ΔΙΠΑΕ: 5+1 λόγοι να σπουδάσεις Χημεία στο νέο τμήμα της Καβάλας

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος: 5 + 1 λόγοι να σπουδάσεις Χημεία στο νέο τμήμα της Καβάλας - Δείτε το πρόγραμμα μαθημάτων για όλα τα εξάμηνα:

1) ΤΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΠΣ)

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Χημείας στην Καβάλα σχεδιάστηκε αντίστοιχο με αυτά των καλυτέρων Πανεπιστημίων στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Υπηρετεί με συνέπεια, σε έκταση και εμβάθυνση, όλες τις πειθαρχίες της Χημικής Επιστήμης. Είναι απαιτητικό, ανάλογο με τη δυσκολία που επιβάλλεται να έχει μία βασική θετική επιστήμη.

Συγχρόνως παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση στην Επιστήμη του Πετρελαίου, δια μέσου της κατεύθυνσης στη «Χημεία και Τεχνολογία Πετρελαίου», 7ου και 8ου εξαμήνου. Το νέο Τμήμα Χημείας είναι διάδοχο του Τμήματος Μηχανικών Πετρελαίου με εμπειρία πλέον των 40 ετών τόσο στον upstream όσο και στον downstream τομέα του Πετρελαίου, γεγονός που διασφαλίζει στους αποφοίτους μας πρόσβαση σε μία από τις μεγαλύτερες και καλύτερα αμειβόμενες αγορές εργασίας στον κόσμο.

Παράλληλα η κατεύθυνση στη «Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών» συνδυάζει κατά τρόπο συνεκτικό τη Χημεία με την επιστήμη των υλικών και τις συναφείς πειθαρχίες της επιστήμης του Μηχανολόγου Μηχανικού και της κυκλικής οικονομίας μέχρι τη νανοχημεία και τα νανοϋλικά. Καινοτόμο στοιχείο της κατεύθυνσης είναι ότι προσφέρει καθετοποιημένη γνώση, από τη σύνθεση και τον χαρακτηρισμό των υλικών μέχρι την αντοχή και την 3Δ εκτύπωση αυτών, γεγονός που διασφαλίζει στους αποφοίτους μας πρόσβαση σε έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της εγχώριας αλλά και της παγκόσμιας οικονομίας, με εξίσου υψηλή ανταπόκριση στην αγορά εργασίας. 

2) ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ)

Το ΠΜΣ στην «Τεχνολογία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου» είναι τριών εξαμήνων, 90 ECTS, και η διδασκαλία γίνεται στα Αγγλικά. Μεταξύ άλλων διδάσκουν διακεκριμένοι καθηγητές από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ αλλά και μηχανικοί από την upstream βιομηχανία πετρελαίου στην Καβάλα (industrial training), τη μοναδική πετρελαιοπαραγωγό πόλη της Ελλάδας. Οι φοιτητές μας έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στις onshore και offshore εγκαταστάσεις πετρελαίου της Kavala Oil (hands on experience). Στο συγκεκριμένο ΠΜΣ υπάγεται το  παράρτημα του διεθνούς Συλλόγου Μηχανικών Πετρελαίου (Society of Petroleum Engineers, www.spe.org) το μοναδικό στην Ελλάδα. Το Παράρτημα βραβεύτηκε το 2017 ως το καλύτερο στην Ευρώπη. Το έχει επισκεφθεί ο απερχόμενος Πρόεδρος του SPE κ. Darcy Spady, στο δε ΠΜΣ έχει διδάξει ο νέος Πρόεδρος του SPE Καθηγητής Tom Blasingame.

Το ΠΜΣ στη «Νανοτεχνολογία» είναι ερευνητικού χαρακτήρα, τεσσάρων εξαμήνων και 120 ECTS. Οι φοιτητές διεξάγουν έρευνα που οδηγεί σε τουλάχιστον μία δημοσίευση και μία ευρεσιτεχνία. Πυρήνας του προγράμματος είναι το Εργαστήριο Γραφενίου το οποίο αναπτύχθηκε με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ο ερευνητικός εξοπλισμός και το επιστημονικό δυναμικό του προγράμματος (Χημικοί, Χημικοί Μηχανικοί και Μηχανολόγοι Μηχανικοί) δίνουν τη δυνατότητα στο φοιτητή να μελετά τη σύνθεση υλικών και να προσδιορίζει τη δομή τους με τις πλέον σύγχρονες τεχνικές, να μελετά τη σχέση δομής-ιδιοτήτων εφαρμόζοντας τροποποιητικές τεχνικές, ώστε να αποκτώνται οι επιθυμητές ιδιότητες ανάλογα με την τελική εφαρμογή τους. 

3) ΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ

Το Τμήμα Χημείας στην Καβάλα έχει αξιόλογες ερευνητικές υποδομές μερικές των οποίων είναι μοναδικές στην Ελλάδα. Οι υφιστάμενοι εξοπλισμοί είναι της τάξεως των €15.000.000 και έχουν ήδη εγκριθεί από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης άλλα €7.000.000 για την ολοκλήρωσή τους. Οι εξοπλισμοί υπάγονται στο θεσμοθετημένο εργαστήριο Ήφαιστος το οποίο είναι μεσαίας κλίμακας εργαστήριο (medium scale facility, hal.edu.gr) και το οποίο διοικείται από διεθνούς κύρους επιστήμονες.

Η χρήση των εξοπλισμών έχει τρεις βασικούς στόχους: α) Nα προάγει τη μάθηση στο ΠΠΣ δια της έρευνας (research driven education), β) να υποστηρίξει υψηλής ποιότητας μεταπτυχιακές διατριβές στα ΠΜΣ και γ) να παράγει νέα γνώση μέσα από το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών.

Οι διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα της Καβάλας φιλοδοξούν να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα της επιστήμης της Χημείας. Μεμβράνες και πορώδη υλικά, κολλοειδή συστήματα, σύνθεση και χαρακτηρισμός νανοϋλικών, νανοφυσαλίδες, τσιμέντο, μάρμαρα, πολυμερικές μήτρες, ρομποτική και προσθετική μηχανική, κατάλυση, βιοκαύσιμα, τριτογενής ανάκτηση πετρελαίου, δικανική χημεία (petroleum forensic fingerprinting), λιπάσματα, νερό, προσομοιώσεις, δεν είναι παρά λίγα μόνο παραδείγματα. Η ανάγκη για ευρεία χημική έρευνα προκύπτει από το γεγονός ότι στην Καβάλα εκτός των άλλων λειτουργούν δύο μεγάλες Χημικές βιομηχανίες: η Kavala Oil θυγατρική της Energean Oil & Gas plc και τα Λιπάσματα Νέας Καρβάλης (πρώην Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων).        

4) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Χημείας της Καβάλας έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν 5 επαγγελματικές πιστοποιήσεις που θα τους ανοίξουν ευκολότερα το δρόμο στην αγορά εργασίας. Αναλυτικά: α) Διδακτικής επάρκειας η οποία είναι ενσωματωμένη στο ΠΠΣ, β) οινολογίας με έξτρα μαθήματα, γ) μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) με έγκριση από το Υπουργείο Μεταφορών και την ΡΑΣ (Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων), δ) υγιεινής και ασφάλειας εργασίας με έγκριση από το Υπουργείο Εργασίας και ε) διαχείρισης τεχνολογικών κρίσεων, που διενεργείται στον εικονικό θάλαμο κρίσεων (virtual control room) αξίας €150.000, από την Βρετανική εταιρεία TSC.

Επίσης, το Τμήμα Χημείας είναι επισπεύδον του Προγράμματος Σπουδών «Τεχνολογίας Πετρελαίου» που διεξάγεται από τη Σχολή Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Γεγονός που δίνει μία επιπλέον ευκαιρία στους αποφοίτους του Τμήματος Χημείας να εμβαθύνουν τις γνώσεις που απέκτησαν από την κατεύθυνση Χημείας και Τεχνολογίας Πετρελαίου στη Μηχανική Πετρελαίου.

5) Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Η Καβάλα είναι ένας τέλειος φοιτητικός προορισμός. Είναι μαζεμένη όσο πρέπει και απλωμένη όσο χρειάζεται. Αμφιθεατρική, με μέτωπο στη θάλασσα. Δίπλα σε ένα από τα πιο τουριστικά νησιά της Ελλάδος, τη Θάσο. Αλλά και με χειμερινούς προορισμούς σε οργανωμένα χιονοδρομικά κέντρα. Τοποθεσίες natura και μοναδικές περιπατητικές διαδρομές (βήματα Αποστόλου Παύλου, αρχαία Εγνατία οδός).

Η πόλη προσφέρει ένα πλήθος από πολιτιστικές εκδηλώσεις, είναι συμμετοχική και ανοιχτή σε νέες προτάσεις. Κάθε γωνιά της είναι ένα tableau vivant άλλης εποχής. Μια περιήγηση στο χρόνο. Η έκπληξη παραμονεύει στα στενά και στις ανηφόρες της παλιάς πόλης, στις εντυπωσιακές καπναποθήκες και τα δείγματα λαμπρών εποχών. Αλλοτινή Μέκκα του καπνού με τους παλιούς κυβόλιθους αλλά και το λιμάνι με τους φοίνικες. Το φρούριο στο ψηλότερο σημείο της χερσονήσου, το τοξωτό υδραγωγείο στις Καμάρες, το Ιμαρέτ με τους ισλαμικούς κήπους είναι λίγα μόνο από τα πολλά σημεία αναφοράς στην πόλη της Καβάλας.

6) ΤΟ ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η Χημεία είναι μία συναρπαστική επιστήμη. Δεν είναι για όλους. Για άλλους είναι μία ξένη γλώσσα. Γι’ αυτούς που τη σπουδάζουν είναι η ανακάλυψη της φύσης. Και όπως κάθε ανακάλυψη απαιτεί ευφυΐα, κόπο και τύχη. Όλα τα τμήματα Χημείας στη Χώρα μας είναι εξαιρετικής ποιότητας με υψηλούς μαθησιακούς στόχους. Ωστόσο μόνο στο Τμήμα Χημείας στην Καβάλα θα έχεις την τύχη να είσαι εφέτος από τους πρώτους φοιτητές, γεγονός που θα σε καταστήσει μέρος της ιστορίας του στο πέρασμα του χρόνου. Θα σφραγίσεις με τις ιδέες σου την ταυτότητά του από την αρχή. Έχει αξία να είσαι στους πρώτους γιατί «το κατώφλι είναι ο τόπος της προσδοκίας» (Γκαίτε).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

 

 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Τύπος  

Θ

Φ

Ε

ECTS

Υ101

Αρχές Χημικής Επιστήμης

Υ

4

 

3

7

Υ102

Μαθηματικά Ι

Υ

4

 

 

6

Υ103

Φυσική Ι

Υ

4

 

 

6

Υ104

Προγραμματισμός και Επιστήμη Δεδομένων

Υ

2

 

2

6

Υ105

Γεωλογία

Υ

3

 

 

5

ΠΕΔ101

Ιστορία των Φυσικών Επιστημών*

Υ

2

 

 

6

 

 

22

17

 

5

30

 

 

 

 

 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Τύπος

Θ

Φ

Ε

ECTS

Υ201

Ανόργανη Χημεία Ι

Υ

4

 

3

7

Υ202

Βασικές Αρχές Αναλυτικής Χημείας

Υ

4

 

 

6

Υ203

Οργανική Χημεία Ι

Υ

4

 

 

6

Υ204

Μαθηματικά ΙΙ

Υ

4

 

 

6

Υ205

Φυσική ΙΙ

Υ

3

 

 

5

ΠΕΔ201

Ορολογία Χημείας στη ξένη γλώσσα**

Υ

2

 

 

 

 

 

22

19

0

3

30

 

 

 

 

 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Τύπος

Θ

Φ

Ε

ECTS

Υ301

Ποσοτική Χημική Ανάλυση

Υ

4

 

 

6

Υ302

Οργανική Χημεία ΙΙ

Υ

4

 

 

6

Υ303

Φυσικοχημεία Ι

Υ

4

 

 

6

Υ304

Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Υ

 

 

6

6

Υ305

Εργαστήριο Οργανικής Χημείας Ι

Υ

 

2

3

6

ΠΕΔ301

Αρχές Γενικής Διδακτικής*

Υ

2

 

 

6

 

 

23

12

2

9

30

 

 

 

 

 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Τύπος

Θ

Φ

Ε

ECTS

Υ401

Φυσικοχημεία ΙΙ

Υ

4

 

 

6

Υ402

Χημεία Περιβάλλοντος

Υ

3

 

 

5

Υ403

Ενόργανη Ανάλυση

Υ

4

 

3

7

Υ404

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Υ

2

 

2

6

Υ405

Εργαστήριο Φυσικοχημείας

Υ

 

 

6

6

ΠΕΔ401

Ψυχολογία της Μάθησης*

Υ

2

 

 

6

 

 

24

13

0

11

30

 

 

 

 

 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Τύπος

Θ

Φ

Ε

ECTS

Υ501

Ανόργανη Χημεία ΙΙ

Υ

4

 

3

7

Υ502

Οργανική Χημεία ΙΙΙ

Υ

4

 

 

6

Υ503

Χημική Τεχνολογία

Υ

4

 

 

6

Υ504

Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας στη Χημική Βιομηχανία

Υ

3

 

 

5

Υ505

Εργαστήριο Οργανικής Χημείας ΙΙ

Υ

 

1

4

6

ΠΕΔ501

Διδακτική της Χημείας*

Υ

2

 

 

6

 

 

23

15

1

7

30

 

 

 

 

 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Τύπος

Θ

Φ

Ε

ECTS

Υ601

Χημεία Τροφίμων

Υ

3

 

3

7

Υ602

Βιοχημεία

Υ

3

 

2

6

Υ603

Βιομηχανική Κατάλυση

Υ

3

1

 

6

Υ604

Εργαστήριο Χημικής Τεχνολογίας

Υ

 

 

4

5

Υ605

Ερευνητικό Σεμιναριακό Εργαστήριο

Υ

 

2

3

6

ΠΕΔ601

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας*

Υ

2

 

 

6

 

 

24

9

3

12

30

 

 

 

 

 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Τύπος

Θ

Φ

Ε

ECTS

Κατεύθυνση: Χημεία και Τεχνολογία Πετρελαίου

 

 

 

 

 

ΥΚΠ701

Χημεία και Τεχνολογία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Υ

4

 

3

7

ΥΚΠ702

Φυσικοχημεία Επιφανειών

Υ

3

 

 

5

ΥΚΠ703

Πετροφυσική

Υ

3

 

 

5

ΥΚΠ704

Σχεδιασμός Χημικών Βιομηχανιών

Υ

2

 

2

5

 

Μάθημα Επιλογής

Ε

2

1

 

4

 

Μάθημα Επιλογής

Ε

2

1

 

4

 

 

23

16

2

5

30

Κατεύθυνση: Χημεία και Τεχνολογία Υλικών

 

 

 

 

 

ΥΚΥ701

Χημεία Ανοργάνων Υλικών

Υ

3

 

 

5

ΥΚΥ702

Φυσικοχημεία Επιφανειών

Υ

3

 

 

5

ΥΚΥ703

Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών

Υ

4

 

3

7

ΥΚΥ704

Τεχνολογίες Προσθετικής Κατασκευής

Υ

2

 

2

5

 

Μάθημα Επιλογής

Ε

2

1

 

4

 

Μάθημα Επιλογής

Ε

2

1

 

4

 

 

23

16

2

5

30

 

 

 

 

 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Τύπος

Θ

Φ

Ε

ECTS

Κατεύθυνση: Χημεία και Τεχνολογία Πετρελαίου

 

 

 

 

 

ΥΚΠ801

Χημεία και Τεχνολογία Καυσίμων και Λιπαντικών

Υ

3

 

3

7

ΥΚΠ802

Μοντελοποίηση και Προσομοίωση Χημικών Διεργασιών

Υ

3

 

2

7

ΥΚΠ803

Μηχανική Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Υ

4

 

2

8

 

Μάθημα Επιλογής

Ε

2

1

 

4

 

Μάθημα Επιλογής

Ε

2

1

 

4

 

 

23

14

2

7

30

Κατεύθυνση: Χημεία και Τεχνολογία Υλικών

 

 

 

 

 

ΥΚΥ801

Νανοχημεία και Νανοϋλικά

Υ

4

1

 

7

ΥΚΥ802

Χαρακτηρισμός Υλικών

Υ

4

 

3

8

ΥΚΥ803

Αντοχή Υλικών

Υ

3

 

2

7

 

Μάθημα Επιλογής

Ε

2

1

 

4

 

Μάθημα Επιλογής

Ε

2

1

 

4

 

 

23

15

3

5

30

 

 

 

 

 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Τύπος

Θ

Φ

Ε

ECTS

Ε01

Οργάνωση και Διοίκηση Παραγωγής

Ε

2

1

 

4

Ε02

Αρχές Ρομποτικής και Μηχατρονικής

Ε

2

1

 

4

Ε03

Συστήματα μετρήσεων στη Χημική Βιομηχανία

Ε

2

1

 

4

Ε04

Κλινική Χημεία

Ε

2

1

 

4

Ε05

Ανάλυση Δεδομένων & Μέθοδοι Πρόβλεψης στη Χημειομετρία

Ε

2

1

 

4

Ε06

Πράσινη Χημεία

Ε

2

1

 

4

Ε07

Κυκλική Οικονομία

Ε

2

1

 

4

Ε08

Οργανική Γεωχημεία

Ε

2

1

 

4

Ε09

Βιολογία

Ε

2

1

 

4

Ε10

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας - Διαπίστευση

Ε

2

1

 

4

Ε11

Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Επιστήμη Υλικών

Ε

2

1

 

4

Ε12

Ενσωματωμένα Συστήματα στη Χημική Βιομηχανία

Ε

2

1

 

4

Ε13

Πρακτική Άσκηση

Ε

 

 

 

4

Ε14

Πτυχιακή Εργασία

Ε

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπόμνημα

 

 

 

 

 

*

Τα ECTS των μαθημάτων αυτών δεν προσμετρώνται για τη λήψη πτυχίου αλλά μόνον για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΔΕ)

**

Το μάθημα δεν συνεισφέρει με μονάδες ECTS στη λήψη του πτυχίου.

 

 

                   

Ο τελικός ΠΙΝΑΚΑΣ με τον αριθμό εισακτέων φοιτητών (2019-2020) ανά Τμήμα Πανεπιστημίου

Δείτε ΕΔΩ την Ενημερωτική σελίδα των υποψήφιων Πρωτοετών Φοιτητών 2019-2020

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr


4.5 1 1 1 1 1 Αξιολόγηση 4.50 (2 ψήφοι)