Οι υποψήφιοι Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις για το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)

Τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr σας ενημερώνουν πως η πενταμελής Κεντρική Εφορευτική Επτροπή που ορίστηκε με την αριθ. πρωτ. ΔΠΘ/ΠΡ/44159/3494/8-5-2018 απόφαση του Πρύτανη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για την ανάδειξη Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιττρυτάνεων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, μετά από νόμιμη πρόσκληση, συγκεντρώθηκε στο κτίριο Διοίκησης, αποφασίζει ομόφωνα: 

Να κάνει δεκτή την παραίτηση του Καθηγητή κ. Χρήστου Καραγιάννη από την υποψηφιότητα για το αξίωμα του Πρύτανη του Δ.Π.Θ. και να ανακηρύξει υποψηφίους για τις εκλογές ανάδειξης Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης τους/τις κάτωθι (κατά αλφαβητική σειρά): 

Α. Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Πρύτανη:

1. Κολιός Γεώργιος, Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ.

2. Μπότσαρης Παντελεήμων, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του ΔΠΘ. 

3. Πολυχρονίδης Αλέξανδρος, Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ.

4. Τσαουσίδης Βασίλειος, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών `Υπολογιστών του ΔΠΘ.

Β. Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Αντιπρύτανη 

1. Βαδικόλιας Κωνσταντίνος, Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ.

2. Γαβριηλίδου Ζωή, Καθηγήτρια του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του ΔΠΘ.

3. Ζησιμόπουλος Αθανάσιος, Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ.

4. Μάρης Φώτιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΔΠΘ.

5. Μιχαλοπούλου Μαρία, Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΔΠΘ.

6. Μπούταλης Ιωάννης, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του ΔΠΘ.

7. Σάββα Αθηνά, Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΔΠΘ.

8. Σανδαλτζόπουλος Ραφαήλ, Καθηγητής του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής του ΔΠΘ.

9. Σπάρταλης Στέφανος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του ΔΠΘ.

Ενστάσεις λόγω έλλειψης νόμιμων προσόντων και λόγω συνδρομής κωλυμάτων σε υποψηφίους που έχουν ανακηρυχθεί και γενικά λόγω παραβίασης των διατάξεων του νόμου κατά την ανακήρυξη των υποψηφίων υποβάλλονται ενώπιον του οργάνου διενέργειας των εκλογών, το αργότερο έξι (6) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, ήτοι και την 10η Μάϊου 2018.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή αποφαίνεται αιτιολογημένα επί αυτών το αργότερο μέσα σε δυο (2) ημέρες από την υποβολή και επί αποδοχής τους αναμορφώνει τον πίνακα των υποψηφίων και τον τοιχοκολλά σε εμφανές σημείο του Ιδρύματος. μέσα στην ίδια προθεσμία. 

Αναρτήθηκαν οι προϋποθέσεις για το Φοιτητικό Επίδομα ΙΚΥ ύψους 380 ευρώ τον μήνα (ΟΔΗΓΙΕΣ)

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr