Καθηγητές του ΔΠΘ απέχουν από τα καθήκοντα τους!

Οι Αποφάσεις του Πρύτανη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) Καθηγητή Αθανάσιου Καραμπίνη για την αποχή καθηγητών από την άσκηση των καθηκόντων τους έχει ως εξής:

  • «Αποχή από την άσκηση των καθηκόντων του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης κ. Βασίλειου Τσαουσίδη»

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ: Ότι ο Βασίλειος Τσαουσίδης, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, απέχει των καθηκόντων του ως Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης δι’όσον χρόνον αναστέλλεται και η πειθαρχική του δίωξη, δυνάμει της υπ’ αριθμόν 11/2017 απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου των μελών Δ.Ε.Π. των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στο σκεπτικό και διατακτικό της απόφασης αυτής.

  • «Αποχή από την άσκηση των καθηκόντων του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης κ. Σπυρίδωνα Ραψομανίκη»

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ: Ότι ο Σπυρίδων Ραψομανίκης, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, απέχει των καθηκόντων του ως Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης δι’ όσον χρόνον αναστέλλεται και η πειθαρχική του δίωξη, δυνάμει της υπ’ αριθμόν 13/2017 απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου των μελών Δ.Ε.Π. των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στο σκεπτικό και διατακτικό της απόφασης αυτής.

Διαβάστε ακόμη:

Όλα τα τελευταία νέα για το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στην κατηγορία «Δημοκρίτειο Παν. Θράκης» του Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr