινώσεις στις επίσημες ιστοσελίδες των Τμημάτων τους.

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές Θέσεις Πρακτικής Άσκησης ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ.

Δείτε ΕΔΩ τις τελευταίες αγγελίες πρακτικής άσκησης.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.grhttp://www.foititikanea.gr