Η Σύγκλητος του Δημ. Πανεπιστημίου Θράκης εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή τα δημοσιεύματα και τις ανώνυμες καταγγελίες που αφορούν το Ιδρυμα

Η Σύγκλητος του  Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με αφορμή  τα δημοσιεύματα και τις ανώνυμες καταγγελίες που αφορούν το Ιδρυμα, εξέδωσε το  ακόλουθο ομόφωνο ψήφισμα:

Το τελευταίο διάστημα εμφανίζονται στα Μ.Μ.Ε. δημοσιεύματα που λειτουργούν συκοφαντικά για τις διαδικασίες διαγωνισμών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Αυτά, παράλληλα με αναφορές και ανώνυμες καταγγελίες,

εμποδίζουν την εύρυθμη ακαδημαϊκή λειτουργία.

Τα μέλη της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ. με πλήρη επίγνωση της σοβαρότητας

ιδιαίτερα του θέματος σίτισης των φοιτητών του, έχοντας αναλυτικά ενημερωθεί και ομόφωνα αποφασίσει τις διαδικασίες, δηλώνουμε μετ' επιτάσεως το ψευδές, αβάσιμο, αθέμιτο και αντιδεοντολογικό των δημοσιευμάτων αυτών, τα οποία και καταδικάζουμε.

Τα μέλη της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ. θεωρούμε ότι όλα αυτά βλάπτουν κυρίως την ακαδημαϊκή οντότητα του Δ.Π.Θ. ως Πανεπιστημίου, που κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες επιτελεί έργο ακαδημαϊκό και εθνικό, το οποίο αναγνωρίζεται απ' όλους τους εθνικούς φορείς αλλά και από την παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα.

Το Πανεπιστήμιο έχει να επιδείξει έντονη διεθνή δραστηριότητα τόσο με συνέδρια όσο και με ερευνητικά προγράμματα. Οι επιστημονικές συνεργασίες με άλλα Πανεπιστήμια του εξωτερικού και εσωτερικού, καθώς και με Ερευνητικά Ιδρύματα, του επιτρέπουν να δημιουργεί ανταγωνιστικό επιστημονικό στελεχιακό δυναμικό και παραγωγή νέας γνώσης.

Τα μέλη της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ. λειτουργούμε και θα λειτουργούμε με αυστηρό οδηγό το Νόμο, τη μόνη διαδικασία που κατοχυρώνει την αποτελεσματικότητατης ακαδημαϊκής δεοντολογίας.

Τα μέλη της Συγκλήτου, έχοντας λάβει γνώση όλων των εγγράφων που εστάλησαν προς απάντηση σε αναφορές και καταγγελίες που στρέφονται κατά της διοίκησης του Δ.Π.Θ.:

- Εγκρίνουμε ομόφωνα τις ενέργειες του Πρύτανη προς τις ελέγχουσες Αρχές,

- Δηλώνουμε ότι θα ασκήσουμε κάθε νόμιμο δικαίωμα προς διαφύλαξη του κύρους και της αξιοπιστίας του Δ.Π.Θ. k o l

- Δίνουμε στον Πρύτανη του Δ.Π.Θ. την εντολή και πληρεξουσιότητα να προβεί σε κάθε ένδικο μέσο.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr