Δείτε τα Τμήματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) που μετατρέπονται σε πενταετή

Διεθνές Πανεπιστήμιο ΕλλάδαςΜε απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου ορίζονται πενταετή επτά Τμήματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.

Ορισμός της διάρκειας του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Ειδικότερα:

Η διάρκεια του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων:

α) Μηχανολόγων Μηχανικών,

β) Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής,

γ) Πολιτικών Μηχανικών,

δ) Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών,

ε) Μηχανικών Περιβάλλοντος,

στ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και

ζ) Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ορίζεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Οι Σχολές και τα Τμήματα του «ΝΕΟΥ» Διεθνές Πανεπιστημίου Ελλάδος

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr