Νέα ενημέρωση για τις εξ αποστάσεως εξετάσεις στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ενημέρωση για τις εξ αποστάσεως εξετάσεις Ιουνίου 2020 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ενημερώνει τους φοιτητές του ότι τα προγράμματα για τις εξ αποστάσεως εξετάσεις Ιουνίου 2020 των ζυγών εξαμήνων και των επί πτυχίω φοιτητών αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΓΠΑ.

Σύμφωνα με την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (συνεδρία 45/11.05.2020), οι εξετάσεις των μαθημάτων στη θεωρία και το εργαστήριο θα πραγματοποιηθούν  εξ αποστάσεως την ίδια ημέρα και ώρα στο τρίωρο που αναφέρεται στο πρόγραμμα εκτός αν υπάρχει διαφορετική επισήμανση

Εξετάσεις για μαθήματα που δεν εμφανίζονται στο πρόγραμμα θα πρέπει να ανακοινωθούν από τους διδάσκοντες στις ανακοινώσεις στο estudent ή και στις γενικές ανακοινώσεις ΓΠΑ στην επιλογή: Εξετάσεις μαθημάτων –εργαστηρίων.


Στη συνεδρίαση της Συγκλήτου (Συνεδρία 570/21.05.2020 ) αποφασίστηκε οι εξετάσεις να γίνουν εξ αποστάσεως (προφορικά ή γραπτά) προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία των εξεταζομένων και των εξεταστών.

Κατά την εξέταση και ανάλογα με το είδος αυτής, όπου απαιτείται ο φοιτητής θα πρέπει να διαθέτει κάμερα σε υπολογιστή, σε tablet ή σε smartphone.

Η κάμερα σε καμμιά περίπτωση δεν θα χρησιμοποιηθεί για καταγραφή / βιντεοσκόπηση. Κατ' εξαίρεση, για όσους φοιτητές δεν είναι δυνατόν να συμμετάσχουν στις εξ αποστάσεως εξετάσεις, θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις με φυσική παρουσία, με λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας (μάσκες, γάντια, τήρηση αποστάσεων, απολύμανση αιθουσών).

Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ,
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΚΑΘ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΡΚΑΣ

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr