ΓΠΑ: Διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων και εξεταστικής χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία φοιτητών

ΓΠΑ: Διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων και εξεταστικής χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία φοιτητών

Γεωπονικό Παν. Αθηνών: Τα «Φοιτητικά Νέα» ενημερώνουν τους φοιτητές, πως το Πρυτανικό Συμβούλιο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σχετικά με την διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων και εξεταστική, αποφάσισε, να εισηγηθεί στις Κοσμητείες των Σχολών τα εξής:

1. Οι εργαστηριακές ασκήσεις των μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου (εαρινό 2019-20) να πραγματοποιηθούν συνολικά και αποκλειστικά εξ αποστάσεως από 25.05.2020 έως και την έναρξη της εξεταστικής περιόδου, μέσω των ήδη διαθέσιμων πλατφορμών τηλεκπαίδευσης.

2. Οι εξετάσεις των μαθημάτων στη θεωρία και το εργαστήριο να πραγματοποιηθούν συνολικά και αποκλειστικά εξ αποστάσεως την ίδια ημέρα και ώρα. 

3. Οι εξετάσεις θα γίνουν μέσα από τις σύγχρονες πλατφόρμες του Ιδρύματος και με την εξασφάλιση τόσο της αξιοπιστίας της διαδικασίας όσο και της ασφάλειας των φοιτητών και φοιτητριών του, οι οποίοι θα εξεταστούν από τον χώρο που θα επιλέξουν. Το Τμήμα Δικτύου – Διαδικτύου επεξεργάζεται ήδη το πρωτόκολλο εφαρμογής τους, το οποίο θα κοινοποιηθεί άμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτή τη διαδικασία. 

4. Η υγεία και η ασφάλεια των φοιτητών και του προσωπικού είναι αδιαπραγμάτευτη και πρώτιστης σημασίας για το Πανεπιστήμιο. 

5. Οι ανωτέρω προτάσεις προτείνονται μόνο για το τρέχον εξάμηνο για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης και δεν θα αποτελέσουν πάγια και μόνιμη πρακτική, που θα υποκαταστήσει την εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία. 

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου τα εξής: 

1. Με δεδομένο ότι ο «Εύδοξος» ανακοίνωσε ότι τα συγγράμματα θα αποσταλούν στους φοιτητές μέχρι 15.06.2020, το Πρυτανικό συμβούλιο εισηγείται στη Σύγκλητο του Γ.Π.Α. την τροποποίηση του υπάρχοντος χρονοδιαγράμματος σπουδών, κατά μία εβδομάδα, προκειμένου όλοι οι φοιτητές/φοιτήτριες να έχουν λάβει τα απαραίτητα για τη μελέτη τους συγγράμματα 

2. Η επιπρόσθετη εβδομάδα, κατά την οποία θα παραταθεί το τρέχον εξάμηνο σπουδών, δύναται να χρησιμοποιηθεί από τους διδάσκοντες για κάλυψη κενών στη διδασκόμενη ύλη. 

3. Οι φοιτητές που δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα ψηφιακά εργαστήρια ή να συμμετάσχουν στις εξ αποστάσεως εξετάσεις μέσω των ηλεκτρονικών μέσων (είτε λόγω έλλειψης κατάλληλης υποδομής ή λόγω ιδιαίτερων μαθησιακών αιτιών), θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν αδυναμία συμμετοχής στις εξ αποστάσεως μεθόδους στο Τμήμα Α΄ Σπουδών της Διεύθυνσης Σπουδών μέσω της πλατφόρμας του e-student, ή το Unistudent για τα απομακρυσμένα Τμήματα. Για αυτήν την κατηγορία φοιτητών αποκλειστικά θα δοθεί η δυνατότητα της εξέτασης με φυσική παρουσία στο τέλος της εξεταστικής περιόδου και περαιτέρω οδηγίες θα δοθούν από το Τμήμα Α΄ Σπουδών, μετά την ολοκλήρωση συλλογής των σχετικών αιτημάτων.

Την ενημερωτική σελίδα των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών μπορείτε να την δείτε εδώ.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr