Το τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει νέο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με θέμα την «Αγροβιοτεχνολογία Φυτών και Μικροοργανισμών Γεωργικής Σημασίας».

Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει το 2015 με διάρκεια δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση τους μέχρι τις 27/2/2015.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μάθετε στην ιστοσελίδα: http://efp.aua.gr/el

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr