Έξι διατελέσαντες Πρυτάνεις εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους

Έξι διατελέσαντες Πρυτάνεις εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους

Οι διατελέσαντες Πρυτάνεις του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με κοινό ανακοινωθέν εκφράζουν ότι η ενοποιήσεις ΑΕΙ και η ίδρυση νέων Σχολών και νέων Τμημάτων στο Γ.Π.Α., χωρίς την έγκριση των αρμοδίων θεσμικών οργάνων των Πανεπιστημίων ούτε τη γνώμη της Α.ΔΙ.Π., καταλύει την κατοχυρωμένη από το Σύνταγμα αυτοτέλεια των Πανεπιστημίων και συνιστά εκτροπή από τον υπέρτατο νόμο της Πολιτείας.

Πιο αναλυτικά οι πρώην διατελέσαντες Πρυτάνεις του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αλέξανδρος Πουλοβασίλης (1982-1991), Μιχαήλ Λουκάς (1991-1997), Σπυρίδων Κυρίτσης (1997-2000), Ανδρέας Ι. Καραμάνος (2000-2004), Γεώργιος Ζέρβας (2004-2010) και Κωνσταντίνος Φεγγερός (2010-2014) τονίζουν:

«Οι υπογραφόμενοι ενημερωθήκαμε για το περιεχόμενο του Νομοσχεδίου με τίτλο «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών κλπ.», το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα, και εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας, επειδή εντοπίζουμε πληθώρα σημείων που θα ζημιώσουν το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γ.Π.Α.) και τους αποφοίτους του. Επιθυμούμε να πληροφορηθούμε κατά πόσο το κείμενο αυτό προέκυψε μετά από κάποια συγκεκριμένη μελέτη σκοπιμότητας, χωροταξικό σχεδιασμό, εισήγηση κάποιου θεσμοθετημένου οργάνου ή μετά από διαβούλευση με μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας των εμπλεκομένων Α.Ε.Ι.

Ενδεικτικά, απομονώνουμε τα εξής επίμαχα σημεία:

1) Ιδρύονται 7 νέα Τμήματα στο Γ.Π.Α., ορισμένα από τα οποία ελάχιστη ή καθόλου σχέση με τη Γεωπονία και τις συναφείς με αυτή επιστήμες έχουν (π.χ., Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού), άλλα ήδη λειτουργούν σε γειτονικά Πανεπιστήμια της Αττικής, σε απόσταση λίγων μόλις χιλιομέτρων από το Γ.Π.Α. (Διαιτολογίας και Ποιότητας Ζωής), ενώ επανιδρύεται Γενικό Τμήμα, το οποίο είχε καταργηθεί πρόσφατα. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι ένα Π.Μ.Σ. που ήδη λειτουργεί στο Γ.Π.Α. μετατρέπεται σε Τμήμα. Και όλα αυτά χωρίς να έχει υπάρξει, εξ όσων γνωρίζουμε, κάποια ειδική αιτιολογία και ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας του Γ.Π.Α.

2) Αυθαίρετα και χωρίς κάποιου είδους μελέτη σκοπιμότητας ή χωροταξικό σχεδιασμό ιδρύεται εκ του μηδενός στο Ε.Κ.Π.Α. Σχολή «Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας» με 4 (!) Τμήματα με έδρα την κωμόπολη των Ψαχνών, τη στιγμή που ήδη λειτουργούν στο Γ.Π.Α., δηλ. σε απόσταση μικρότερη από 100 χιλιόμετρα, ανάλογα Τμήματα. Ενδεικτικό της προχειρότητας του σχεδίου νόμου είναι ότι 2 από τα Τμήματα αυτά ουδεμία σχέση έχουν με το αντικείμενο της Σχολής: π.χ., το Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας και το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών και Εναλλακτικού Τουρισμού.

3) Η ενσωμάτωση Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδος σε απομακρυσμένες από την έδρα του Γ.Π.Α. περιοχές θα δημιουργήσει εκ του ασφαλούς προβλήματα ομαλής λειτουργίας και συντονισμού του Ιδρύματος.

4) Σημειώνουμε ιδιαίτερα τις συνοπτικές διαδικασίες (σε ορισμένες περιπτώσεις χωρίς καν να μεσολαβήσει οποιασδήποτε μορφής αξιολόγηση) που θα ακολουθηθούν κατά την ένταξη του προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδος σε αντίστοιχες πανεπιστημιακού επιπέδου θέσεις του Γ.Π.Α. Τέτοιου είδους ενέργειες φαλκιδεύουν κάθε έννοια αξιοκρατίας μέσα σε έναν ακαδημαϊκό χώρο, όπου πρέπει να κυριαρχεί η συνεχής προσπάθεια για αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. Πιστεύουμε ότι τα παραπάνω, εάν τελικά εφαρμοσθούν, θα οδηγήσουν σε γενικότερη υποβάθμιση των πανεπιστημιακού επιπέδου γεωπονικών σπουδών με άμεσες δυσάρεστες συνέπειες στους ίδιους τους αποφοίτους και στην εθνική οικονομία. Και αυτό, όταν τα τελευταία χρόνια αυξάνεται συνεχώς το ενδιαφέρον υποψηφίων για τα γεωπονικά Τμήματα και ανεβαίνουν συνεχώς οι βάσεις εισαγωγής, κάτι που επιβάλλει την με κάθε κόστος διατήρηση και βελτίωση του ποιοτικού επιπέδου των σπουδών. Τέλος, τονίζουμε ότι η ενοποιήσεις ΑΕΙ και η ίδρυση νέων Σχολών και νέων Τμημάτων στο Γ.Π.Α., χωρίς την έγκριση των αρμοδίων θεσμικών οργάνων των Πανεπιστημίων ούτε τη γνώμη της Α.ΔΙ.Π., καταλύει την κατοχυρωμένη από το Σύνταγμα αυτοτέλεια των Πανεπιστημίων και συνιστά εκτροπή από τον υπέρτατο νόμο της Πολιτείας. Για όλους τους παραπάνω λόγους καλούμε τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του Γ.Π.Α. να απορρίψουν τις διατάξεις του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου στα σημεία του εκείνα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα το Πανεπιστήμιό μας. Καλούμε επίσης την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να αποσύρει τις επίμαχες διατάξεις και να ξεκινήσει ειλικρινή και εποικοδομητικό διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.»

Το Νομοσχέδιο μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr