Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων για μετάταξη στην Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του ΑΠΘ

Η Δ/νση της ΠΦΛ του ΑΠΘ ανακοινώνει στους φοιτητές τους οριστικούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για μετάταξη στην ΠΦΛ του ΑΠΘ βάσει της αριθμ. 1172/22-2-2016 Ανακοίνωσης (ΑΔΑ: ΨΒΣ7ΟΡΛΨ-5ΤΑ),  όπως αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΦΛ στην αριθμ. 1158/ 30-6-2017 συνεδρίασή του, μετά τη γνώμη του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΑΠΘ, ΠΦΛ, ΤΔΔΑΠ και ΤΔΔΠΔ. 

Διαβάστε ακόμη:

Θέσεις εργασίας για φοιτητές του ΑΠΘ στα κυλικεία του πανεπιστημίου (ΑΙΤΗΣΕΙΣ)

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr