Παραιτήσεις στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Παραιτήσεις στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Σε παραίτηση προχώρησαν τα μέλη του Συμβουλίου Ιδρύματος του ΑΠΘ εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην παράταση της θητείας των Συμβουλίων των Πανεπιστημίων και στον περιορισμό των αρμοδιοτήτων τους.

"Πιστεύαμε και πιστεύουμε ότι ο θεσμός του Συμβουλίου είναι χρήσιμος για τα Πανεπιστήμια και ότι θα πρέπει να υποστηριχθεί από την Πολιτεία. Δυστυχώς, είχαμε να αντιμετωπίσουμε ποικιλότροπη απαξίωση και σταδιακό περιορισμό των αρμοδιοτήτων, ιδίως αυτών που αφορούσαν στον μακροχρόνιο στρατηγικό σχεδιασμό, ο οποίος είναι απαραίτητος για την ορθολογική λειτουργία κάθε Πανεπιστημιακού ιδρύματος" επισημαίνεται σε σχετική επιστολή.


Η Ανακοίνωση παραίτησης όλων των μελών του Σ.Ι. του ΑΠΘ έχει ως εξής:

Όλα τα μέλη του Συμβουλίου του Α.Π.Θ., που υπογράφουμε την παρούσα ανακοίνωση, είχαμε εξ αρχής και δημοσίως εκφράσει την αντίθεσή μας στην παράταση της θητείας των Συμβουλίων των Πανεπιστημίων και είχαμε ζητήσει από το Υπουργείο την ανάκλησή της και τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέων Συμβουλίων, όπως προέβλεπε ο σχετικός νόμος. Δυστυχώς δεν εισακουσθήκαμε.

Με τη λήξη της κανονικής μας θητείας, θεωρούμε ότι οφείλουμε να παραιτηθούμε, συνεπείς με τις θέσεις που είχαμε ήδη εκφράσει.

Πιστεύαμε και πιστεύουμε ότι ο θεσμός του Συμβουλίου είναι χρήσιμος για τα Πανεπιστήμια και ότι θα πρέπει να υποστηριχθεί από την Πολιτεία. Δυστυχώς, είχαμε να αντιμετωπίσουμε ποικιλότροπη απαξίωση και σταδιακό περιορισμό των αρμοδιοτήτων, ιδίως αυτών που αφορούσαν στον μακροχρόνιο στρατηγικό σχεδιασμό, ο οποίος είναι απαραίτητος για την ορθολογική λειτουργία κάθε Πανεπιστημιακού ιδρύματος.

Πιστεύουμε, ακόμη, ότι ανταποκριθήκαμε στην εμπιστοσύνη των συναδέλφων που μας ανέδειξαν σε μέλη του Συμβουλίου, εξαντλώντας πλήρως την εκ του νόμου προβλεπόμενη θητεία.

Ευχαριστούμε τους συναδέλφους που μας στήριξαν κατά τη διάρκεια της θητείας μας, προσφέροντας αφιλοκερδώς τον πολύτιμο χρόνο και τις ειδικές τους γνώσεις.

Μπορούμε να βεβαιώσουμε, από την εμπειρία μας, ότι το πανεπιστήμιό μας έχει εξαιρετικό δυναμικό σε όλα τα επίπεδα. Μπορεί να πετύχει πολύ περισσότερα, παρά την αδυσώπητη κρίση που μαστίζει τη χώρα μας και τον συνακόλουθο περιορισμό των οικονομικών πόρων, αν θεραπευθούν ορισμένες αδυναμίες του νομικού πλαισίου και αν ξεπερασθούν κάποιες παρωχημένες νοοτροπίες. 

Hunter Richard, Καθηγητής, University of Cambridge, Πρόεδρος

Ταρλατζής Βασίλειος, Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ., Αναπλ. Πρόεδρος

Ελευθεριάδης Χρήστος, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής Α.Π.Θ.

Ζαλίδης Γεώργιος του Χρήστου, Καθηγητής, Τμήμα Γεωπονίας Α.Π.Θ.

Κατσιφαράκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Τμήμα Πολ. Μηχανικών Α.Π.Θ.

Κορφιάτης Γεώργιος, Καθηγητής του Stevens Institute of Technology

Μπουντούλας Χαρίσιος, Ομότιμος Καθηγητής, Ohio State University

Πάσχος Εμμανουήλ, Ομότιμος Καθηγητής του Dortmund Universität

Παυλίδου Νιόβη-Φωτεινή, Καθηγήτρια του Τμήματος ΗΜΜΥ Α.Π.Θ

Πολυζωίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ.

Σιούτας Κωνσταντίνος, Καθηγητής του University οf Southern California και

Χριστοφόρου Λουκάς, Ομότιμος Καθηγητής του University of Tennessee

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr