Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) για το 2016-2017

φοιτητές των τμημάτων Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Θεολογίας, Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας και Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μπορούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 στα σχολεία Α/βάθμιας εκπαίδευσης των Περιφερειών Αττικής, Κεντρ. Μακεδονίας, Δυτ. Μακεδονίας, Ανατολ. Μακεδονίας και Θράκης, Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου και Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου Παιδείας η παραπάνω άδεια για πρακτική άσκηση χορηγείται εφόσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη των Διευθυντών των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών της τάξης με τις προϋποθέσεις που ακολουθούν:

1. Πριν από τις επισκέψεις των φοιτητών στα σχολεία να προηγείται ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη των οικείων Σχολικών Συμβούλων και του Διευθυντή Π.Ε.

2. Να προηγηθεί ενημέρωση των γονέων των μαθητών από τον Διευθυντή του σχολείου αναφορικά με την επίσκεψη των φοιτητών στο σχολείο και για τη συμμετοχή των μαθητών στην πρακτική άσκηση να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη των γονέων τους.

3. Οι φοιτητές να έχουν μαζί τους τη φοιτητική τους ταυτότητα και να συνοδεύονται από τον υπεύθυνο καθηγητή, ο οποίος θα καταθέτει στον Διευθυντή κάθε σχολείου έγγραφο του Τμήματος, όπου θα αναγράφονται τα ονόματα των φοιτητών που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη πρακτική άσκηση.

4. Οι ημέρες και ώρες των επισκέψεων των φοιτητών στα σχολεία θα καθορίζονται μετά από επικοινωνία του υπεύθυνου καθηγητή με τους Διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων. Οι φοιτητές να ισοκατανεμηθούν στα σχολεία.

5. Η πρακτική άσκηση να γίνεται κατά τη διάρκεια του κατά περίπτωση σχετικού μαθήματος και να παρευρίσκεται υποχρεωτικά και ο εκπαιδευτικός της αντίστοιχης ειδικότητας.

6. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των φοιτητών να μη διανεμηθούν ερωτηματολόγια ή υλικό οποιασδήποτε μορφής (έντυπης ή ηλεκτρονικής) και να μην πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις με τους μαθητές ή συλλογή στοιχείων πάνω στις παιδαγωγικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις της διδακτικής διαδικασίας με βιντεοσκόπηση ή μαγνητοφώνηση της διδασκαλίας.

7. Να μη δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα τόσο στην εύρυθμη λειτουργία όσο και στην εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος των σχολείων.

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές Θέσεις Πρακτικής Άσκησης ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr