Η Σύγκλητος του ΑΠΘ για το Σχέδιο Νόμου για τα ΑΕΙ

Κατά τη συνεδρίασή της στις 22.6.2017 η Σύγκλητος του ΑΠΘ διατυπώνει, αναφορικά με το κυοφορούμενο νομοσχέδιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση, την ακόλουθη εκτίμηση:

Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου βαρύνεται από εξαντλητικές υπερρυθμίσεις ζητημάτων, με αποκορύφωμα την οργάνωση των μεταπτυχιακών σπουδών και την διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων, και όμοια αντιμετώπιση ανόμοιων Ιδρυμάτων (λ.χ. από τα νέα Περιφερειακά Συμβούλια), κατά τρόπο που θίγει καίρια το συνταγματικά κατοχυρωμένο αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων.

Ακόμη το προτεινόμενο νομοσχέδιο χαρακτηρίζεται από:

  • Έλλειψη αναπτυξιακής πνοής και εσωστρέφεια, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις δυσκολίες στη διοργάνωση ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών.
  • Αναχρονιστικές ρυθμίσεις, όπως η κατάργηση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και η επαναφορά της κάλπης ως κύριου τρόπου διενέργειας εκλογών.
  • Επικαλύψεις αρμοδιοτήτων, όπως π.χ. μεταξύ ΑΔΙΠ/ΜΟΔΙΠ και της νέας Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των ΠΜΣ.
  • Δυσλειτουργίες και μεγέθυνση της γραφειοκρατίας, με κυρίαρχη την υπαγωγή των ΕΛΚΕ σε καθεστώς Δημόσιου Λογιστικού, αλλά και από
  • Ρυθμίσεις που βάλλουν ευθέως κατά της δημοκρατικότητας και αντιπροσωπευτικότητας των διαδικασιών (λ.χ. εκλογή τεσσάρων αντιπρυτάνεων με δυνατότητα επιλογής μόνον ενός), και θα οδηγήσουν σε αναποτελεσματικότητα της διοίκησης (λ.χ. με τη διάσπαση των εκλογών πρύτανη – αντιπρυτάνεων).

Υπό το πρίσμα αυτό, το προτεινόμενο σχέδιο νόμου δεν εγγυάται αυτό που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη σήμερα τα ελληνικά πανεπιστήμια, δηλαδή μακροβιότητα του θεσμικού πλαισίου και βαθμούς ελευθερίας για τα Ιδρύματα. Αυτά μπορούν να επιτευχθούν μόνο με ειλικρινή διάθεση όλων των ενδιαφερόμενων πλευρών να πείσουν με επιχειρήματα, αλλά και να πεισθούν από ενδεχομένως εύλογα επιχειρήματα της άλλης πλευράς, φθάνοντας έτσι σε μια «χρυσή τομή» που θα εξασφαλίζει τη διατήρηση του θεσμικού πλαισίου σε βάθος χρόνου και μια αναπτυξιακή προοπτική για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr