Προκήρυξη θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Προκήρυξη θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Οι υποψήφιοι διδάκτορες θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, από 29 Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι και 29 Οκτωβρίου 2020.

Την ενημερωτική σελίδα με όλες τις προκηρύξεις διδακτορικών μπορείτε να την δείτε εδώ.

Το Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (τΔΙΓΕΣΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών προτίθεται να καλύψει τις παρακάτω ένδεκα (11) θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων χωρίς χρηματική αμοιβή, με άμεση έναρξη:

 1. Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Επικοινωνιακές στρατηγικές στην εφοδιαστική αλυσίδα».
 2. Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Μοντελοποίηση και Προσομοίωση επιχειρηματικών διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας».
 3. Δύο (2) θέσεις υποψηφίων διδακτόρων με γνωστικό αντικείμενο «Εταιρικές Αναπτυξιακές στρατηγικές ψηφιακού Μάρκετινγκ».
 4. Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση ρίσκου στην εφοδιαστική αλυσίδα».
 5. Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Οργανωσιακή Καινοτομία και συστήματα διοίκησης στον Αγροδιατροφικό Τομέα».
 6. Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Εφοδιαστική Αλυσίδα Αγροτικών προϊόντων & Νέες τεχνολογίες».
 7. Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Εφοδιαστική Αλυσίδα και Ναυτιλία (maritime logistics)».
 8. Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Κυκλική Οικονομία στον Αγροδιατροφικό Τομέα».
 9. Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Υπηρεσιών».
 10. Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Αγροδιατροφικός Τομέας».

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει:

α) να είναι απόφοιτοι Οικονομικών ή Κοινωνικών ή Θετικών Επιστημών ή Επιστημών συναφούς αντικειμένου πρώτου πτυχίου ή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με το τΔΙΓΕΣΕ. 

β) να διαθέτουν Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ομοταγούς Ιδρύματος της αλλοδαπής, στα γνωστικά αντικείμενα έρευνας και διδασκαλίας του τΔΙΓΕΣΕ ή τα πλέον συγγενή με αυτά, αλλά που προάγουν την ακαδημαϊκή διεπιστημονική φυσιογνωμία του τΔΙΓΕΣΕ,

γ) να διαθέτουν βαθμό «λίαν καλώς» στο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ή να υπάρχει θετική εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων, κατόπιν απόδειξης συγγραφικής ικανότητας.

δ) να διαθέτουν αποδεικτικό τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα ελεγχθούν από Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων (ΕΑΑ) ανά γνωστικό αντικείμενο ως προς την πληρότητα των τυπικών προσόντων. Η συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση της ΕΑΑ, θα αποφασίσει την αποδοχή των υποψηφιοτήτων μετά από συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:

 1. Ακαδημαϊκή επίδοση
 2. Αποδεδειγμένη καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 3. Εργασιακή εμπειρία ή/και συμμετοχή σε προγράμματα/μελέτες ή/και επιπλέον σπουδές (ή κατάρτιση) σε αντικείμενα συναφή με το αντικείμενο των υπό προκήρυξη θέσεων
 4. Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης.
 5. Δημοσιευμένο έργο σε επιστημονικά περιοδικά/ ανακοινώσεις σε συνέδρια

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί για 30 ημέρες στον ιστοχώρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (www.aua.gr) και οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι διδάκτορες θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, από  29 Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι και 29 Οκτωβρίου 2020, στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Συστημάτων Εφοδιασμού. Ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλλει έντυπη ή ηλεκτρονική αίτηση στην οποία να αναφέρονται μεταξύ άλλων: α) ο βαθμός πτυχίου/μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και ο τύπος των πτυχίων, β) τα αναγνωρισμένα διπλώματα γνώσης αγγλικής γλώσσας (π.χ. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, GCE, GCSE, Cambridge Proficiency, TOEFL), γ) η προτεινόμενη γλώσσα συγγραφής της διατριβής, δ) ο προτεινόμενος τίτλος (στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα), ε) ο προτεινόμενος επιβλέπων της Διδακτορικής Διατριβής.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Σύντομο προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής έως δύο σελίδες (γραμμένο στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα) σχετικό με το αντικείμενο της προκήρυξης,

β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,

γ) Αντίγραφο πτυχίου* ή διπλώματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής και αναλυτική βαθμολογία σπουδών,

δ) Αντίγραφο διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών Α.Ε.Ι.* της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής και αναλυτική βαθμολογία σπουδών,

ε) Αποδεικτικό τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

στ) Δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της χώρας ή καθηγητές της αλλοδαπής, σε φάκελο κλειστό από τον συστήνοντα ή με ηλεκτρονική αποστολή στο email της γραμματείας του τΔΙΓΕΣΕ (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.),

ζ) Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι δεν έχει γίνει δεκτός για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής σε άλλο Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Σημείωση: Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας τους από το ΔΟΑΤΑΠ

Την ενημερωτική σελίδα με όλες τις προκηρύξεις διδακτορικών μπορείτε να την δείτε εδώ.

Περισσότερες θέσεις διδακτόρων ΕΔΩ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr